JärjestelmäkoodiSanaAbstraktiStrong's käyttö (koneellisesti napattu Strongsista sanoja)Strong's viite
AB
אב vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + chief, fore-, father-less, patrimony, principal, abi-, H1
אב vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + greenness, fruit, H3
ABD
אבד vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + break, destroy-uction, escape, fail, lose, perish, spend, surely, undone, utterly, void, way, flee, H6
אבד vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + perish, H8
אדב vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + grieve, H109
בדא paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + vahva/vahvasti/voimalla + devise, feign, H908
דאב liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + mourn, sorrow-ful, H1669
דבא liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + strength, H1679
ABh
אבה vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + consent, rest, content, will, willing, H14
אבה vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + desire, H15
אבה vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + swt, H16
אהב vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + love-d, -ly, -r, like, friend, H157
אהב vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + love-r, H158
אהב vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + love, H159
באה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + entry, H872
ABK
אבך vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + mount, up, H55
ABL
אבל vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + lament, mourn, H56
אבל vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + mourn-er, H57
אבל vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + plain, beginning, abel-, H58
אבל vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + mourning, H60
אבל vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + indeed, nevertheless, verily, H61
ABN
אבן vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + carbuncle, mason, plummet, chalk-, hail-, head-, sling-, stone-ny, divers, weight-s, H68
אבן vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + wheel, stool, H70
0AB
אבס vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + varjeleva/varjeltu/varjeltava + fatted, stalled, H75
סבא varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + drunkard, fill, sabean, wine-, bibber, H5433
סבא varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + drink, drunken, wine, H5435
ABQ
אבק vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + wrestle, H79
אבק vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + small, dust, powder, H80
ABR
אבר vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fly, H82
אבר vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + long-, wing-ed, H83
ארב vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + lie, ambush-ment, lay, wait, H693
ארב vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + den, lie, wait, H695
ארב vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + wait, H696
באר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + declare, plain-ly, H874
באר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + pit, well, H875
באר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cistern, H877
ברא paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + choose, create, creator, cut, dispatch, fat, H1254
AGL
אגל vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + drop, H96
גאל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + any, wise, all, avenger, deliver, perform, part, near, next, kinsfolk-man, purchase, ransom, redeem-er, revenger, H1350
גאל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + defile, pollute, stain, H1351
גאל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + defile, H1352
AGM
אגם vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + pond, pool, standing, water, H98
אגם vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + pond, H99
AGN
אגן vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + basin, cup, goblet, H101
AG
אג vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + bands, H102
גא kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + proud, H1341
AGR
אגר vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + gather, H103
אגר vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fist, H106
ארג vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + weaver-r, H707
ארג vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + beam, weavers, shuttle, H708
AD
אד vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + mist, vapor, H108
ADM
אדם vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + dyed, made, red, ruddy, H119
אדם vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + another, hypocrite, common, sort, low, man, mean, degree, person, H120
אדם vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + red, ruddy, H122
אדם vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sardius, H124
ADN
אדן vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jatkaja/jatkaa/nousta + foundation, socket, H134
ADR
אדר vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + become, glorious, honourable, H142
אדר vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + goodly, robe, H145
3AD
אדש vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + thresh, H156
אשד vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + stream, H793
דשא liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + bring, forth, spring, H1876
דשא liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + tender, grass, green, herb, H1877
Ahh
אהה vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ah, alas, H162
AJh
אהי vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tehnyt/tekee/toimii + will, hosea, often, rendering, same, hebrew, form, H165
איה vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kite, vulture, H344
איה vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + , H346
יאה tehnyt/tekee/toimii + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + appertain, H2969
ALh
אהל vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + shine, H166
אהל vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + pitch, remove, tent, H167
אהל vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + covering, dwelling, place, home, tabernacle, tent, H168
אלה vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lament, H421
אלה vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + adjure, curse, swear, H422
אלה vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + curse, cursing, execration, oath, swearing, H423
אלה vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + elm, oak, teil-tree, H424
אלה vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + oak, H427
אלה vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + an-the, other, one, sort, so, some, such, them, these, same, they, those, thus, who-m, H428
הלא huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + cast, far, off, H1972
לאה ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + faint, grieve, lothe, weary, selves, H3811
AV
או vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + either, least, nor, then, H176
ABV
אוב vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + bottle, familiar, spirit, H178
בוא paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + abide, apply, attain, befall, besiege, bring, forth, into, pass, call, carry, certainly, let, come, against, upon, depart, doubtless, again, eat, employ, enter, -tering, -trance, -try, fallen, fh, follow, get, give, go, war, grant, indeed, in-, vade, lead, lt, mention, pull, put, resort, run, send, set, well, stricken, age, surely, way, H935
ADV
אוד vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + fire-, brand, H181
AVh
אוה vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + covet, greatly, desire, desirous, long, lust, after, H183
אוה vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + point, out, H184
אוה vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + desire, lust, after, pleasure, H185
הוא huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + he, her, him-self, same, she, herself, such, these, they, those, who, H1931
הוא huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + have, H1933
AJV
אוי vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + tehnyt/tekee/toimii + alas, woe, H188
ALV
אול vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + mighty, strength, H193
אלו vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + yea, though, H432
אלו vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + captain, duke, chief, friend, governor, guide, ox, H441
לוא ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + haply, peradventure, pray, thee, though, would, god, H3863
ANV
און vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + force, goods, might, strength, substance, H202
און vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + affliction, evil, false, idol, iniquity, mischief, mourners, naught, sorrow, unjust, unrighteous, vain, vanity, wicked, H205
2AV
אוץ vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + haste-n, labor, narrow, H213
ARV
אור vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + break, day, glorious, kindle, en-, give, show, light, -en, -ened, set, fire, shine, H215
אור vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bright, clear, day, light, -ning, morning, sun, H216
אור vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fire, light, see, H217
ATV
אות vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + consent, H225
אות vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + mark, miracle, en-, sign, token, H226
תאו solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + wild, bull, ox, H8377
AJZ
אזי vahva/vahvasti/voimalla + terävä/terällä/leikattu/leikata + tehnyt/tekee/toimii + then, H233
ALZ
אזל vahva/vahvasti/voimalla + terävä/terällä/leikattu/leikata + ohjaava/vievä/viety + fail, gad, go, fro, ezekiel, word, rendered, many, uzal, others, yarn, gone, spent, H235
ANZ
אזן vahva/vahvasti/voimalla + terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + give, perceive, ear, hear-ken, see, H238
אזן vahva/vahvasti/voimalla + terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + give, good, heed, H239
אזן vahva/vahvasti/voimalla + terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + weapon, H240
אזן vahva/vahvasti/voimalla + terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + advertise, audience, displease, ear, hearing, show, H241
ARZ
אזר vahva/vahvasti/voimalla + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bind, compass, gird, with, H247
ארז vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + made, cedar, H729
ארז vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + cedar, tree, H730
זרא terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + loathsome, H2214
AH
אח vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + another, brother-ly, kindred, like, other, beginning, ah-, ahi-, H251
אח vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + ah, alas, H253
אח vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + hearth, H254
אח vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + doleful, creature, H255
ADH
אחד vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + go, one, way, other, H258
אחד vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + alike, alone, altogether, any-thing, apiece, certain, dai-, each, one, eleven, every, few, first, highway, man, once, other, some, together, H259
AHV
אחו vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + flag, meadow, H260
AHZ
אחז vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + affrighted, bar, catch, lay, hold, back, come, upon, fasten, handle, portion, get, possess-ion, H270
AHR
אחר vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + continue, defer, delay, hinder, late, slack, stay, there, tarry, longer, H309
אחר vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + after, again, away, back, -side, behind, beside, follow, forasmuch, hereafter, hinder, end, live, persecute, posterity, pursuing, remnant, seeing, since, thence-forth, when, with, H310
אחר vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + an-, other, man, following, next, strange, H312
ארח vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + go, wayfaring, man, H732
ארח vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + manner, path, race, rank, traveller, troop, by-, high-, way, H734
חרא jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + dung, pronkhar-ee, xlitchryhrjw, H2716
At
אט vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + charmer, gently, secret, softly, H328
ADt
אטד vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + atad, bramble, thorn, H329
AMt
אטם vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + sekava/sekavoittava/aaltoileva + narrow, shut, stop, H331
ARt
אטר vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + shut, H332
אטר vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + left-handed, H334
AJ
אי vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + how, what, whence, way, H335
אי vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + island, job, H336
אי vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + woe, H337
אי vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + wild, beast, islands, H338
אי vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + country, isle, island, H339
ABJ
איב vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + enemy, H340
איב vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + enemy, foe, H341
יאב tehnyt/tekee/toimii + vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + long, H2968
ADJ
איד vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + calamity, destruction, H343
AJK
איך vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + taivuttava/päälle taivuttava + how, what, H349
AJL
איל vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + mighty, man, lintel, oak, post, ram, tree, H352
איל vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + strength, H353
איל vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + hart, H354
יאל tehnyt/tekee/toimii + vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + dote, become, foolish-ly, H2973
יאל tehnyt/tekee/toimii + vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + assay, begin, content, please, upon, willingly, would, H2974
AJM
אים vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + sekava/sekavoittava/aaltoileva + terrible, H366
AJN
אין vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + else, except, fail, father-, less, gone, in-curable, neither, never, none, nor, any, nothing, nought, past, un-searchable, well-nigh, without, H369
אין vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + whence, H370
אין vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + not, H371
3AJ
איש vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + another, any, man, certain, champion, consent, each, every, one, fellow, foot-, husband-, good-, great, mighty, he, high, degree, him, husband, man-kind, none, people, person, steward, what, soever, whoso-ever, worthy, H376
איש vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + show, one, man, H377
יאש tehnyt/tekee/toimii + vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + despair, one, desperate, hope, H2976
שיא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + vahva/vahvasti/voimalla + excellency, H7863
AK
אך vahva/vahvasti/voimalla + taivuttava/päälle taivuttava + any, wise, least, certainly, even, howbeit, nevertheless, notwithstanding, save, surely, surety, truly, verily, fore, yet, but, H389
ALk
אכל vahva/vahvasti/voimalla + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + all, burn, consume, devour-er, dine, eat-er, feed, food, freely, inwise-deed, plenty, lay, meat, quite, H398
אכל vahva/vahvasti/voimalla + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + eating, food, meal-time, meat, prey, victuals, H400
כלא taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + finish, forbid, keep, back, refrain, restrain, retain, shut, stayed, withhold, H3607
כלא taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + prison, H3608
ANk
אכן vahva/vahvasti/voimalla + taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + certainly, nevertheless, surely, truly, verily, H403
Ak
אכ vahva/vahvasti/voimalla + taivuttava/päälle taivuttava + crave, H404
אכ vahva/vahvasti/voimalla + taivuttava/päälle taivuttava + hand, H405
ARk
אכר vahva/vahvasti/voimalla + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + husbandman, ploughman, H406
AL
אל vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + nay, neither, never, nor, nothing, worth, rather, than, H408
אל vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + god, goodly, great, idol, might, one, power, strong, -el, H410
אל vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + these, those, H411
אל vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + according, after, against, among, because-fore, -side, bothand, concerning, hath, in-to, near, through, under, unto, upon, with-in, H413
אל vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + learn, teach, utter, H502
אל vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + bring, forth, thousands, H503
אל vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + family, kine, oxen, H504
אל vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + thousand, H505
לא ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + before, else, ere, except, ig-norant, much, less, nay, neither, never, no-ne, -r, -thing, thoughcan-, nought, surely, truly, truth, verily, want, without, H3808
AHL
אלח vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + become, filthy, H444
חלא jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + diseased, H2456
ALM
אלם vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + bind, dumb, put, silence, H481
אלם vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + congregation, H482
אלם vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + dumb, man, H483
לאם ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + nation, people, H3816
2AL
אלץ vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + kiemurteleva/kiermurtelee + urge, H509
AM
אם vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + dam, mother, parting, H517
אם vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + can-, doubtless, either, except, more-over, than, neither, nevertheless, nor, oh, save, seeing, since, sith, surely, more, none, though, truth, unless, verily, when, while, yet, H518
Ahm
אמה vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hand-, bondmaid-woman, maid-servant, H519
אמה vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cubit, hundred, exchange, measure, post, H520
אמה vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + nation, people, H523
מאה sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hundred-fold, -th, sixscore, H3967
ALm
אמל vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + languish, weak, wax, feeble, H535
מלא sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + accomplish, confirm, consecrate, atend, expired, fenced, fill, fulfil, become, draw, give, go, full-ly, -ly, set, tale, over-, flow, fulness, furnish, gather, selves, together, presume, replenish, satisfy, space, hand-, full, wholly, H4390
מלא sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + she, was, child, fill-ed, -ed, full-ly, multitude, worth, H4392
מלא sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + all, along, there-, fill, ofwas, full, fulness, hand-, multitude, H4393
מלא sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + consecration, set, H4394
ANm
אמן vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + assurance, believe, bring, establish, fail, faithful, long, continuance, stedfast, sure, surely, trusty, veried, nurse, father, put, trust, turn, right, H539
אמן vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + turn, right, see, H541
אמן vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + cunning, workman, H542
אמן vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + amen, so, truth, H543
אמן vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + truth, H544
מאן sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + refuse, utterly, H3985
מאן sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + refuse, H3986
מאן sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + refuse, H3987
2Am
אמץ vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + confirm, courageous, good, courage, stedfastly, minded, strong, stronger, establish, forty, harden, increase, prevail, strengthen, obstinate, speed, H553
אמץ vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + bay, H554
אמץ vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + stronger, H555
ARm
אמר vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + answer, appoint, avouch, bid, boast, call, certy, challenge, charge, give, command-ment, commune, consider, declare, demand, desire, determine, expressly, indeed, intend, name, plainly, promise, publish, report, require, say, speak, against, still, suppose, talk, tell, term, think, use, speech, utter, verily, yet, H559
אמר vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + answer, appointed, unto, him, saying, speech, word, H561
אמר vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + promise, speech, word, H562
מאר sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fretting, picking, H3992
מרא sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + filthy, lt, self, H4754
3Am
אמש vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + former, time, yesterday-night, H570
משא sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + burden, carry, away, prophecy, they, set, song, tribute, H4853
משא sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + exaction, usury, H4855
משא sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + respect, H4856
ATm
אמת vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + assured-ly, establishment, faithful, right, sure, true, -ly, -th, verity, H571
AN
אן vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + any, whither, now, whither-soever, H575
AAn
אנא vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + me, beseech, pray, thee, o, H577
Ahn
אנה vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lament, mourn, H578
אנה vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + befall, deliver, happen, seek, quarrel, H579
נאה jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beautul, become, comely, H4998
נאה jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + habitation, house, pasture, pleasant, place, H4999
AVn
אנו vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + we, H580
נוא jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + break, disallow, discourage, none, effect, H5106
AHn
אנח vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + groan, mourn, sigh, H584
AJn
אני vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + me, mine, myself, we, who, H589
אני vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + galley, navy, ships, H590
AKn
אנך vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + plumb-line, H594
ANn
אנן vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + complain, H596
0An
אנס vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + compel, H597
An
אנ vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + angry, displeased, H599
נא jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + beseech, pray, thee, you, go, now, oh, H4994
נא jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + raw, H4995
נא jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + adulterer-ess, commit, adultery, woman, breaketh, wedlock, H5003
נא jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + adultery, H5004
AQn
אנק vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + cry, groan, H602
נאק jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + groan, H5008
קנא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + envy-ious, move, provoke, jealous, zeal-ous, H7065
קנא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + jealous, H7067
3An
אנש vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + desperate-ly, wicked, incurable, sick, woeful, H605
נשא jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + accept, advance, arise, able, armor, suffer, bear-er, bring, forth, burn, carry, away, cast, contain, desire, ease, exact, exalt, extol, fh, forgive, furnish, further, give, go, help, high, hold, honorable, man, lade, lay, lt, lofty, marry, magny, needs, obtain, pardon, raise, receive, regard, respect, set, spare, stir, swear, utterly, wear, yield, H5375
נשא jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + beguile, deceive, greatly, utterly, H5377
נשא jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + debt, exact, giver, usury, H5378
שנא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + enemy, foe, hate-ful, -r, odious, utterly, H8130
שנא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + change, H8132
0AJ
אסי vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + tehnyt/tekee/toimii + ingathering, H614
0AM
אסם vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + barn, storehouse, H618
0A
אס vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + assemble, bring, consume, destroy, felch, gather, together, again, get, him, lose, put, all, receive, recover, another, leprosy, rereward, surely, away, into, utterly, withdraw, H622
אס vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + threshold, asuppim, H624
אס vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + gathering, H625
0AR
אסר vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bind, fast, gird, harness, hold, keep, ready, order, prepare, prison-er, put, bonds, set, array, tie, H631
אסר vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + binding, bond, H632
A
א vahva/vahvasti/voimalla + although, furthermore, yet, even, how, much, less, more, rather, than, moreover, yea, H637
א vahva/vahvasti/voimalla + anger-gry, before, countenance, face, forebearing, forehead, long-, suffering, nose, nostril, snout, worthy, wrath, H639
ADP
אפד vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bind, gird, H640
APh
אפה vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bake-r, -meats, H644
פאה levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + scatter, into, corners, H6284
פאה levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + corner, end, quarter, side, H6285
APV
אפו vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + here, now, H645
ALP
אפל vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + ohjaava/vievä/viety + dark, H651
אפל vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + ohjaava/vievä/viety + darkness, obscurity, privily, H652
פלא levittävä + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + accomplish, arisetoo, too, hard, hidden, things, high, shew, marvelous-ly, -els, work, miracles, perform, separate, singular, great, wonderful-ers, -ly, works, wondrous, H6381
פלא levittävä + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + marvellous, wonder-ful, -fully, H6382
ANP
אפן vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + fitly, H655
0AP
אפס vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + clean, goneend, brought, nought, fail, H656
אפס vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + ankle, end, howbeit, less, than, nothing, nevertheless, none, beside, any, -withstanding, nought, save, there, uttermost, part, want, without, cause, H657
APa
אפע vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + nought, H659
עפא nähnyt/näkee/näkemys/katselee + levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + branch, H6073
AP
אפ vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + compass, H661
APQ
אפק vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + force, oneself, restrain, H662
קפא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + congeal, curdle, dark, settle, H7087
APR
אפר vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ashes, H665
אפר vahva/vahvasti/voimalla + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ashes, H666
פאר levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beauty, boast, go, boughs, glory, vaunt, self, H6286
פאר levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beauty, bonnet, goodly, ornament, tire, H6287
פרא levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + fruitful, H6500
פרא levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + wild, ass, H6501
רפא päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + cure, heal, physician, repair, thoroughly, whole, see, H7495
רפא päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + dead, deceased, H7496
רפא päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + giant, rapha, rephaim-s, see, H7497
4AL
אצל vahva/vahvasti/voimalla + haluava + ohjaava/vievä/viety + keep, reserve, straiten, take, H680
אצל vahva/vahvasti/voimalla + haluava + ohjaava/vievä/viety + hard, beside, near, unto, toward, see, H681
צאל haluava + vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + shady, tree, H6628
4AR
אצר vahva/vahvasti/voimalla + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + lay, store, treasure-r, H686
רצא päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + vahva/vahvasti/voimalla + accept, run, H7519
AQV
אקו vahva/vahvasti/voimalla + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + wild, goat, H689
קוא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + spue, vomit, again, H6958
ARh
ארה vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + gather, pluck, H717
ראה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + advise, appear, approve, behold, certainly, consider, discern, enjoy, experience, gaze, heed, indeed, joyfully, lo, look, one, another, upon, mark, meet, near, perceive, present, provide, regard, respect, fore-, let, see-r, -m, shew, sight, others, e-, spy, stare, surely, think, view, visions, H7200
ראה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + glede, H7201
ראה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + see, H7202
ראה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + vision, H7203
AJR
ארי vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + young, lion, pierce, margin, H738
יאר tehnyt/tekee/toimii + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + brook, flood, river, stream, H2975
ירא tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + affright, afraid, dread-ful, put, fear-ful, -fully, had, reverence-end, see, terrible, act, thing, H3372
ירא tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + afraid, fear, -ful, H3373
ראי päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + looking, glass, H7209
ראי päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + tehnyt/tekee/toimii + gazingstock, look, see-th, H7210
AKR
ארך vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + defer, draw, lengthen, become, pro-, long, out-, over-, live, tarry, H748
ארך vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + long-suffering, -winged, patient, slow, anger, H750
ארך vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + long, H752
ארך vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + forever, length, long, H753
ANR
ארן vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + ash, H766
2AR
ארץ vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + common, country, earth, field, ground, land, natins, way, wilderness, world, H776
ARR
ארר vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bitterly, curse, H779
3AR
ארש vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + betroth, espouse, H781
אשר vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + call, bless-ed, happy, go, guide, lead, relieve, H833
אשר vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + after, alike, soon, because, every, forasmuch, whence, how-soever, so, though, until, whatsoever, when, -as, -in, -of, -on, -soever, -with, whilst, whither-soever, who-m, -se, indeclinable, often, accompanied, personal, pro, expletively, show, connection, H834
אשר vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + blessed, happy, H835
אשר vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + happy, H837
אשר vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + going, step, H838
אשר vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ashurite, H839
ראש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + gall, hemlock, poison, venom, H7219
שאר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + leaven, H7603
שאר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + leave, left, let, remain, remnant, reserve, rest, H7604
שאר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + other, remnant, residue, rest, H7605
שאר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + body, flesh, food, near, kin-sman, -swoman, nigh, kin, H7607
3A
אש vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + burning, fiery, fire, flaming, hot, H784
אש vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + are, there, none, can, H786
אש vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + astrologer, H825
שא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + desire, earnestly, devour, haste, pant, snuff, swallow, up, H7602
3Ah
אשה vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + fire, H800
אשה vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + offering, sacrice, made, fire, H801
אשה vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + adulter, ess, each, every, female, many, none, one, together, we, woman, often, unexpressed, english, H802
שאה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + desolate, rush, lay, waste, H7582
שאה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + wonder, H7583
3AK
אשך vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + stone, H810
3AL
אשל vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + grove, tree, H815
שאל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + ohjaava/vievä/viety + ask, counsel, beg, borrow, lay, charge, consult, demand, desire, earnestly, enquire, greet, obtain, leave, lend, pray, request, require, salute, straitly, surely, wish, H7592
3AM
אשם vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + certainly, come, made, desolate, destroy, greatly, found, hold, guilty, offend, acknowledge, offence, trespass, H816
אשם vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + guiltiness, offering, sin, trespass, H817
אשם vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + one, faulty, guilty, H818
AT
את vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + such, unrepresented, english, H853
את vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + against, among, before, in-to, often, another, H854
את vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + coulter, plowshare, H855
תא solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + little, chamber, H8372
ATh
אתה vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + things, come, upon, bring, H857
אתה vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + thee, thou, ye, you, H859
תאה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + point, out, H8376
3AB
באש paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + abhorred, had, abomination, loathsome, odious, stink, savour, utterly, H887
באש paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + stink, H889
שאב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + woman, draw-er, water, H7579
BBh
בבה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + apple, eye, H892
BG
בג paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + spoil, margin, H897
גב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + back, body, boss, eminent, higher, place, eye, brows, nave, ring, H1354
גב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + beam, ditch, pit, H1356
גב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + locust, H1357
BDG
בגד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + deal, deceitfully, treacherously, unfaithfully, offend, transgress-or, depart, treacherous, dealer, -ly, man, unfaithful-ly, very, H898
בגד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + apparel, cloth-es, ing, garment, lap, rag, raiment, robe, treacherously, vesture, wardrobe, H899
BD
בד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + alone, apart, bar, besides, branch, each, alike, except, part, staff, strength, H905
בד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + linen, H906
בד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liar, lie, H907
דב liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + bear, H1677
BDD
בדד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + alone, H909
בדד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + alone, desolate, solitary, H910
BDL
בדל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + put, dference, divide, asunder, separate, -ation, sever, utterly, H914
בדל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + piece, H915
BDQ
בדק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + repair, H918
בדק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + breach, calker, H919
דבק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + abide, fast, cleave, together, follow, close, hard, after, joined, keep, overtake, pursue, stick, take, H1692
דבק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + joint, solder, H1694
דבק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + cleave, joining, stick, closer, H1695
BVh
בהו paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + emptiness, void, H922
Bht
בהט paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sisällyttänyt/sisältää + red, marble, H923
BLh
בהל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + affrighted, afraid, amazed, dismayed, rash, get, haste-n, -ily, give, speedy-ily, thrust, trouble, vex, H926
בלה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + consume, enjoy, long, become, wax, old, spend, waste, H1086
בלה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + old, H1087
בלה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + trouble, H1089
הבל huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + become, vain, H1891
הבל huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + altogether, vain, vanity, H1892
לבה ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + heart, H3826
לבה ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + flame, H3827
להב ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + blade, bright, flame, glittering, H3851
BNh
בהן paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + thumb, great, toe, H931
בהן paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + bohan, H932
הבן huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + ebony, H1894
BQh
בהק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + freckled, spot, H933
קבה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + maw, H6896
קבה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + belly, H6897
קבה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tent, H6898
BVZ
בוז paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + terävä/terällä/leikattu/leikata + contemn, despise, utterly, H936
בוז paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + terävä/terällä/leikattu/leikata + contempt-uously, despised, shamed, H937
זוב terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + flow, gush, running, issue, pine, away, run, H2100
זוב terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + issue, H2101
BKV
בוך paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + taivuttava/päälle taivuttava + entangled, perplexed, H943
BLV
בול paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + food, stock, H944
0BV
בוס paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + varjeleva/varjeltu/varjeltava + loath, tread, under, foot, polluted, H947
2BV
בוץ paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + fine, white, linen, H948
BRV
בור paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + declare, H952
בור paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cistern, dungeon, fountain, pit, well, H953
רבו päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + great, things, ten, eight, -een, -ty, sixscore, threescore, twenty, twen, thousand, H7239
3BV
בוש paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bring, put, a-, shamed-d, confounded-fusion, become, dry, delay, long, H954
שבו kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + agate, H7618
שוב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + break, build, circumcise, dig, anything, evil, feed, lay, lie, lodge, rejoice, send, weep, again, answer, any, case, wise, all, averse, bring, back, home, call, mind, carry, cease, certainly, come, consider, continually, convert, deliver, deny, draw, fh, fro, get, oneself, give, go, hinder, let, see, more, needs, past, pay, pervert, pull, put, recall, recompense, recover, refresh, relieve, render, requite, rescue, restore, retrieve, return, reverse, reward, say, nay, set, slide, still, surely, turn, away, backward, withdraw, H7725
BZ
בז paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + terävä/terällä/leikattu/leikata + booty, prey, spoil-ed, H957
ABZ
בזא paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + terävä/terällä/leikattu/leikata + vahva/vahvasti/voimalla + spoil, H958
זאב terävä/terällä/leikattu/leikata + vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + wolf, H2061
BZh
בזה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + despise, disdain, contemn-ptible, think, scorn, vile, person, H959
בזה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + despise, H960
בזה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + prey, spoil, H961
זהב terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + gold-en, fair, weather, H2091
BZZ
בזז paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + terävä/terällä/leikattu/leikata + terävä/terällä/leikattu/leikata + catch, gather, prey, rob-ber, spoil, away, utterly, H962
BQZ
בזק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + flash, lightning, H965
BRZ
בזר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + scatter, H967
זרב terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + wax, warm, H2215
BHL
בחל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + abhor, get, hastily, margin, H973
חבל jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + all, band, bring, forth, deal, corrupt-ly, destroy, offend, lay, pledge, spoil, travail, withhold, H2254
חבל jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + band, coast, company, cord, country, destruction, line, lot, pain, pang, portion, region, rope, snare, sorrow, tackling, H2256
חבל jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + pledge, H2258
חבל jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + pilot, shipmaster, H2259
חבל jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + mast, H2260
חלב jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + best, fat, finest, grease, marrow, H2459
חלב jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + cheese, milk, sucking, H2461
BHN
בחן paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + examine, prove, tempt, try, trial, H974
בחן paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + tower, H975
בחן paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + tried, H976
BHR
בחר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + acceptable, appoint, choose, choice, excellent, join, rather, require, H977
ברח paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + chase, away, drive, fain, flee, put, flight, haste, reach, run, shoot, H1272
חבר jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + charm-er, compact, couple, together, fellowship, heap, join, league, H2266
חבר jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + charmer, company, enchantment, wide, H2267
חבר jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + companion, fellow, knit, together, H2270
חבר jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + companion, H2271
חרב jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + decay, desolate, destroy-er, dry, slay, surely, lay, lie, waste, H2717
חרב jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + axe, dagger, kne, mattock, sword, tool, H2719
חרב jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + desolate, dry, waste, H2720
חרב jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + desolation, drought, dry, heat, utterly, waste, H2721
רחב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + en-make, large, room, open, wide, H7337
רחב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + breadth, broad, place, H7338
רחב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + broad, place, way, street, see, H7339
רחב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + breadth, broad, largeness, thickness, wideness, H7341
רחב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + broad, large, liberty, proud, wide, H7342
ABt
בטא paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + vahva/vahvasti/voimalla + proce, speak, unadvisedly, H981
BHt
בטח paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + jakaa/jakava/jakanut + bold, confident, secure, sure, careless, one, woman, put, confidence, hope, trust, H982
חבט jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + beat, thresh, H2251
חטב jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + cut, hew-er, polish, H2404
טבח sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + kill, slaughter, slay, H2873
טבח sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + cook, guard, H2876
BLt
בטל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + cease, H988
טבל sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + dip, plunge, H2881
לבט ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + fall, H3832
BNt
בטן paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + belly, body, they, born, within, womb, H990
בטן paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + nut, H992
BJ
בי paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + tehnyt/tekee/toimii + alas, o, oh, H994
BJN
בין paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + attend, consider, cunning, diligently, direct, discern, eloquent, feel, inform, instruct, intelligence, know, look, well, mark, perceive, prudent, regard, can, skill-full, teach, think, get, give, understand, view, deal, wise-ly, man, H995
בין paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + among, asunder, between, -twixtand, widest, beor, within, H996
BJT
בית paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + tehnyt/tekee/toimii + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + court, daughter, door, dungeon, family, forth, great, would, contain, hangings, homeborn, winter, house-hold, inside, palace, place, prison, steward, tablet, temple, web, within-out, H1004
ABk
בכא paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + vahva/vahvasti/voimalla + mulberry, tree, H1057
כאב taivuttava/päälle taivuttava + vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + grieving, mar, pain, sad, sore, sorrowful, H3510
כאב taivuttava/päälle taivuttava + vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + grief, pain, sorrow, H3511
Bhk
בכה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + all, bewail, complain, lamentation, more, mourn, sore, tears, weep, H1058
בכה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sore, H1059
כבה taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + go, put, quench, H3518
BJk
בכי paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + overflowing, sore, continual, weeping, wept, H1065
BRk
בכר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + firstborn, firstling, bring, forth, first, child, new, fruit, H1069
בכר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dromedary, H1070
כבר taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + abundance, multiply, H3527
כבר taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + already, seeing, now, H3528
רכב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + chariot, upper, millstone, multitude, margin, wagon, H7393
רכב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + chariot, man, driver, horseman, H7395
BL
בל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + lest, neither, none, any, nothing, H1077
לב ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + care, comfortably, consent, considered, courag-eous, friend-ly, broken-, hard-, merry-, stf-, stout-, double, heart-ed, heed, kindly, midst, mind-ed, regard-ed, themselves, unawares, understanding, well, willingly, wisdom, H3820
BGL
בלג paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + comfort, recover, strength-en, H1082
גבל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + border, set, bounds, H1379
גלב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + barber, H1532
BJL
בלי paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + corruption, ignorantly, lack, nois, so, none, unawares, without, H1097
יבל tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + bring, forth, carry, lead, H2986
יבל tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + water-, course, stream, H2988
יבל tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + wen, H2990
BLL
בלל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + anoint, confound, fade, mingle, mix, give, provender, temper, H1101
BLM
בלם paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + held, in, H1102
0BL
בלס paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + varjeleva/varjeltu/varjeltava + gatherer, H1103
סבל varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + bear, burden, carry, strong, labour, H5445
סבל varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + burden, charge, H5447
סבל varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + burden, H5448
סבל varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + bear, bearer, burden-s, H5449
BLa
בלע paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + cover, destroy, devour, eat, end, spend, swallow, up, H1104
בלע paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + devouring, he, hath, swallowed, up, H1105
בעל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + dominion, husband, marry-ried, we, H1166
בעל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + archer, babbler, bird, captain, chief, man, confederate, dreamer, those, whom, due, furious, are, given, great, hairy, he, hath, horseman, husband, lord, married, master, person, sworn, they, of, H1167
לעב ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + mock, H3931
BLQ
בלק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + waste, H1110
קבל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + choose, hold, receive, under-, take, H6901
קבל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + war, H6904
קבל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + before, H6905
Bhm
במה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + height, high, place, wave, H1116
BVm
במו paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + into, through, H1119
BN
בן paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + afflicted, age, ahoh-, ammon-, hachmon-, lev-, ite, anoint-, ed, one, appointed, arrow, assyr-, babylon-, egypt-, grec-, ian, born, bough, branch, breed, young, bullock, calf, came, child, colt, common, corn, daughter, first, firstborn, foal, fruitful, postage, kid, lamb, man, meet, mighty, nephew, old, people, rebel, robber, servant, soldier, son, spark, steward, stranger, surely, them, tumultuous, valiant-est, whelp, worthy, youth, H1121
Bhn
בנה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + begin, build-er, obtain, children, repair, set, surely, H1129
0BR
בסר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + unripe, grape, H1154
בסר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sour, grape, H1155
סרב varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + brier, H5621
BDa
בעד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + means, through, -on, within, H1157
עבד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + keep, bondage, bondmen, bond-service, compel, dress, ear, execute, husbandman, labour, man, bring, pass, serve, become, servant-s, use, service, till-er, transgress, margin, set, work, wrought, worshipper, H5647
עבד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bondage, bondman, bond-, servant, man-, H5650
עבד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + work, H5652
Bah
בעה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + inquire, seek, swell, out, H1158
עבה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + grow, thick-er, H5666
Bat
בעט paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + kick, H1163
טבע sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + drown, fasten, settle, sink, H2883
עבט nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + borrow, break, ranks, fh, pledge, lend, surely, H5670
BJa
בעי paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + grave, H1164
עבי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + tehnyt/tekee/toimii + thick, H5672
BRa
בער paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + brutish, bring, put, away, burn, eat, feed, heat, kindle, set, fire, waste, H1197
בער paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + brutish, person, foolish, H1198
עבר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + alienate, alter, all, beyond, bring, through, carry, over-, come, conduct, convey, current, deliver, away, enter, escape, fail, gender, get, go, forth, his, way, more, lay, meddle, overrun, partition, give, pass-age, along, -enger, proclaim-amation, perish, provoke, anger, put, rage, raiser, taxes, remove, send, set, apart, shave, sound, speedily, sweet, smelling, transgress-or, translate, turn, way-, faring, man, wrath, H5674
עבר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + against, beyond, passage, quarter, other, side, straight, H5676
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + engage, inter-, meddle, mingle, mortgage, occupy, give, pledges, come, put, surety, undertake, H6148
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + pleasant, pleasure, sweet, H6149
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + darkened, toward, evening, H6150
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + day, even, tide, night, H6153
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + arabia, mingled, people, mixed, multitude, woof, H6154
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + willow, H6155
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sweet, H6156
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + divers, sorts, flies, swarm, H6157
ערב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + raven, H6158
רבע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + let, gender, lie, down, H7250
רבע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + four-, square-d, H7251
רבע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + lying, down, H7252
רבע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + fourth, part, side, square, H7253
רבע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + fourth, participle, H7255
רבע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + fourth, H7256
רעב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + suffer, famish, hunger-ry, H7456
רעב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + hunger, bitten, hungry, H7457
רעב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + dearth, famine, famished, hunger, H7458
BTa
בעת paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + affright, afraid, terry, trouble, H1204
עבת nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + wrap, up, H5686
עבת nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + thick, H5687
עבת nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + band, cord, rope, thick, bough, branch, wreathen, chain, H5688
תעב solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + abhor-red, commit, more, abominable, utterly, H8581
2B
בץ paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiemurteleva/kiermurtelee + mire, H1206
4Bh
בצה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + fen, mire-ry, place, H1207
צבה haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + fight, swell, H6638
צבה haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + swell, H6639
צהב haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + fine, H6668
צהב haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + yellow, H6669
4BL
בצל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + ohjaava/vievä/viety + onion, H1211
4Ba
בצע paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + covet-ous, cut, finish, fulfill, gain, greedily, get, given, covetousness, greedy, perform, wounded, H1214
בצע paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + covetousness, dishonest, gain, lucre, profit, H1215
עצב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + displease, grieve, hurt, sorry, vex, worship, wrest, H6087
עצב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + grievous, idol, labor, sorrow, H6089
עצב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + idol, sorrow, wicked, H6090
עצב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + idol, image, H6091
עצב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + labour, H6092
צבע haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + divers, colours, H6648
4BQ
בצק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + swell, H1216
בצק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + dough, flour, H1217
קצב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + cut, shorn, H7094
קצב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + bottom, size, H7095
4BR
בצר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cut, de-, fenced, forty, grape, gather-er, mighty, things, restrain, strong, wall, withhold, H1219
בצר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + gold, defence, H1220
בצר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + gold, H1222
צבר haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + gather, together, heap, lay, up, H6651
צבר haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + heap, H6652
צרב haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + burn, H6866
BQa
בקע paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + breach, break, forth, into, pieces, through, ready, burst, cleave, asunder, cut, divide, hatch, rend, rip, tear, win, H1234
בקע paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + bekah, half, shekel, H1235
עקב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + heel, stay, supplant, utterly, H6117
עקב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + because, end, reward, H6118
עקב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + heel, horse-, hoof, last, lier, wait, mistake, foot-, step, H6119
עקב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + heel, mistake, H6120
עקב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + crooked, deceitful, polluted, H6121
קבע ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + rob, spoil, H6906
BQQ
בקק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + empty, fail, utterly, void, H1238
BQR
בקר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + inquire, -ry, search, seek, out, H1239
בקר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beeve, bull, -ock, calf, cow, great, cattle, heer, herd, kine, ox, H1241
בקר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + day, early, morning, morrow, H1242
ברק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + cast, forth, H1299
ברק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + bright, glitter, sword, lightning, H1300
קבר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + any, wise, bury-ier, H6912
קבר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + burying, place, grave, sepulchre, H6913
קרב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + approach, bring, forth, near, come, nigh, draw, go, hand, join, offer, present, produce, ready, stand, take, H7126
קרב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + battle, war, H7128
קרב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + among, before, bowels, unto, charge, eat, heart, him, inward, -ly, part, -s, thought, midst, purtenance, therein, through, within, self, H7130
קרב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + approach, come, near, nigh, draw, H7131
רקב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + rot, H7537
רקב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + rottenness, thing, H7538
3BQ
בקש paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ask, beg, beseech, desire, enquire, get, inquisition, procure, request, require, seek, for, H1245
קשב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + attend, hear-ken, give, heed, incline, mark, well, regard, H7181
קשב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + diligently, hearing, much, heed, regarded, H7182
קשב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + attent-ive, H7183
BR
בר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + son, H1248
בר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + choice, clean, clear, pure, H1249
בר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + corn, wheat, H1250
בר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cleanness, pureness, H1252
בר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + never, so, purely, H1253
רב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + abound-undance, -ant, -antly, captain, elder, enough, exceedingly, full, great-ly, man, one, increase, long, time, many-old, things, ship-master, mighty, more, too, much, multiply-tude, officer, often-times, plenteous, populous, prince, process, suffice-lent, H7227
רב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + archer, H7228
רב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + abundance-antly, all, common, sort, excellent, great-ly, number, huge, increased, long, many, more, most, much, multitude, plenty-ully, age, H7230
BDR
ברד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + hail, H1258
ברד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + hailstones, H1259
ברד paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + grisled, H1261
דבר liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + answer, appoint, bid, command, commune, declare, destroy, give, name, promise, proce, rehearse, say, speak, spokesman, subdue, talk, teach, tell, think, use, entreaties, utter, well, work, H1696
דבר liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + act, advice, affair, answer, any, such, because, book, business, care, case, certain, rate, chronicles, commandment, commune-ication, concern, confer, counsel, dearth, decree, deed, disease, due, duty, effect, eloquent, errand, evil, favoured-, ness, glory, harm, hurt, iniquity, judgment, language, lying, manner, matter, message, oracle, ought, parts, pertaining, please, portion, power, promise, provision, purpose, question, reason, report, request, hast, said, sake, saying, sentence, sign, so, some, uncleanness, somewhat, say, song, speech, spoken, talk, task, there, done, concerning, thought, thus, tidings, what-soever, word, work, H1697
דבר liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + murrain, pestilence, plague, H1698
דבר liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fold, manner, H1699
רבד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + deck, H7234
BRh
ברה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + choose, eat, manest, give, meat, H1262
הבר huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + astro-, loger, H1895
רבה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bring, abundance, -antly, archer, mistake, authority, continue, enlarge, excel, exceeding-ly, full, great-er, -ly, grow, heap, increase, long, give, use, many, time, any, more, number, ask, so, gather, yield, much, greater, multiply, nourish, plenty-eous, process, sore, store, thoroughly, very, H7235
רהב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + overcome, behave, proudly, sure, strengthen, H7292
רהב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + proud, strength, H7293
רהב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + proud, H7295
רהב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + strength, H7296
BJR
ברי paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + fat, H1274
ריב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + adversary, chide, complain, contend, debate, ever, lay, wait, plead, rebuke, strive, thoroughly, H7378
ריב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + adversary, chiding, contend-tion, controversy, multitude, margin, pleading, stre, strive, suit, H7379
BKR
ברך paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + abundantly, altogether, all, blaspheme, bless, congratulate, curse, greatly, indeed, kneel, praise, salute, still, thank, H1288
ברך paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + knee, H1290
רבך päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + baken, fried, H7246
BRR
ברר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bright, choice, chosen, cleanse, clean, clearly, polished, shew, pure, purge, out, H1305
3BL
בשל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + bake, boil, bring, forth, roast, seethe, sod, sodden, H1310
בשל paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + all, sodden, H1311
לבש ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + apparel, arm, array, clothe, come, upon, put, wear, H3847
שבל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + leg, H7640
שבל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + branch, channel, ear, corn, water-flood, shibboleth, H7641
שלב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + equally, distant, set, order, H7947
שלב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ledge, H7948
3BM
בשם paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + spice, H1313
בשם paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + smell, spice, sweet, odour, H1314
03B
בשס paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + varjeleva/varjeltu/varjeltava + tread, H1318
3BR
בשר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + messenger, preach, publish, shew, forth, bear, bring, carry, good, tell, tidings, H1319
בשר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + body, fat, lean, flesh-ed, kin, man-, kind, nakedness, skin, H1320
שבר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hope, tarry, view, wait, H7663
שבר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hope, H7664
שבר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + break, pieces, broken, -hearted, bring, birth, crush, destroy, hurt, quench, quite, tear, view, mistake, H7665
שבר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + buy, sell, H7666
שבר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + affliction, breach, breaking, broken-footed, -handed, bruise, crashing, destruction, hurt, interpretation, vexation, H7667
שבר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + corn, victuals, H7668
שרב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + heat, parched, ground, H8273
3BT
בשת paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ashamed, confusion, greatly, put, shame-ful, thing, H1322
שבת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + let, cease, celebrate, fail, keep, sabbath, suffer, lacking, leave, put, away, rest, rid, still, H7673
שבת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + cease, sit, still, loss, time, H7674
שבת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + place, seat, H7675
שבת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + every, sabbath, H7676
BT
בת paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + apple, eye, branch, company, daughter, first, old, owl, town, village, H1323
בת paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + bath, H1324
BTh
בתה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + waste, H1326
בתה paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + desolate, H1327
תבה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ark, H8392
BQT
בתק paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + thrust, through, H1333
BRT
בתר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + divide, H1334
בתר paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + part, piece, H1335
AGh
גאה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + gloriously, grow, increase, risen, triumph, H1342
גאה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + proud, H1343
גאה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + pride, H1344
ABG
גבא kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + marish, pit, H1360
BGh
גבה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + exalt, haughty, high-er, lt, mount, proud, raise, great, height, upward, H1361
גבה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + high, proud, H1362
גבה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + excellency, haughty, height, high, loftiness, pride, H1363
גבה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + haughty, height, high-er, lofty, proud, exceeding, proudly, H1364
BGH
גבח kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + forehead, bald, H1371
חגב jakaa/jakava/jakanut + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + locust, H2284
BGN
גבן kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + crookbackt, H1384
BGR
גבר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + exceed, confirm, great, mighty, prevail, put, more, strength, strengthen, stronger, valiant, H1396
גבר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + every, one, man, mighty, H1397
גבר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + man, H1399
גרב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + scab, scurvy, H1618
רגב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + clod, H7263
GG
גג kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + roof, house, top, H1406
DG
גד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + coriander, H1407
גד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + troop, H1409
גד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + blaspheme, reproach, H1442
דג liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + fish, H1709
DDG
גדד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + assemble, selves, troops, gather, together, cut, H1413
DGh
גדה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bank, H1415
דגה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + fish, H1710
דגה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + grow, H1711
DGV
גדו kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + reproach, reviling, H1421
גוד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + invade, overcome, H1464
דוג liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + fisher, H1728
DGJ
גדי kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + kid, H1423
גיד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sinew, H1517
דיג liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + fish, H1770
דיג liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + fisher, H1771
DGL
גדל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + advance, boast, bring, exceed, excellent, come, give, wax, great-er, estate, things, growup, increase, lt, magny-ical, much, set, nourish, pass, promote, proudly, spoken, tower, H1431
גדל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + great, grew, H1432
גדל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + greatness, stout, H1433
גדל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + fringe, wreath, H1434
גלד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + skin, H1539
דגל liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + set, banners, chiefest, H1713
דגל liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + banner, standard, H1714
דלג liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + leap, H1801
DGa
גדע kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + cut, asunder, sunder, hew, down, H1438
DGR
גדר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + close, fence, hedge, inclose, wall, mason, repairer, H1443
גדר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + wall, H1444
גדר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fence, hedge, wall, H1447
גרד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + scrape, H1623
דגר liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + gather, sit, H1716
Gh
גה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + , H1454
Ghh
גהה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cure, H1455
גהה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + medicine, H1456
הגה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + imagine, meditate, mourn, mutter, roar, sore, speak, study, talk, utter, H1897
הגה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + stay, away, H1898
הגה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + mourning, sound, tale, H1899
GRh
גהר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cast, strh, self, H1457
גרה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + contend, meddle, stir, strive, H1624
גרה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cud, H1625
גרה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + gerah, H1626
הרג huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + destroy, hand, kill, murder-er, put, death, slaughter, slay-er, surely, H2026
הרג huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + slain, slaughter, H2027
GV
גו kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + back, H1458
גו kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + among, back, body, H1460
גו kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + shut, H1479
BGV
גוב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + husbandman, H1461
גוב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + grasshopper, great, H1462
GVh
גוה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + body, H1465
גוה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lting, pride, H1466
GVZ
גוז kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + terävä/terällä/leikattu/leikata + bring, cut, off, H1468
GJV
גוי kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + tehnyt/tekee/toimii + gentile, heathen, nation, people, H1471
GVa
גוע kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + die, dead, give, ghost, perish, H1478
עוג nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + bake, H5746
GRV
גור kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + whelp, young, one, H1482
3GV
גוש kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + clod, H1487
שוג kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + turn, back, H7734
שוג kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + grow, H7735
GZ
גז kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + fleece, mowing, mown, grass, H1488
זג terävä/terällä/leikattu/leikata + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + husk, H2085
GZh
גזה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + take, H1491
גזה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + fleece, H1492
GZZ
גזז kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + terävä/terällä/leikattu/leikata + cut, poll, shave, sheep-, shear-er, H1494
GLZ
גזל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + ohjaava/vievä/viety + catch, consume, exercise, robbery, pluck, rob, spoil, away, force, violence, tear, H1497
גזל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + ohjaava/vievä/viety + robbery, taken, away, violence, H1498
גזל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + ohjaava/vievä/viety + violence, violent, perverting, gozal, see, H1499
GMZ
גזם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + palmer-worm, H1501
GZa
גזע kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + stem, stock, H1503
GRZ
גזר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cut, decree, divide, snatch, H1504
גזר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + part, piece, H1506
גרז kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + cut, off, H1629
רגז päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + afraid, stand, awe, disquiet, fall, fret, move, provoke, quake, rage, shake, tremble, trouble, wroth, H7264
רגז päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + fear, noise, rage, trouble, wrath, H7267
רגז päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + terävä/terällä/leikattu/leikata + trembling, H7268
GHL
גחל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + burning, coal, H1513
גלח kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + poll, shave, off, H1548
AGJ
גיא kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + tehnyt/tekee/toimii + vahva/vahvasti/voimalla + valley, H1516
GHJ
גיח kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + break, forth, labor, bring, come, draw, out, H1518
GJL
גיל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + glad, joy, joyful, rejoice, H1523
גיל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + exceedingly, gladness, greatly, joy, rejoice, sort, H1524
GL
גל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + billow, heap, spring, wave, H1530
גל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + bowl, H1531
לג ohjaava/vievä/viety + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + log, oil, H3849
GLh
גלה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + advertise, appear, bewray, bring, carry, lead, go, captive, into, captivity, depart, disclose, discover, exile, gone, open, plainly, publish, remove, reveal, shamelessly, shew, surely, tell, uncover, H1540
גלה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bowl, pommel, spring, H1543
להג ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + study, H3854
GLL
גלל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + commit, remove, roll, away, together, run, seek, occasion, trust, wallow, H1556
גלל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + dung, H1557
גלל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + because, sake, H1558
גלל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + dung, H1561
GLM
גלם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + wrap, together, H1563
גלם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + substance, yet, being, unperfect, H1564
GLa
גלע kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + inter-, meddle, with, H1566
געל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + abhor, fail, lothe, vilely, cast, away, H1602
געל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + loathing, H1604
לעג ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + derision, laugh, scorn, mock, stammering, H3932
לעג ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + derision, scorn, H3933
לעג ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + mocker, stammering, H3934
עגל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + bullock, calf, H5695
עגל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + round, H5696
עלג nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + stammerer, H5926
3GL
גלש kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + appear, H1570
שגל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + lie, ravish, H7693
שגל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + queen, H7694
שלג kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + snow, H7949
שלג kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + snow, H7950
GM
גם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + again, alike, so, much, soon, both, soand, eitheror, even, all, likewise, manner, moreover, nayneither, one, then-refore, though, what, yea, H1571
AGm
גמא kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + swallow, drink, H1572
גמא kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + bul-, rush, H1573
DGm
גמד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + cubit, H1574
גמד kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + gammadims, H1575
מגד sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + pleasant, precious, fruit, thing, H4022
GLm
גמל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + bestow, deal, bountully, good, recompense, requite, reward, ripen, serve, mean, yield, H1580
גמל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + camel, H1581
מגל sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + sickle, H4038
GRm
גמר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cease, comeend, fail, perfect, perform, H1584
מגר sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cast, terror, H4048
GN
גן kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + garden, H1588
BGn
גנב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + carry, away, indeed, secretly, bring, steal, get, stealth, H1589
גנב kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + thief, H1590
נגב jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + south, country, side, H5045
Ghn
גנה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + garden, H1593
גנה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + garden, H1594
נגה jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + en-, lighten, shine, H5050
נגה jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bright, light, clear, shining, H5051
נהג jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + acquaint, bring, away, carry, drive, lead, forth, guide, H5090
GZn
גנז kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + terävä/terällä/leikattu/leikata + chest, treasury, H1595
GNn
גנן kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + defend, H1598
נגן jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + player, instruments, sing, stringed, melody, ministrel, play-er, H5059
Gah
געה kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + low, H1600
עגה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cake, upon, hearth, H5692
GRa
גער kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + corrupt, rebuke, reprove, H1605
גרע kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + abate, clip, di-, minish, away, keep, back, restrain, small, withdraw, H1639
ערג nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + cry, pant, H6165
רגע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + break, divide, find, ease, moment, give, rest, suddenly, H7280
רגע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + instant, moment, space, suddenly, H7281
רגע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + are, quiet, H7282
3Ga
געש kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + move, shake, toss, trouble, H1607
שגע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + play, mad, man, H7696
G
ג kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + highest, places, himself, H1610
GNP
גפן kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + vine, tree, H1612
GPR
גפר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + gopher, H1613
פגר levittävä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + faint, H6296
פגר levittävä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + carcase, corpse, dead, body, H6297
GR
גר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + chalk-stone, H1615
גר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + alien, sojourner, stranger, H1616
גר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sweep, away, H1640
GLR
גרל kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ohjaava/vievä/viety + man, great, margin, reads, H1632
רגל päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + backbite, search, slander, e-, spy, teach, go, view, H7270
רגל päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ohjaava/vievä/viety + able, endure, according, after, coming, follow, broken-foot-ed, -stool, great, toe, haunt, journey, leg, piss, possession, time, H7272
GMR
גרם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + gnaw, bones, break, H1633
גרם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + bone, strong, top, H1634
רגם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + certainly, stone, H7275
GNR
גרן kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + barn, corn, threshing-, floor, void, place, H1637
רגן päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + murmur, H7279
0GR
גרס kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + break, H1638
סגר varjeleva/varjeltu/varjeltava + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + close, deliver, give, inclose, pure, repair, shut, together, stop, straitly, H5462
GRR
גרר kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + catch, chew, continuing, destroy, saw, H1641
3GR
גרש kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + beaten, corn, H1643
גרש kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + cast, divorced, woman, drive, away, forth, expel, surely, put, trouble, thrust, out, H1644
גרש kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + put, forth, H1645
רגש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + rage, H7283
רגש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + company, insurrection, H7285
שגר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cometh, increase, H7698
שרג kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + wrap, together, wreath, H8276
3GM
גשם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + rain, H1652
גשם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + rain, shower, H1653
גשם kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + rained, upon, H1656
33G
גשש kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + grope, H1659
GT
גת kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + wine-, press, fat, H1660
ADG
דאג liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + afraid, careful, sorry, sorrow, thought, H1672
ADh
דאה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + fly, H1675
דאה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + vulture, see, H1676
BBD
דבב liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + speak, H1680
BDh
דבה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + defaming, evil, report, infamy, slander, H1681
3BD
דבש liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + honey-comb, H1706
DGN
דגן liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + corn, floor, wheat, H1715
DD
דד liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + breast, teat, H1717
DDh
דדה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + go, softly, with, H1718
DMh
דהם liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + astonished, H1724
הדם huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + foot-, stool, H1916
DRh
דהר liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + pause, H1725
הדר huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + countenance, crooked, place, glorious, honour, put, forth, H1921
הדר huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + glory, H1925
הדר huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beauty, comeliness, excellency, glorious, glory, goodly, honour, majesty, H1926
רדה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + come, dominion, prevail, against, reign, bear, rule-r, take, H7287
BDV
דוב liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sorrow, H1727
DDV
דוד liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + well-, beloved, fathers, brother, love, uncle, H1730
דוד liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + basket, caldron, kettle, seething, pot, H1731
DVh
דוה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + infirmity, H1738
דוה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + faint, menstruous, cloth, she, sick, having, sickness, H1739
הוד huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + beauty, comeliness, excellency, glorious, glory, goodly, honour, majesty, H1935
DHV
דוח liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + cast, purge, wash, H1740
חוד jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + put, forth, H2330
DJV
דוי liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + tehnyt/tekee/toimii + languishing, sorrowful, H1741
דוי liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + tehnyt/tekee/toimii + faint, H1742
דיו liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ink, H1773
DKV
דוך liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + taivuttava/päälle taivuttava + beat, H1743
2DV
דוץ liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + turned, H1750
DRV
דור liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dwell, H1752
דור liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ball, turn, round, H1754
דור liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + age, evermore, generation, n-, ever, posterity, H1755
רוד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + dominion, lord, mourn, rule, H7300
3DV
דוש liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + break, tear, thresh, tread, grass, jeremiah, mistake, H1758
שוד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + waste, H7736
DHh
דחה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + chase, drive, away, overthrow, outcast, sore, thrust, totter, H1760
חדה jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + glad, joined, rejoice, H2302
DHJ
דחי liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + falling, H1762
יחד tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + join, unite, H3161
יחד tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + alike, all, once, both, likewise, al-, together, withal, H3162
DHN
דחן liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + millet, H1764
DH
דח liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jakaa/jakava/jakanut + haste-ned, pressed, on, H1765
חד jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + one, H2297
חד jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sharp, H2299
DHQ
דחק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + thrust, vex, H1766
חדק jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + brier, thorn, H2312
קדח ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jakaa/jakava/jakanut + burn, kindle, H6919
DJ
די liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + able, according, after, ability, among, oft, more, than, enough, since, much, sufficient-ly, too, when, H1767
יד tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + able, armholes, axletree, because, beside, border, bounty, broad, broken-, handed, charge, coast, consecrate, creditor, custody, debt, dominion, enough, fellowship, force, hand-staves, work, he, himself, labour, large, ledge, left-, means, mine, ministry, near, order, ordinance, our, parts, pain, power, presumptuously, service, side, sore, state, stay, draw, strength, stroke, swear, terror, thee, them, themselves, thine, own, thou, through, throwing, thumb, times, under, us, wait, way-, wide, him, me, you, yield, yourselves, H3027
DJh
דיה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + vulture, H1772
ידה tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cast, confess-ion, praise, shoot, give, thank-ful, -s, -sgiving, H3034
יהד tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + become, jews, H3054
DJN
דין liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + contend, execute, judgment, judge, minister, plead, stre, strive, H1777
דין liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + judgement, plea, stre, H1779
דין liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + judge, H1781
DJQ
דיק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + fort, H1785
יקד tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + burn, hearth, kindle, H3344
3DJ
דיש liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + threshing, H1786
שדי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + almighty, H7706
שיד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + plaister, H7874
שיד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + lime, plaister, H7875
DK
דך liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + taivuttava/päälle taivuttava + afflicted, oppressed, H1790
ADk
דכא liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + taivuttava/päälle taivuttava + vahva/vahvasti/voimalla + beat, pieces, break, bruise, contrite, crush, destroy, humble, oppress, smite, H1792
דכא liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + taivuttava/päälle taivuttava + vahva/vahvasti/voimalla + contrite, destruction, H1793
Dhk
דכה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + break, sore, contrite, crouch, H1794
דכה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + wounded, H1795
DJk
דכי liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + wave, H1796
כיד taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + destruction, H3589
DL
דל liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + lean, needy, poor, man, weaker, H1800
דל liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + drop, through, melt, pour, out, H1811
דל liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + dropping, H1812
DLh
דלה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + draw, enough, lt, up, H1802
דלה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hair, pining, sickness, poor-est, sort, H1803
DHL
דלח liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + trouble, H1804
חדל jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + cease, end, fall, forbear, forsake, leave, let, alone, rest, unoccupied, want, H2308
חדל jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + world, H2309
חדל jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + he, forbeareth, frail, rejected, H2310
חלד jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + age, short, time, world, H2465
חלד jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + weasel, H2467
DJL
דלי liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + bucket, H1805
ילד tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bear, beget, birth-day, born, bring, forth, children, young, calve, child, come, delivered, time, delivery, gender, hatch, labour, office, midwe, declare, pedigrees, son, woman, travail-eth, H3205
ילד tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + boy, child, fruit, son, young, man, one, H3206
DLL
דלל liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + bring, low, dry, emptied, equal, fail, impoverished, made, thin, H1809
DLQ
דלק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + burning, chase, inflame, kindle, persecute-or, pursue, hotly, H1814
DLT
דלת liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ohjaava/vievä/viety + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + door, two-leaved, gate, leaf, lid, psalm, H1817
DM
דם liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + blood, -guiltiness, -thirsty, innocent, H1818
Dhm
דמה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + compare, devise, like-n, mean, think, use, similitudes, H1819
דמה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cease, cut, destroy, brought, silence, undone, utterly, H1820
דמה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + destroy, H1822
מדה sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + garment, measure, meteyard, piece, size, great, stature, tribute, wide, H4060
DJm
דמי liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + tehnyt/tekee/toimii + cutting, rest, silence, H1824
מדי sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + sufficiently, H4078
DMm
דמם liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + cease, cut, forbear, hold, peace, quiet, rest, silent, keep, put, silence, stand, still, tarry, wait, H1826
DNm
דמן liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + dung, H1828
Dam
דמע liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sore, weep, H1830
דמע liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liquor, H1831
מדע sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + knowledge, science, thought, H4093
מעד sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + shake, slide, slip, H4571
עמד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + abide, behind, appoint, arise, cease, confirm, continue, dwell, employed, endure, establish, leave, ordain, place, present, raise, remain, repair, serve, set, forth, -tle, with-, stand, fast, firm, still, stay, tarry, H5975
עמד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + stand, H5976
עמד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + place, stood, upright, H5977
עמד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + against, me, mine, unto, upon, with-in, H5978
Da
דע liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + knowledge, opinion, H1843
עד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + eternity, ever-lasting, -more, old, perpetually, world, without, end, H5703
עד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + against, before, even, for-asmuch, hither-, how, long, into, much, so, till, toward, until, when, while, yet, H5704
עד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + prey, H5706
עד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + witness, H5707
עד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + filthy, H5708
עד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + more, odd, number, above, overplus, remain, H5736
Dah
דעה liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + knowledge, H1844
עדה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + adorn, deck, pass, away, H5710
עדה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + assembly, company, congregation, multitude, people, swarm, H5712
עדה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + testimony, witness, H5713
DKa
דעך liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + taivuttava/päälle taivuttava + extinct, consumed, put, quenched, H1846
DTa
דעת liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + cunning, ig-, norantly, know-ledge, un-, awares, wittingly, H1847
עתד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + fit, ready, become, H6257
DJP
דפי liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + levittävä + tehnyt/tekee/toimii + slanderest, H1848
פיד levittävä + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + destruction, ruin, H6365
DPQ
דפק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + beat, knock, overdrive, H1849
פקד levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + appoint, all, avenge, bestow, give, charge, commit, count, deliver, keep, empty, enjoin, go, see, hurt, judgment, lack, lay, look, any, means, miss, number, officer, overseer, oversight, punish, reckon, call, remember-brance, set, sum, surely, visit, want, H6485
קפד ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + levittävä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + cut, off, H7088
DQ
דק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + dwarf, lean-fleshed, little, small, thin, H1851
דק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + curtain, H1852
DQQ
דקק liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + beat, pieces, small, bruise, dust, into, powder, stamp, H1854
DQR
דקר liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + pierce, strike, thrust, through, wound, H1856
קדר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + black-ish, dark-en, heavily, mourn, H6937
רקד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + dance, jump, leap, skip, H7540
DR
דר liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + white, H1858
רד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + chase, put, flight, follow, after, hunt, under, persecute-ion, -or, pursue-r, H7291
DKR
דרך liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + archer, bend, come, draw, go, guide, lead, forth, thresh, tread, walk, H1869
דרך liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + along, away, because, conversation, custom, east-, ward, journey, manner, passenger, through, toward, high-, path-, way-side, whither-soever, H1870
3DR
דרש liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ask, all, care, diligently, inquire, inquisition, necro-, mancer, question, require, search, seek, surely, H1875
שרד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + remain, H8277
שרד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + service, H8278
שרד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + line, H8279
3DN
דשן liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + accept, anoint, away, receive, ashes, wax, fat, H1878
דשן liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + fat, H1879
דשן liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + ashes, fatness, H1880
DT
דת liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + commandment, commission, decree, law, manner, H1881
Ah
הא huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + vahva/vahvasti/voimalla + behold, lo, H1887
AHh
האח huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + vahva/vahvasti/voimalla + jakaa/jakava/jakanut + ah, aha, ha, H1889
Dh
הד huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sounding, again, H1906
הד huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + cast, away, drive, expel, thrust, H1920
Dhh
הדה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + put, H1911
DKh
הדך huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + taivuttava/päälle taivuttava + tread, down, H1915
0Dh
הדס huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + varjeleva/varjeltu/varjeltava + myrtle, tree, H1918
hh
הה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + woe, worth, H1929
Vh
הו huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + alas, H1930
Vhh
הוה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + calamity, iniquity, mischief, mischievous, naughtiness, naughty, noisome, perverse, substance, wickedness, H1942
הוה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + mischief, H1943
JVh
הוי huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + tehnyt/tekee/toimii + ah, alas, ho, o, woe, H1945
MVh
הום huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + destroy, move, noise, put, ring, again, H1949
NVh
הון huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + ready, H1951
הון huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + enough, nought, riches, substance, wealth, H1952
Zhh
הזה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sleep, H1957
Jh
הי huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tehnyt/tekee/toimii + woe, hiyr, see, H1958
Jhh
היה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beacon, altogether, come, accomplished, committed, like, break, pass, faint, fall, follow, happen, last, pertain, quit, one-, require, use, H1961
היה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + calamity, H1962
JKh
היך huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tehnyt/tekee/toimii + taivuttava/päälle taivuttava + how, H1963
JNh
הין huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + hin, H1969
Rhk
הכר huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + strange, H1970
כרה taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + dig, banquet, open, H3738
כרה taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + buy, prepare, H3739
כרה taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + provision, H3740
כרה taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cottage, H3741
LZh
הלז huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + terävä/terällä/leikattu/leikata + side, H1975
KLh
הלך huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + all, along, apace, behave, come, continually, conversant, depart, eased, enter, exercise, follow, forth, forward, get, go, abroad, away, greater, grow, wont, haunt, lead, march, more, move, needs, pass, point, quite, run, send, speedily, spread, still, surely, tale-bearer, travel-ler, walk, fro, places, wander, wax, way-, faring, man, weak, whirl, H1980
הלך huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + dropped, traveller, H1982
LLh
הלל huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + boast, celebrate, commend, deal, fool-ish, -ly, glory, give, light, feign, mad, against, marriage, sing, worthy, praise, rage, renowned, shine, H1984
LMh
הלם huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + beat, break, overcome, smite, hammer, H1986
הלם huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + here, hither-to, thither, H1988
להם ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + wound, H3859
Mh
הם huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + any, theirs, H1991
הם huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + like, how, so, many, soever, more, they, same, such, their, them, these, those, who, whom, withal, ye, H1992
hhm
המה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + clamorous, concourse, cry, aloud, disquieted, loud, mourn, moved, noise, rage, roar, sound, troubled, tumult, tumultuous, inuproar, H1993
מהה sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + delay, linger, stay, selves, tarry, H4102
Mhm
המם huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + break, consume, crush, destroy, discomfit, trouble, vex, H2000
0hm
המס huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + melting, H2003
מסה sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + consume, away, melt, water, H4529
מסה sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tribute, H4530
מסה sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + temptation, trial, H4531
Nh
הן huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + such, like, them, thereby, therein, more, than, they, whom, withal, H2004
הן huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + behold, lo, though, H2005
hhn
הנה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + such, things, their, into, them, thence, therein, these, they, had, side, whose, in, H2007
הנה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + behold, lo, see, H2009
נהה jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lament, wail, H5091
0hh
הסה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hold, peace, tongue, keep, silence, silent, still, H2013
KPh
הפך huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + levittävä + taivuttava/päälle taivuttava + become, change, come, converted, give, bed, overthrow, -turn, perverse, retire, tumble, turn, again, aside, back, contrary, every, way, H2015
הפך huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + levittävä + taivuttava/päälle taivuttava + contrary, H2016
הפך huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + levittävä + taivuttava/päälle taivuttava + turning, things, upside, down, H2017
4Nh
הצן huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + chariot, H2021
Rh
הר huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hill, country, mount-ain, promotion, H2022
Rhh
הרה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + been, child, conceive, progenitor, H2029
הרה huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + woman, child, conceive, great, H2030
רהה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + afraid, H7297
0Rh
הרס huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + beat, break, through, destroy, overthrow, pluck, pull, ruin, throw, utterly, H2040
הרס huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + destruction, H2041
סהר varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + round, H5469
סהר varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + prison, H5470
סרה varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + continual, rebellion, revolt-ed, turn, away, wrong, H5627
RRh
הרר huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hill, mount-ain, H2042
LTh
התל huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + deal, deceitfully, deceive, mock, H2048
התל huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + mocker, H2049
תלה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hang, up, H8518
TTh
התת huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + imagine, mischief, H2050
VV
וו kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + hook, H2053
RVZ
וזר kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + strange, H2054
זור terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + come, another, man, place, fanner, go, away, e-, strange-r, woman, H2114
זור terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + close, rush, thrust, together, H2115
DLV
ולד kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + child, H2056
ATZ
זאת terävä/terällä/leikattu/leikata + vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + hereby, -in, -with, likewise, one, other, same, she, so, much, such, deed, therefore, these, thus, H2063
BDZ
זבד terävä/terällä/leikattu/leikata + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + endure, H2064
זבד terävä/terällä/leikattu/leikata + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + dowry, H2065
BHZ
זבח terävä/terällä/leikattu/leikata + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + kill, offer, sacrice, slay, H2076
זבח terävä/terällä/leikattu/leikata + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + offer, sacrice, H2077
BLZ
זבל terävä/terällä/leikattu/leikata + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + dwell, with, H2082
DZ
זד terävä/terällä/leikattu/leikata + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + presumptuous, proud, H2086
Zh
זה terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + he, here, it-self, now, him, onethe, other, than, same, such, one, these, hath, man, sideon, side, thus, H2088
זה terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lamb, H2089
זה terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + well, another, thus, H2090
MZh
זהם terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + abhor, H2092
RZh
זהר terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + admonish, shine, teach, give, warn, H2094
זהר terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + brightness, H2096
זרה terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cast, away, compass, disperse, fan, scatter, spread, strew, winnow, H2219
רזה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + famish, wax, lean, H7329
רזה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lean, H7330
VZ
זו terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + , H2097
זו terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + whom, H2098
DVZ
זוד terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + proud, deal, proudly, presume, come, presumptuously, sod, H2102
LVZ
זול terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + lavish, despise, H2107
לוז ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + terävä/terällä/leikattu/leikata + depart, froward, perverse, H3868
לוז ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + terävä/terällä/leikattu/leikata + hazel, H3869
NVZ
זון terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + feed, H2109
VZa
זוע terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + move, tremble, vex, H2111
עוז nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + terävä/terällä/leikattu/leikata + gather, flee, retire, H5756
HLZ
זחל terävä/terällä/leikattu/leikata + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + afraid, serpent, worm, H2119
JZZ
זיז terävä/terällä/leikattu/leikata + tehnyt/tekee/toimii + terävä/terällä/leikattu/leikata + abundance, wild, beast, H2123
JTZ
זית terävä/terällä/leikattu/leikata + tehnyt/tekee/toimii + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + olive, tree, ard, olivet, H2132
KZ
זך terävä/terällä/leikattu/leikata + taivuttava/päälle taivuttava + clean, pure, H2134
Zhk
זכה terävä/terällä/leikattu/leikata + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + clean, cleanse, clear, count, pure, H2135
KZk
זכך terävä/terällä/leikattu/leikata + taivuttava/päälle taivuttava + taivuttava/päälle taivuttava + clean, pure-r, H2141
RZk
זכר terävä/terällä/leikattu/leikata + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + burn, incense, earnestly, male, mention, mindful, recount, record-er, remember, remembered, bring, call, come, keep, put, remembrance, still, think, well, H2142
זכר terävä/terällä/leikattu/leikata + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + memorial, memory, remembrance, scent, H2143
זכר terävä/terällä/leikattu/leikata + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + him, male, manchild, -kind, H2145
LLZ
זלל terävä/terällä/leikattu/leikata + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + blow, glutton, riotous, eater, vile, H2151
Zhm
זמה terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + heinous, crime, lewd-ly, mischief, purpose, thought, wicked, device, mind, H2154
מזה sekava/sekavoittava/aaltoileva + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + burnt, H4198
MZm
זמם terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + consider, devise, imagine, plot, purpose, think, evil, H2161
זמם terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + wicked, device, H2162
NZm
זמן terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + appoint, H2163
זמן terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + season, time, H2165
RZm
זמר terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + give, praise, sing, forth, praises, psalms, H2167
זמר terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + prune, H2168
זמר terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + chamois, H2169
NZ
זן terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + divers, kinds, all, manner, store, H2177
BZn
זנב terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + smite, hindmost, H2179
זנב terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + tail, H2180
Zhn
זנה terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + commit, fornication, continually, greatplay, harlot, play, whore, fall, whoredom, go, a-whoring, whorish, H2181
נזה jatkaja/jatkaa/nousta + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sprinkle, H5137
HZn
זנח terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + cast, away, remove, far, off, H2186
QZn
זנק terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + leap, H2187
נזק jatkaja/jatkaa/nousta + terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + damage, H5143
Zah
זעה terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sweat, H2188
KZa
זעך terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + taivuttava/päälle taivuttava + extinct, H2193
MZa
זעם terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + abhor, abominable, angry, defy, indignation, H2194
זעם terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + angry, indignation, rage, H2195
Za
זע terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + fret, sad, worse, liking, wroth, H2196
זע terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + indignation, rage, wrath, H2197
זע terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + displeased, H2198
עז nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + fierce, greedy, mighty, power, roughly, strong, H5794
עז nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + she, goat, kid, H5795
עז nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + boldness, loud, might, power, strength, strong, H5797
QZa
זעק terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + assemble, call, together, cry, come, such, company, gather, proclaimed, H2199
זעק terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + cry, H2201
עזק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + fence, H5823
PTZ
זפת terävä/terällä/leikattu/leikata + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + pitch, H2203
NQZ
זקן terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + aged, man, wax, old, H2204
זקן terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + aged, ancient, man, elder-est, old, men, andwomen, senator, H2205
זקן terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + beard, H2206
זקן terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + age, H2207
זקן terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + old, age, H2208
QZ
זק terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + raise, up, H2210
QQZ
זקק terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + fine, pour, purge, pury, refine, H2212
RZ
זר terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + crown, H2213
HRZ
זרח terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + arise, rise, soon, up, H2224
זרח terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + rising, H2225
MRZ
זרם terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + carry, away, flood, pour, out, H2229
זרם terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + flood, overflowing, shower, storm, tempest, H2230
רזם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + wink, H7335
RZa
זרע terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + bear, conceive, seed, set, sow-er, yield, H2232
זרע terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + carnally, child, fruitful, seed-time, sowing-time, H2233
זרע terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + pulse, H2235
עזר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + help, succour, H5826
עזר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + help, H5828
QRZ
זרק terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + here, there, scatter, sprinkle, strew, H2236
RRZ
זרר terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sneeze, H2237
RTZ
זרת terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + span, H2239
BH
חב jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + bosom, H2243
ABH
חבא jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + held, hide, secretly, H2244
BBH
חבב jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + love, H2245
BHh
חבה jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hide, self, H2247
BHQ
חבק jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + embrace, fold, H2263
חבק jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + fold, H2264
3BH
חבש jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bind, gird, govern, healer, put, saddle, wrap, H2280
חשב jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + account, conceive, consider, count, cunning, man, work, workman, devise, esteem, find, forecast, hold, imagine, impute, invent, like, mean, purpose, reckon, made, regard, think, H2803
חשב jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + curious, girdle, H2805
שבח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + commend, glory, keep, praise, still, triumph, H7623
BHT
חבת jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + pan, H2281
GH
חג jakaa/jakava/jakanut + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + solemn, feast, day, sacrice, solemnity, H2282
AGH
חגא jakaa/jakava/jakanut + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + terror, H2283
GGH
חגג jakaa/jakava/jakanut + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + celebrate, dance, keep, hold, solemn, feast, holiday, reel, fro, H2287
GHV
חגו jakaa/jakava/jakanut + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + cleft, H2288
חוג jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + compass, H2328
חוג jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + circle, circuit, compass, H2329
GHR
חגר jakaa/jakava/jakanut + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + able, put, afraid, appointed, gird, restrain, every, side, H2296
חרג jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + afraid, H2727
DDH
חדד jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + fierce, sharpen, H2300
DHR
חדר jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + enter, privy, chamber, H2314
חדר jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bed, inner, chamber, innermost, part, parlour, south, within, H2315
חרד jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + afraid, careful, discomfit, fray, away, quake, tremble, H2729
חרד jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + afraid, trembling, H2730
3DH
חדש jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + renew, repair, H2318
חדש jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + fresh, new, thing, H2319
חדש jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + month-ly, new, moon, H2320
שחד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + hire, give, reward, H7809
שחד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + briry, present, reward, H7810
BHV
חוב jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + endanger, H2325
חוב jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + debtor, H2326
HVh
חוה jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + show, H2331
חוה jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + small, town, H2333
HHV
חוח jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + bramble, tle, thorn, H2336
חוח jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + thicket, H2337
HVt
חוט jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + cord, fillet, line, thread, H2339
טוח sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + daub, overlay, plaister, smut, H2902
HLV
חול jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + bear, bring, forth, calve, dance, drive, away, fall, grievously, pain, fear, form, great, grieve, grievous, hope, look, much, sore, pained, rest, shake, shapen, sorrow-ful, stay, tarry, travail, tremble, trust, wait, carefully, patiently, wounded, H2342
חול jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + sand, H2344
חלו jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + destruction, H2475
לוח ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + board, plate, table, H3871
HMV
חום jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + brown, H2345
0HV
חוס jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + varjeleva/varjeltu/varjeltava + pity, regard, spare, H2347
HV
חו jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + coast, sea, haven, shore, sea-, side, H2348
2HV
חוץ jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + abroad, field, forth, highway, more, out-side, street, without, H2351
HRV
חור jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hole, H2352
חור jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + white, H2353
חור jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + network, H2355
חור jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cave, hole, H2356
חור jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + wax, pale, H2357
רוח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + refreshed, large, H7304
רוח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + enlargement, space, H7305
רוח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + accept, smell, touch, quick, understanding, H7306
רוח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + air, anger, blast, breath, cool, courage, mind, quarter, side, spirit-ual, tempest, vain, whirl-, wind, H7307
3HV
חוש jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + haste-n, ready, H2363
שוח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + meditate, H7742
שוח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + bow, incline, humble, H7743
שחו kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + swim, in, H7813
HZh
חזה jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + behold, look, prophesy, provide, see, H2372
חזה jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + breast, H2373
חזה jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + agreement, prophet, see, seer, star-, gazer, H2374
HQZ
חזק jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + aid, amend, calker, catch, cleave, confirm, constant, constrain, continue, good, courage-ous, -ly, encourage, established, fasten, force, forty, hard, harden, help, lay, hold, fast, lean, maintain, play, man, mend, become, wax, mighty, prevail, recovered, repair, retain, seize, sore, strengthen, stout, shew, strong-er, sure, urgent, behave, valiantly, withstand, H2388
חזק jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + harder, hottest, impudent, loud, mighty, sore, stf-hearted, strong-er, H2389
חזק jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + wax, louder, stronger, H2390
חזק jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + strength, H2391
חזק jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + strength, H2392
HH
חח jakaa/jakava/jakanut + jakaa/jakava/jakanut + bracelet, chain, hook, H2397
AHt
חטא jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + vahva/vahvasti/voimalla + bear, blame, cleanse, commit, sin, fault, harm, he, hath, done, loss, miss, offend-er, offer, purge, pury, reconciliation, sin-ful, trespass, H2398
חטא jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + vahva/vahvasti/voimalla + fault, grievously, offence, punishment, sin, H2399
חטא jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + vahva/vahvasti/voimalla + offender, sinful, sinner, H2400
Hht
חטה jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + wheat-en, H2406
טחה sisällyttänyt/sisältää + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bow-, shot, H2909
טחה sisällyttänyt/sisältää + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + inward, parts, H2910
HMt
חטם jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + sekava/sekavoittava/aaltoileva + refrain, H2413
Ht
חט jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + catch, H2414
HRt
חטר jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + rod, H2415
חרט jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + graving, tool, pen, H2747
טחר sisällyttänyt/sisältää + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + emerod, H2914
טרח sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + weary, H2959
טרח sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + cumbrance, trouble, H2960
HJ
חי jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + age, alive, appetite, wild, beast, company, congregation, le-time, live-ly, living, creature, maintenance, merry, multitude, old, quick, raw, running, springing, troop, H2416
יח tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + barefoot, being, unshod, H3182
HJh
חיה jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + keep, leave, alive, certainly, give, promise, let, suffer, live, nourish, preserve, quicken, recover, repair, restore, revive, god, save, lives, surely, whole, H2421
חיה jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lively, H2422
HJJ
חיי jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + tehnyt/tekee/toimii + live, save, le, H2425
HJL
חיל jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + army, bulwark, host, poor, rampart, trench, wall, H2426
חיל jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + pain, pang, sorrow, H2427
חיל jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + able, activity, army, band, men, soldiers, company, great, forces, goods, host, might, power, riches, strength, strong, substance, train, valiant-ly, valour, virtuous-ly, war, worthy-ily, H2428
חלי jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + jewel, ornament, H2481
חלי jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + disease, grief, sick, H2483
יחל tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + hope, pained, stay, tarry, trust, wait, H3176
לחי ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + cheek, bone, jaw, H3895
HJN
חין jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + comely, H2433
2HJ
חיץ jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + kiemurteleva/kiermurtelee + wall, H2434
HJQ
חיק jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + bosom, bottom, lap, midst, within, H2436
3HJ
חיש jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + haste, H2439
חיש jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + soon, H2440
יחש tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + number, after, throughout, genealogy, reckoned, genealogies, H3187
יחש tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + genealogy, H3188
ישח tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + casting, down, H3445
שחי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + cieled, with, H7824
שיח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + commune, complain, declare, meditate, muse, pray, speak, talk, with, H7878
שיח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + babbling, communication, complaint, meditation, prayer, talk, H7879
שיח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + bush, plant, shrub, H7880
HK
חך jakaa/jakava/jakanut + taivuttava/päälle taivuttava + roof, mouth, taste, H2441
Hhk
חכה jakaa/jakava/jakanut + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + long, tarry, wait, H2442
חכה jakaa/jakava/jakanut + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + angle, hook, H2443
HMk
חכם jakaa/jakava/jakanut + taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + exceeding, teach, wisdom, shew, wise, deal, never, so, wisely, wiser, H2449
חכם jakaa/jakava/jakanut + taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + cunning, man, subtil, un-, wisehearted, H2450
HL
חל jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + common, profane, place, unholy, H2455
חל jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + abolish, alter, change, cut, go, forward, grow, pass, away, through, renew, sprout, strike, H2498
חל jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + for, H2500
לח ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + green, moist, H3892
לח ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + natural, force, H3893
HLh
חלה jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beseech, diseased, put, grief, grieved, grievous, infirmity, intreat, lay, pain, pray, prayer, fall, sick, sore, sorry, suit, supplication, woman, travail, become, weak, wounded, H2470
חלה jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cake, H2471
HLt
חלט jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + catch, H2480
HLL
חלל jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + kill, profane, slain, man, slew, deadly, wounded, H2491
HLM
חלם jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + dream-er, good, liking, recover, H2492
לחם ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + devour, eat, ever, fight, overcome, prevail, war-ring, H3898
לחם ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + shew-, bread, eat, food, fruit, loaf, meat, victuals, H3899
לחם ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + war, H3901
2HL
חלץ jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + kiemurteleva/kiermurtelee + arm, go, ready, armed, man, soldier, deliver, draw, fat, loose, prepared, put, away, withdraw, self, H2502
חלץ jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + kiemurteleva/kiermurtelee + loins, reins, H2504
לחץ ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + afflict, crush, force, hold, fast, oppress-or, thrust, self, H3905
לחץ ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + affliction, oppression, H3906
HLQ
חלק jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + deal, distribute, divide, flatter, give, im-, part-ner, away, portion, receive, separate, smooth-er, H2505
חלק jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + flattery, inheritance, part, partake, portion, H2506
חלק jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + flattering, smooth, H2509
חלק jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + smooth, H2511
חלק jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + smooth, H2512
לקח ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + accept, bring, buy, carry, away, drawn, fh, get, infold, many, mingle, place, receive, reserve, seize, send, use, win, H3947
לקח ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + doctrine, learning, fair, speech, H3948
3HL
חלש jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + discomfit, waste, away, weaken, H2522
חלש jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + weak, H2523
חשל jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + feeble, H2826
לחש ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + charmer, whisper, together, H3907
לחש ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + charmed, earring, enchantment, orator, prayer, H3908
שחל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + fierce, lion, H7826
שלח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + any, wise, appoint, bring, way, cast, away, conduct, earnestly, forsake, give, grow, long, lay, leave, let, depart, go, loose, push, put, forth, reach, send, set, shoot, sow, spread, strh, out, H7971
שלח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + dart, plant, put, sword, weapon, H7973
HM
חם jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + father, law, H2524
חם jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + hot, warm, H2525
חם jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + heat, hot, warm, H2527
DHm
חמד jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + beauty, greatly, beloved, covet, delectable, great, delight, desire, goodly, lust, pleasant, precious, thing, H2530
חמד jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + desirable, pleasant, H2531
Hhm
חמה jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + anger, bottles, hot, displeasure, furious-ly, -ry, heat, indignation, poison, rage, wrath-ful, see, H2534
חמה jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + heat, sun, H2535
מחה sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + abolish, blot, destroy, full, marrow, put, reach, unto, utterly, wipe, away, out, H4229
Hmt
חמט jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + snail, H2546
HLm
חמל jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + compassion, pity, spare, H2550
מחל sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + kne, H4252
מלח sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + all, salt, season, temper, together, vanish, away, H4414
מלח sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + salt-pit, H4417
מלח sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + rotten, rag, H4418
מלח sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + mariner, H4419
HMm
חמם jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + enflame, get, heat, wax, hot, warm, at, H2552
HNm
חמן jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + idol, image, H2553
0Hm
חמס jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + bare, shake, violate, violence, away, violently, wrong, imagine, wrongfully, H2554
חמס jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + cruel-ty, damage, false, injustice, oppressor, unrighteous, violence, against, done, violent, dealing, wrong, H2555
מסח sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + broken, down, H4535
2Hm
חמץ jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + cruel, man, dyed, grieved, leavened, H2556
חמץ jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + leaven, leavened, bread, H2557
חמץ jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + vinegar, H2558
מחץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + dip, pierce, through, smite, strike, wound, H4272
מחץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + stroke, H4273
HQm
חמק jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + go, withdraw, self, H2559
מחק sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + smite, off, H4277
מקח sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + taking, H4727
קמח ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + flour, meal, H7058
HRm
חמר jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + daub, befoul, red, trouble, H2560
חמר jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + pure, red, wine, H2561
חמר jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + clay, heap, homer, mire, motion, H2563
חמר jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + slime-pit, H2564
מחר sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + time, come, tomorrow, H4279
מרח sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + lay, plaister, H4799
רמח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + buckler, javelin, lancet, spear, H7420
3Hm
חמש jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + fth, participle, H2567
חמש jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + f-teen, fth, five, apiece, H2568
חמש jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + fth, participle, H2569
חמש jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + fth, rib, H2570
חמש jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + armed, men, harnessed, H2571
מחש sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + made, appear, H4286
משח sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + anoint, paint, H4886
שמח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + cheer, glad, joy-ful, merry, rejoice, very, H8055
שמח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + glad, joyful, making, merry-hearted, -ily, rejoice, H8056
HTm
חמת jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + bottle, H2573
מתח sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + spread, out, H4969
HN
חן jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + favour, grace-ious, pleasant, precious, well-, favoured, H2580
Hhn
חנה jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + abide, tents, camp, dwell, encamp, growend, lie, pitch, tent, rest, H2583
נחה jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bestow, bring, govern, guide, lead, forth, put, straiten, H5148
Hnt
חנט jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + embalm, put, forth, H2590
HKn
חנך jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + dedicate, train, up, H2596
HMn
חנם jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + sekava/sekavoittava/aaltoileva + without, cost, wages, causeless, nothing, free-ly, innocent, nought, vain, H2600
נחם jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + comfort, ease, ones, repent-er, self, H5162
נחם jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + repentance, H5164
HNn
חנן jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + beseech, fair, find, shew, favour-able, deal, give, grant, gracious-ly, intreat, mercul, mercy, upon, pity, pray, supplication, very, H2603
Hn
חנ jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + corrupt, defile, greatly, pollute, profane, H2610
חנ jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + hypocrite-ical, H2611
חנ jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + hypocrisy, H2612
HQn
חנק jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + hang, strangle, H2614
0DH
חסד jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + shew, mercul, put, shame, H2616
חסד jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + favour, good, deed-liness, kindly, loving-, kindness, mercul, mercy, pity, reproach, wicked, thing, H2617
0Hh
חסה jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hope, refuge, put, trust, H2620
סחה varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + scrape, H5500
0HL
חסל jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + consume, H2628
סלח varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + forgive, pardon, spare, H5545
סלח varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + ready, forgive, H5546
0HM
חסם jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + muzzle, stop, H2629
0HN
חסן jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jatkaja/jatkaa/nousta + lay, up, H2630
חסן jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jatkaja/jatkaa/nousta + riches, strength, treasure, H2633
חסן jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jatkaja/jatkaa/nousta + strong, H2634
0HR
חסר jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + abated, bereave, decrease, fail, lack, lower, want, H2637
חסר jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + destitute, fail, lack, need, void, want, H2638
חסר jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + poverty, want, H2639
חסר jakaa/jakava/jakanut + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + want, of, H2640
חרס jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + sun, H2775
סחר varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + go, merchant-man, occupy, pant, trade, traffick, H5503
סחר varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + merchandise, H5504
סחר varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + mart, merchandise, H5505
סרח varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + exceeding, hand, spread, strh, banish, H5628
סרח varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + remnant, H5629
H
ח jakaa/jakava/jakanut + innocent, H2643
AHP
חפא jakaa/jakava/jakanut + levittävä + vahva/vahvasti/voimalla + secretly, H2644
HPh
חפה jakaa/jakava/jakanut + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ceil, cover, overlay, H2645
חפה jakaa/jakava/jakanut + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + chamber, closet, defence, H2646
פחה levittävä + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + captain, deputy, governor, H6346
HPZ
חפז jakaa/jakava/jakanut + levittävä + terävä/terällä/leikattu/leikata + haste, away, tremble, H2648
פחז levittävä + jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + light, H6348
פחז levittävä + jakaa/jakava/jakanut + terävä/terällä/leikattu/leikata + unstable, H6349
HNP
חפן jakaa/jakava/jakanut + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + fists, both, hands, hand-ful, H2651
HP
חפ jakaa/jakava/jakanut + levittävä + cover, H2653
פח levittävä + jakaa/jakava/jakanut + gin, thin, plate, snare, H6341
2HP
חפץ jakaa/jakava/jakanut + levittävä + kiemurteleva/kiermurtelee + any, all, delight, desire, favour, like, move, well, pleased, pleasure, will, would, H2654
חפץ jakaa/jakava/jakanut + levittävä + kiemurteleva/kiermurtelee + delight, desire, favour, please, pleasure, whosoever, would, willing, wish, H2655
חפץ jakaa/jakava/jakanut + levittävä + kiemurteleva/kiermurtelee + acceptable, delight-some, desire, things, desired, matter, pleasant-ure, purpose, willingly, H2656
HPR
חפר jakaa/jakava/jakanut + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dig, paw, search, seek, H2658
חפר jakaa/jakava/jakanut + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ashamed, confounded, brought, confusion, unto, shame, come, put, bring, reproach, H2659
חפר jakaa/jakava/jakanut + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + mole, H2661
פרח levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + abroad, abundantly, blossom, break, forth, bud, flourish, fly, grow, spread, spring, up, H6524
פרח levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + blossom, bud, flower, H6525
3HP
חפש jakaa/jakava/jakanut + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + change, diligent, search, disquise, hide, out, H2664
חפש jakaa/jakava/jakanut + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + search, H2665
חפש jakaa/jakava/jakanut + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + free, H2666
חפש jakaa/jakava/jakanut + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + precious, H2667
פשח levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + pull, pieces, H6582
2H
חץ jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + archer, arrow, dart, shaft, staff, wound, H2671
4BH
חצב jakaa/jakava/jakanut + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + cut, dig, divide, grave, hew, -er, made, mason, H2672
4Hh
חצה jakaa/jakava/jakanut + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + divide, live, half, reach, midst, participle, H2673
צחה haluava + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + dried, up, H6704
4HJ
חצי jakaa/jakava/jakanut + haluava + tehnyt/tekee/toimii + half, middle, mid-night, midst, part, two, parts, H2677
חצי jakaa/jakava/jakanut + haluava + tehnyt/tekee/toimii + arrow, H2678
4HN
חצן jakaa/jakava/jakanut + haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + bosom, H2683
חצן jakaa/jakava/jakanut + haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + arm, lap, H2684
24H
חצץ jakaa/jakava/jakanut + haluava + kiemurteleva/kiermurtelee + archer, bands, cut, midst, H2686
חצץ jakaa/jakava/jakanut + haluava + kiemurteleva/kiermurtelee + arrow, gravel, stone, H2687
4HR
חצר jakaa/jakava/jakanut + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + blow, sound, trumpeter, H2690
חצר jakaa/jakava/jakanut + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + court, tower, village, H2691
צחר haluava + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + white, H6713
צחר haluava + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + white, H6715
צרח haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + cry, roar, H6873
רצח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + jakaa/jakava/jakanut + put, death, kill, man-, slay-er, murder-er, H7523
רצח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + jakaa/jakava/jakanut + slaughter, sword, H7524
HQ
חק jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + appointed, bound, commandment, convenient, custom, decree-d, due, law, measure, necessary, ordinance-nary, portion, set, time, statute, task, H2706
HQh
חקה jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + carved, work, portrayed, set, print, H2707
חקה jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + appointed, custom, manner, ordinance, site, statute, H2708
HQQ
חקק jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + appoint, decree, governor, grave, lawgiver, note, pourtray, print, set, H2710
חקק jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + decree, thought, H2711
HQR
חקר jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + find, search, seek, sound, try, H2713
חקר jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + finding, number, un-, search-able, -ed, H2714
חרק jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + gnash, H2786
קרח ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + bald, H7139
קרח ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + crystal, frost, ice, H7140
קרח ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + bald, head, H7142
רחק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + are, far, H7369
רקח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + apothecary, compound, ointment, prepare, spice, H7543
רקח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + spiced, H7544
רקח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + confection, ointment, H7545
רקח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + apothecary, H7546
רקח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + perfume, H7547
HR
חר jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + noble, H2715
חר jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + betroth, blaspheme, defy, jeopard, rail, reproach, upbraid, H2778
חר jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cold, winter, -house, youth, H2779
רח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + flutter, move, shake, H7363
HRh
חרה jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + angry, burn, displeased, earnestly, fret, grieve, wax, hot, incensed, kindle, wroth, see, H2734
רחה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + mill, stone, H7347
HJR
חרי jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + fierce, great, heat, H2750
חרי jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + white, H2751
יחר tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tarry, longer, H3186
ירח tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + month, moon, H3391
ירח tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + moon, yrechow, see, H3394
ריח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + savour, scent, smell, H7381
HKR
חרך jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + roast, H2760
חרך jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + lattice, H2762
HMR
חרם jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + accursed, consecrate, utterly, destroy, devote, forfeit, flat, nose, slay, away, H2763
חרם jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ac-, curse-d, -d, dedicated, things, should, been, utterly, destroyed, appointed, utter, destruction, devoted, net, H2764
רחם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + compassion, upon, love, find, obtain, shew, mercy-ul, pity, ruhamah, surely, H7355
רחם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + bowels, compassion, damsel, tender, love, great, mercy, pity, womb, H7356
רחם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + matrix, womb, H7358
רחם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + gier-eagle, H7360
2HR
חרץ jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + bestir, decide, decree, determine, maim, move, H2782
רחץ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + bathe, wash, self, H7364
רחץ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + wash-pot, H7366
HRR
חרר jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + angry, burn, dry, kindle, H2787
חרר jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + parched, place, H2788
3HR
חרש jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + earth-en, pot-, sherd, stone, H2789
חרש jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + altogether, cease, conceal, deaf, devise, ear, graven, imagine, leave, speaking, hold, peace, plow-er, man, quiet, rest, practise, secretly, keep, silence, silent, speak, word, still, tongue, worker, H2790
חרש jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + cunning, secretly, H2791
חרש jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bough, forest, shroud, wood, H2793
חרש jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + articer, H2794
חרש jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + deaf, H2795
חרש jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + articer, carpenter, craftsman, engraver, maker, mason, skilful, smith, worker, workman, such, wrought, H2796
חשר jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + spoke, H2840
רחש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + indite, H7370
שחר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + black, H7835
שחר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + betimes, enquire, early, rise, seek, diligently, morning, H7836
שחר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + day-spring, early, light, morning, whence, riseth, H7837
שחר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + black, H7838
HRT
חרת jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + graven, H2801
חתר jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dig, through, row, H2864
רחת päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + shovel, H7371
רתח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + boil, H7570
רתח päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + boil, well, H7571
3Hh
חשה jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hold, peace, keep, silence, silent, still, H2814
שחה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + swim, H7811
שחה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bow, crouch, fall, flat, humbly, beseech, obeisance, reverence, stoop, worship, H7812
3HK
חשך jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + assuage, darken, forbear, hinder, hold, back, keep, punish, refrain, reserve, spare, withhold, H2820
חשך jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + black, dark, darken, darkness, dim, hide, H2821
חשך jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + dark, night, obscurity, H2822
חשך jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + meaning, H2823
3HN
חשן jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + breastplate, H2833
3H
חש jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bare, clean, discover, draw, uncover, H2834
חש jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + little, flock, H2835
שח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + humble, H7807
שח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + thought, H7808
שח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + cuckoo, H7828
3HQ
חשק jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + delight, desire, fillet, long, set, love, H2836
חשק jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + desire, pleasure, H2837
חשק jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + fillet, H2838
חשק jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + felloe, H2839
קשח ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + harden, H7188
שחק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + deride, derision, laugh, merry, mock-er, play, rejoice, scorn, sport, H7832
שחק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + beat, wear, H7833
שחק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + cloud, small, dust, heaven, sky, H7834
33H
חשש jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + chaff, H2842
HT
חת jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + broken, dismayed, dread, fear, H2844
חת jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + away, H2862
חת jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + prey, H2863
HTh
חתה jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + heap, away, H2846
חתה jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + terror, H2847
HKT
חתך jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + determine, H2852
HLT
חתל jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + all, swaddle, H2853
HMT
חתם jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + end, mark, seal, stop, H2856
HNT
חתן jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + join, affinity, father, law, marriages, mother, son, H2859
חתן jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + bridegroom, husband, son, law, H2860
HTT
חתת jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + abolish, affright, afraid, amaze, beat, discourage, dismay, go, scare, terry, H2865
חתת jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + casting, down, H2866
תחת solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + beneath, flat, in-stead, same, place, room, forsake, stead, under, unto, whenwas, mine, -, fore, with, H8478
Rht
טהר sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + proce, clean, cleanse, purge, pury-ier, self, H2891
טהר sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + clearness, glory, purying, H2892
רהט päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sisällyttänyt/sisältää + gallery, gutter, trough, H7298
AVt
טוא sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + sweep, H2894
BVt
טוב sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + better, cheer, seem, good, goodly, please, go, play, well, H2895
טוב sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + beautul, best, better, bountul, cheerful, ease, fair, word, favour, fine, glad, good, deed, -lier, -liest, -ly, -s, graciously, joyful, kindly, kindness, liketh, loving, merry, most, pleasant, pleaseth, pleasure, precious, prosperity, ready, sweet, wealth, welfare, well-favoured, H2896
טוב sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + fair, gladness, good, -s, joy, go, well, with, H2898
Vht
טוה sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + spin, H2901
LVt
טול sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + carry, away, utterly, cast, forth, send, out, H2904
לוט ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + cast, wrap, H3874
לוט ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + covering, H3875
RVt
טור sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + row, H2905
3Vt
טוש sisällyttänyt/sisältää + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + haste, H2907
שוט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + turn, aside, to, H7750
שוט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + go, through, fro, mariner, rower, run, H7751
שוט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + scourge, whip, H7752
HNt
טחן sisällyttänyt/sisältää + jakaa/jakava/jakanut + jatkaja/jatkaa/nousta + grind-er, H2912
HJt
טיח sisällyttänyt/sisältää + tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + daubing, H2915
Jtt
טיט sisällyttänyt/sisältää + tehnyt/tekee/toimii + sisällyttänyt/sisältää + clay, dirt, mire, H2916
Lt
טל sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + dew, H2919
לט ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + enchantment, privily, secretly, softly, H3909
לט ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + myrrh, H3910
ALt
טלא sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + clouted, divers, colours, spotted, H2921
טלא sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + lamb, H2922
לאט ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + cover, H3813
לאט ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + softly, H3814
Lht
טלה sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lamb, H2924
להט ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sisällyttänyt/sisältää + burn, set, fire, flaming, kindle, H3857
להט ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sisällyttänyt/sisältää + flaming, enchantment, H3858
LLt
טלל sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + cover, H2926
Amt
טמא sisällyttänyt/sisältää + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + defile, pollute, proce, unclean, utterly, H2930
טמא sisällyttänyt/sisältää + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + defiled, infamous, polluted-tion, unclean, H2931
hmt
טמה sisällyttänyt/sisältää + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + defiled, reputed, vile, H2933
מטה sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + rod, staff, tribe, H4294
מטה sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beneath, less, low, under-neath, H4295
מטה sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bed-chamber, bier, H4296
מטה sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + perverseness, H4297
מטה sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + strhing, out, H4298
Nmt
טמן sisällyttänyt/sisältää + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + hide, lay, privily, secret, H2934
Ant
טנא sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + basket, H2935
nt
טנ sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + defile, H2936
נט jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + drop-ping, prophesy-et, H5197
נט jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + drop, stacte, H5198
aht
טעה sisällyttänyt/sisältää + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + seduce, H2937
עטה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + array, clad, put, cover, fill, surely, turn, aside, H5844
Mat
טעם sisällyttänyt/sisältää + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + perceive, taste, H2938
טעם sisällyttänyt/sisältää + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + advice, behaviour, decree, discretion, judgment, reason, taste, understanding, H2940
Nat
טען sisällyttänyt/sisältää + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + lade, H2943
טען sisällyttänyt/sisältää + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + thrust, through, H2944
t
ט sisällyttänyt/sisältää + little, children, ones, families, H2945
HPt
טפח sisällyttänyt/sisältää + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + span, swaddle, H2946
טפח sisällyttänyt/sisältää + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + coping, hand-breadth, H2947
טפח sisällyttänyt/sisältää + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + hand-breadth, broad, H2948
טפח sisällyttänyt/sisältää + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + span, long, H2949
LPt
טפל sisällyttänyt/sisältää + levittävä + ohjaava/vievä/viety + forge-r, sew, up, H2950
פלט levittävä + ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + calve, carry, away, safe, deliver, escape, H6403
פלט levittävä + ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + deliverance, escape, H6405
Pt
טפ sisällyttänyt/sisältää + levittävä + mince, H2952
3Pt
טפש sisällyttänyt/sisältää + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + fat, H2954
פשט levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + fall, upon, flay, invadeinvasion, pull, put, road, run, rush, set, spoil, spread, selves, abroad, strip, self, H6584
שפט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + sisällyttänyt/sisältää + avenge, condemn, contend, defend, execute, judgment, judge-ment, needs, plead, reason, rule, H8199
שפט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + sisällyttänyt/sisältää + judgment, H8201
DRt
טרד sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + continual, H2956
JRt
טרי sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + new, putrefying, H2961
ירט tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + perverse, turn, over, H3399
MRt
טרם sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + before, ere, yet, H2962
Rt
טר sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + catch, without, doubt, feed, ravin, rend, pieces, surely, tear, H2963
טר sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + leaf, meat, prey, spoil, H2964
טר sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + pluckt, off, H2965
BBJ
יבב tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + cry, out, H2980
BJM
יבם tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sekava/sekavoittava/aaltoileva + perform, duty, husbands, brother, marry, H2992
יבם tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sekava/sekavoittava/aaltoileva + husbands, brother, H2993
3BJ
יבש tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ashamed, clean, confounded, dry, shame-fully, utterly, wither, away, H3001
יבש tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + dried, away, dry, H3002
ישב tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + abide, continue, dwell, ease, endure, establish, fail, habitation, haunt, inhabit-ant, keep, house, lurking, marry, bring, again, place, remain, return, seat, set-tle, down-, sit-down, still, -ting, -uate, tarry, H3427
שבי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + tehnyt/tekee/toimii + captive-ity, prisoners, away, was, taken, H7628
שיב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + grayheaded, H7867
שיב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + age, H7869
BGJ
יגב tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + husbandman, H3009
יגב tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + field, H3010
GJh
יגה tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + afflict, grief, grieve, sorrowful, vex, H3013
יגה tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + removed, H3014
GJa
יגע tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + faint, labour, weary, H3021
יגע tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + he, laboured, for, H3022
יגע tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + full, labour, weary, H3023
GJR
יגר tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + afraid, fear, H3025
DDJ
ידד tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + cast, H3032
DJa
ידע tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + acknowledge, acquaintance-ted, advise, answer, appoint, assuredly, aware, un-, awares, can-not, certainly, comprehend, consider, could, they, cunning, declare, diligent, can, discern, discover, endued, familiar, friend, famous, feel, ig-, norant, instruct, kinsfolk, kinsman, let, know, come, give, knowledge, known, learned, lie, man, mark, perceive, privy, prognosticator, regard, respect, skilful, shew, skill, sure, surety, teach, tell, understand, understanding, will, wist, wit, wot, H3045
יעד tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + agreemaxkeappoint-ment, time, assemble, selves, betroth, gather, together, meet, set, H3259
עדי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tehnyt/tekee/toimii + excellent, mouth, ornament, H5716
BJh
יהב tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ascribe, bring, come, give, go, set, take, H3051
יהב tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + burden, H3053
JMV
יום tehnyt/tekee/toimii + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + age, always, chronicals, continually-ance, daily, birth-, each, day, now, two, days, agone, elder, end, evening, ever-lasting, -more, full, so, long, live, even, old, outlived, perpetually, presently, remaineth, required, season, since, space, then, process, time, other, times, trouble, weather, when, within, while, whole, year-ly, younger, H3117
JNV
יון tehnyt/tekee/toimii + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + mire, miry, H3121
JZa
יזע tehnyt/tekee/toimii + terävä/terällä/leikattu/leikata + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + any, causeth, sweat, H3154
יעז tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + fierce, H3267
HJM
יחם tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + get, heat, hot, conceive, warm, H3179
BJt
יטב tehnyt/tekee/toimii + sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + accepted, amend, use, aright, benefit, better, seem, best, cheerful, comely, content, diligent-ly, dress, earnestly, find, favour, give, glad, good, merry, please, well, shew, more, kindness, skilfully, small, surely, sweet, thoroughly, tire, trim, can, deal, entreat, go, said, seen, H3190
JJN
יין tehnyt/tekee/toimii + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + banqueting, wine, wine-bibber, H3196
JK
יך tehnyt/tekee/toimii + taivuttava/päälle taivuttava + way-, side, H3197
HJk
יכח tehnyt/tekee/toimii + taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + appoint, argue, chasten, convince, correct-ion, daysman, dispute, judge, maintain, plead, reason, together, rebuke, reprove-r, surely, any, wise, H3198
JLk
יכל tehnyt/tekee/toimii + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + able, any, all, ways, attain, can, away, -not, could, endure, might, overcome, power, prevail, still, suffer, H3201
כיל taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + hammer, H3597
כלי taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + armour-bearer, artillery, bag, carriage, furnish, furniture, instrument, jewel, made, one, another, pertaineth, pot, psaltery, sack, stuff, tool, vessel, ware, weapon, whatsoever, H3627
JKL
ילך tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + again, away, bear, bring, carry, come, depart, flow, follow, get, him, made, go, -ne, ones, way, grow, lead, forth, let, march, prosper, pursue, run, spread, -journey, vanish, walk, wax, weak, H3212
JLL
ילל tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + howl, howling, H3213
ילל tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + howling, H3214
ליל ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + mid-night, season, H3915
JLa
ילע tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + devour, H3216
יעל tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + all, set, forward, can, good, profit, able, H3276
יעל tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + wild, goat, H3277
עלי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + pestle, H5940
עלי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + upper, H5942
JLQ
ילק tehnyt/tekee/toimii + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + cankerworm, caterpillar, H3218
קלי ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + parched, corn, H7039
JM
ים tehnyt/tekee/toimii + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sea, -faring, man, -shore, south, west, -ern, side, H3220
ים tehnyt/tekee/toimii + sekava/sekavoittava/aaltoileva + mule, H3222
JNm
ימן tehnyt/tekee/toimii + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + go, turn, use, right, hand, H3231
מין sekava/sekavoittava/aaltoileva + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + kind, H4327
3Jm
ימש tehnyt/tekee/toimii + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + feel, H3237
משי sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + silk, H4897
Jhn
ינה tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + destroy, thrust, oppress, -ion, -or, proud, vex, violence, H3238
נהי jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tehnyt/tekee/toimii + lamentation, wailing, H5092
HJn
ינח tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + bestow, cast, lay, leave, let, alone, remain, pacy, place, put, set, suffer, withdraw, withhold, hiphil, forms, dagesh, are, here, referred, accordance, older, grammarians, any, distinction, kind, made, these, should, rather, others, H3240
JQn
ינק tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + milch, nurse, mother, give, suck, child, -ling, H3243
נקי jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + tehnyt/tekee/toimii + blameless, clean, clear, exempted, free, guiltless, innocent, quit, H5355
0DJ
יסד tehnyt/tekee/toimii + varjeleva/varjeltu/varjeltava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + appoint, counsel, establish, lay, found-ation, instruct, ordain, set, sure, H3245
יסד tehnyt/tekee/toimii + varjeleva/varjeltu/varjeltava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + began, H3246
0JK
יסך tehnyt/tekee/toimii + varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + poured, H3251
0J
יס tehnyt/tekee/toimii + varjeleva/varjeltu/varjeltava + add, again, any, more, cease, come, conceive, continue, exceed, further, gather, together, get, give, more-over, henceforth, increase, join, longer, bring, much, put, yet, proceed, prolong, strong-, er, yield, H3254
0JR
יסר tehnyt/tekee/toimii + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bind, chasten, chastise, correct, instruct, punish, reform, reprove, sore, teach, H3256
סיר varjeleva/varjeltu/varjeltava + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + caldron, fishhook, pan, wash-pot, thorn, H5518
Ja
יע tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + shovel, H3257
יע tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + faint, fly, weary, self, H3286
יע tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + faint, weary, H3287
יע tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + swtly, H3288
עי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + heap, H5856
עי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + wearied, H5888
עי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + faint, thirsty, weary, H5889
Jah
יעה tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sweep, away, H3261
Jat
יעט tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + cover, H3271
עיט nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + sisällyttänyt/sisältää + fly, rail, H5860
עיט nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + sisällyttänyt/sisältää + bird, fowl, ravenous, H5861
JNa
יען tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + because, forasmuch, seeing, then, why, H3282
יען tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + ostrich, H3283
עין nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + affliction, outward, appearance, before, think, best, colour, conceit, content, countenance, displease, eye-brow, -d, -sight, face, favour, fountain, furrow, margin, him, humble, knowledge, look, well, me, open-ly, please, presence, regard, resemblance, sight, thee, them, us, you-rselves, H5869
2Ja
יעץ tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiemurteleva/kiermurtelee + advertise, advise, well, consult, give, counsel-lor, determine, devise, guide, purpose, H3289
JRa
יער tehnyt/tekee/toimii + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + honey-, comb, forest, wood, H3293
ירע tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + grevious, isaiah, rest, belong, H3415
עיר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ass, colt, foal, young, H5895
ערי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + heaven, H6183
רעי päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + pasture, H7471
רעי päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + shipherd, H7473
JPh
יפה tehnyt/tekee/toimii + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beautul, fair-r, deck, H3302
יפה tehnyt/tekee/toimii + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beautul, beauty, comely, fair-est, one, goodly, pleasant, well, H3303
פיה levittävä + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + two-, edge-d, H6366
HJP
יפח tehnyt/tekee/toimii + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + bewail, self, H3306
יפח tehnyt/tekee/toimii + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + such, breathe, out, H3307
פיח levittävä + tehnyt/tekee/toimii + jakaa/jakava/jakanut + ashes, H6368
JJP
יפי tehnyt/tekee/toimii + levittävä + tehnyt/tekee/toimii + beauty, H3308
JPa
יפע tehnyt/tekee/toimii + levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + light, shew, shine, forth, H3313
4AJ
יצא tehnyt/tekee/toimii + haluava + vahva/vahvasti/voimalla + after, appear, assuredly, bear, begotten, break, bring, forth, carry, come, abroad, thereat, without, condemned, depart, -ure, draw, end, escape, exact, fail, fall, fh, get, away, able, let, go, going, grow, issue, lay, lie, lead, pluck, proceed, pull, put, risen, scarce, send, commandment, shoot, spread, spring, stand, still, surely, any, time, fro, utter, H3318
4Ja
יצע tehnyt/tekee/toimii + haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ones, bed, lie, spread, H3331
צעי haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + vail, H6809
4JR
יצר tehnyt/tekee/toimii + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + distressed, narrow, straitened, stra, vexed, H3334
יצר tehnyt/tekee/toimii + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + earthen, fashion, form, frame, make-r, potter, purpose, H3335
יצר tehnyt/tekee/toimii + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + frame, framed, imagination, mind, work, H3336
יצר tehnyt/tekee/toimii + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + memberql, H3338
ציר haluava + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ambassador, hinge, messenger, pain, pang, sorrow, H6735
ציר haluava + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beauty, idol, H6736
ציר haluava + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + had, been, ambassador, H6737
צרי haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + balm, H6875
4JT
יצת tehnyt/tekee/toimii + haluava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + burn, desolate, set, fire, kindle, H3341
BJQ
יקב tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + fats, presses, press-fat, wine-press, H3342
JQa
יקע tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + alienated, depart, hang, joint, H3363
2JQ
יקץ tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiemurteleva/kiermurtelee + awake-d, H3364
קיץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + tehnyt/tekee/toimii + kiemurteleva/kiermurtelee + summer, fruit, house, H7019
JQR
יקר tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + precious, prized, set, withdraw, H3365
יקר tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + honour, precious, things, price, H3366
יקר tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + brightness, clear, costly, excellent, fat, honourable, women, precious, reputation, H3368
ירק tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + spit, H3417
ירק tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + grass, green, thing, H3418
ירק tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + green, herbs, H3419
קיר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + mason, side, town, wall, H7023
קרי ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + contrary, H7147
ריק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + empty, purpose, vain, vanity, H7385
ריק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + emptied-ty, vain, fellow, man, H7386
3JQ
יקש tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + fowler, lay, snare, H3369
קשי ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + stubbornness, H7190
DJR
ירד tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + abundantly, bring, carry, cast, come, fall, get, go, hang, indeed, let, light, put, run, sink, subdue, down, H3381
JRh
ירה tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + archer, cast, direct, inform, instruct, lay, shew, shoot, teach-er, through, H3384
JKR
ירך tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + body, loins, shaft, side, thigh, H3409
3J
יש tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + there, are, he, shall, may, should, thou, had, hast, hath, shalt, substance, was, were, ye, will, wilt, wouldest, H3426
שי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + present, H7862
3Jt
ישט tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + hold, out, H3447
שיט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + sisällyttänyt/sisältää + oar, scourge, H7885
3JM
ישם tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + desolate, H3456
3JN
ישן tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + old, store, remain, long, sleep, H3462
ישן tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + asleep, one, sleep-eth, slept, H3463
ישן tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + old, H3465
שין kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + piss, H7890
3Ja
ישע tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + all, avenging, defend, deliver-er, help, preserve, rescue, safe, bring, having, salvation, save-iour, get, victory, H3467
ישע tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + safety, salvation, saving, H3468
עיש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + arcturus, H5906
3JR
ישר tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + direct, fit, seem, good, meet, please, will, esteem, go, right, bring, look, straight, way, upright-ly, H3474
ישר tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + equity, meet, right, upright, H3476
ישר tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + convenient, equity, jasher, just, meet-est, pleased, well, right-eous, straight, most, upright-ly, H3477
ריש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + poverty, H7389
שיר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + behold, mistake, sing-er, man, woman, H7891
שיר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + musical-ick, sing-er, song, H7892
33J
ישש tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + stoop, age, H3486
שיש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + , H7893
ששי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + sixth, part, H8345
DJT
יתד tehnyt/tekee/toimii + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nail, paddle, pin, stake, H3489
JRT
יתר tehnyt/tekee/toimii + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + excel, leave, remnant, left, behind, too, much, plenteous, preserve, let, remain-der, -nant, reserve, residue, rest, H3498
יתר tehnyt/tekee/toimii + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + abundant, cord, exceeding, excellancy-ent, what, they, leave, hath, left, plentully, remnant, residue, rest, string, with, H3499
Ahk
כאה taivuttava/päälle taivuttava + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + broken, grieved, sad, H3512
BDk
כבד taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + abounding, more, grievously, afflict, boast, chargeable, dim, glory, glorious, things, great, grievous, harden, heavy, heavier, lay, heavily, bring, come, get, had, honour, honourable, man, lade, laid, many, nobles, prevail, promote, rich, go, sore, stop, H3513
כבד taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + grievousness, heavy, great, number, H3514
כבד taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + so, great, grievous, hard-ened, too, heavy-ier, laden, much, slow, sore, thick, H3515
כבד taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liver, H3516
BLk
כבל taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + fetter, H3525
כלב taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + dog, H3611
0Bk
כבס taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + varjeleva/varjeltu/varjeltava + fuller, wash, H3526
3Bk
כבש taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + lamb, sheep, H3532
כבש taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bring, into, bondage, force, keep, under, subdue, subjection, H3533
כבש taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + footstool, H3534
כשב taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + lamb, H3775
שכב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + all, cast, lover-lay, lie, sleep, still, lodge, ravish, rest, stay, H7901
Dk
כד taivuttava/päälle taivuttava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + barrel, pitcher, H3537
hhk
כהה taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + darken, dim, fail, faint, restrain, utterly, H3543
כהה taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + somewhat, dark, darkish, wax, dim, heaviness, smoking, H3544
כהה taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + healing, H3545
Nhk
כהן taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + deck, office, execute, minister, priests, H3547
כהן taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + chief, ruler, own, priest, prince, principal, officer, H3548
Vhk
כוה taivuttava/päälle taivuttava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + burn, H3554
LVk
כול taivuttava/päälle taivuttava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + able, can, abide, bear, comprehend, contain, feed, forbearing, guide, hold, nourish-er, present, provision, receive, sustain, provide, sustenance, victuals, H3557
NVk
כון taivuttava/päälle taivuttava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + certain-ty, confirm, direct, faithfulness, fashion, fasten, firm, fitted, fixed, frame, meet, ordain, order, perfect, preparation, prepare, provide, provision, ready, right, set, aright, fast, forth, stable, e-, stablish, stand, tarry, deed, H3559
כון taivuttava/päälle taivuttava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + cake, H3561
0Vk
כוס taivuttava/päälle taivuttava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + varjeleva/varjeltu/varjeltava + cup, small, owl, H3563
RVk
כור taivuttava/päälle taivuttava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + furnace, H3564
BZk
כזב taivuttava/päälle taivuttava + terävä/terällä/leikattu/leikata + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + fail, found, liar, lie, lying, vain, H3576
כזב taivuttava/päälle taivuttava + terävä/terällä/leikattu/leikata + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + deceitful, false, leasing, liar, lie, lying, H3577
Hk
כח taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + ability, able, chameleon, force, fru, might, power-ful, strength, substance, wealth, H3581
DHk
כחד taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + conceal, cut, desolate, hide, H3582
HLk
כחל taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + paint, H3583
כלח taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + full, old, age, H3624
3Hk
כחש taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + deceive, deny, dissemble, fail, deal, falsely, found, liars, lie, lying, submit, selves, H3584
כחש taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + leanness, lies, lying, H3585
כחש taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + lying, H3586
שכח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + all, forget, H7911
שכח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + forget, H7913
Jk
כי taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + burning, H3587
כי taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + forasmuch, inasmuch, -, assured-ly, certainly, doubtless, else, even, except, how, because, so, than, nevertheless, now, rightly, seeing, since, surely, then, therefore, al-, though, till, truly, until, when, while, whom, yea, yet, H3588
0Jk
כיס taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + varjeleva/varjeltu/varjeltava + bag, cup, purse, H3599
JRk
כיר taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ranges, pots, H3600
כרי taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + captains, cherethites, margin, H3746
hkk
ככה taivuttava/päälle taivuttava + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + after, manner, matter, even, so, such, case, thus, H3602
Rkk
ככר taivuttava/päälle taivuttava + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + loaf, morsel, piece, plain, talent, H3603
Lk
כל taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + all, manner, ye, altogether, any, enough, every, one, place, howsoever, many, no-, ought, whatsoever, whole, whoso-ever, H3605
Lhk
כלה taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + accomplish, cease, consume, away, determine, destroy, utterly, when, were, doneend, expire, fail, faint, finish, fulfil, fully, leave, long, bring, pass, wholly, reap, clean, riddance, spend, quite, waste, H3615
כלה taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + fail, H3616
כלה taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + altogether, utterly, consume-d, consummation-ption, was, determined, full, utter, end, riddance, H3617
כלה taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bride, daughter-in-law, spouse, H3618
LLk
כלל taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + perfect, H3634
LMk
כלם taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ashamed, blush, confounded, put, confusion, hurt, reproach, shame, H3637
hkm
כמה taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + long, H3642
מכה sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beaten, blow, plague, slaughter, smote, sore, stripe, stroke, wound-ed, H4347
Vkm
כמו taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + according, such, were, well, comparison, like, unto, thus, when, worth, H3644
Nkm
כמן taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + cummin, H3646
0km
כמס taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + lay, store, H3647
מכס sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + tribute, H4371
Rkm
כמר taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + black, kindled, yearn, H3648
כמר taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + chemarims, idolatrous, priests, H3649
מכר sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + all, sell, away, -er, self, H4376
מכר sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + pay, price, ware, H4377
מכר sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + acquaintance, H4378
Nk
כן taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + after, s, for-, asmuch, yet, following, howbeit, like, manner, -wise, more, right, even, so, state, straightway, such, surely, there, -fore, thus, true, well, you, H3651
כן taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + base, estate, foot, office, place, well, H3653
כן taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + lice, manner, H3654
hkn
כנה taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + give, flattering, titles, surname, himself, H3655
כנה taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + vineyard, H3657
נכה jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beat, cast, forth, clap, give, wounds, go, forward, indeed, kill, slaughter, murderer, punish, slay-er, smite-r, strike, stricken, stripes, surely, wound, H5221
נכה jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + abject, H5222
נכה jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + contrite, lame, H5223
Nkn
כנן taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + vineyard, H3661
0kn
כנס taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + gather, together, heap, wrap, self, H3664
נכס jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + riches, wealth, H5233
akn
כנע taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + bring, low, into, subjection, under, humble, subdue, H3665
kn
כנ taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + removed, H3670
כנ taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + bird, border, corner, end, feather-ed, flying, one, an-, other, overspreading, quarters, skirt, sort, uttermost, part, wing-ed, H3671
Tkn
כנת taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + companion, H3674
נכת jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + precious, things, H5238
0k
כס taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + sworn, H3676
כס taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + desire, greedy, long, sore, H3700
כס taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + money, price, silver-ling, H3701
0Ak
כסא taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + vahva/vahvasti/voimalla + time, appointed, H3677
כסא taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + vahva/vahvasti/voimalla + seat, stool, throne, H3678
0hk
כסה taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + clad, close, clothe, conceal, cover, flee, hide, overwhelm, H3680
סכה varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + booth, cottage, covert, pavilion, tabernacle, tent, H5521
0Hk
כסח taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + cut, up, H3683
0Lk
כסל taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + foolish, H3688
כסל taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + confidence, flank, folly, hope, loin, H3689
סכל varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + play, turn, into, fool-ish, -ishly, -ishness, H5528
סכל varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + folly, H5529
סכל varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + fool-ish, sottish, H5530
0Mk
כסם taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + poll, H3697
00k
כסס taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + count, H3699
0Tk
כסת taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + pillow, H3704
סכת varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + heed, H5535
0ak
כעס taivuttava/päälle taivuttava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + varjeleva/varjeltu/varjeltava + angry, grieved, indignation, provoke, anger, unto, wrath, sorrow, vex, wroth, H3707
כעס taivuttava/päälle taivuttava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + varjeleva/varjeltu/varjeltava + anger, angry, grief, indignation, provocation, provoking, sore, sorrow, spite, wrath, H3708
עכס nähnyt/näkee/näkemys/katselee + taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + tinkling, ornament, H5913
עכס nähnyt/näkee/näkemys/katselee + taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + stocks, tinkling, ornament, H5914
k
כ taivuttava/päälle taivuttava + branch, foot, hand-ful, -dle, -led, hollow, middle, palm, paw, power, sole, spoon, H3709
כ taivuttava/päälle taivuttava + rock, H3710
Phk
כפה taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + pacy, H3711
כפה taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + branch, H3712
פכה levittävä + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + run, out, H6379
LPk
כפל taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + ohjaava/vievä/viety + double, H3717
כפל taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + ohjaava/vievä/viety + double, H3718
NPk
כפן taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + bend, H3719
כפן taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + famine, H3720
Pk
כפ taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + bow, self, H3721
PRk
כפר taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + appeaseatonement, cleanse, disannul, forgive, mercul, pacy, pardon, purge, away, put, reconcile-liation, H3722
כפר taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + village, H3723
כפר taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bribe, camphire, pitch, ransom, satisfaction, sum, money, village, H3724
כפר taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + atonement, H3725
3Pk
כפש taivuttava/päälle taivuttava + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + cover, H3728
Rk
כר taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + captain, furniture, lamb, large, pasture, ram, see, H3733
כר taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cor, measure, aramaic, same, H3734
MRk
כרם taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vines, increase, vineyard-s, vintage, see, H3754
כרם taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vine, dresser, one, two, words, H3755
Rak
כרע taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + bow, bring, low, cast, couch, fall, feeble, kneeling, sink, smite, stoop, subdue, very, H3766
כרע taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + leg, H3767
עכר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + trouble, stir, H5916
RRk
כרר taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dance, H3769
3Rk
כרש taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + belly, H3770
כשר taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + direct, right, prosper, H3787
רכש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + gather, get, H7408
רכש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + dromedary, mule, swt, beast, H7409
שכר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + earn, wages, hire, reward, surely, H7936
שכר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + filled, drink, abundantly, drunk-en, merry, superlative, H7937
שכר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + reward, sluices, H7938
שכר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hire, price, reward-ed, wages, worth, H7939
שכר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + strong, drink, drunkard, wine, H7941
RTk
כרת taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + chewed, con-feder-, ate, covenant, cut, destroy, fail, feller, freed, hew, league, lose, perish, utterly, want, H3772
כתר taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beset, round, compass, crowned, inclose, suffer, H3803
כתר taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + crown, H3804
3hk
כשה taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + covered, H3780
שכה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + morning, mistake, H7904
שכה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + barbed, iron, H7905
3Lk
כשל taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + bereave, margin, cast, decayed, fail, fall, feeble, ruin-ed, overthrown, stumble, utterly, weak, H3782
שכל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + consider, expert, instruct, prosper, deal, prudent-ly, give, skill-ful, good, success, teach, understand, wisdom, behave, wise-ly, guide, wittingly, H7919
שכל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + bereave, children, barren, cast, calf, fruit, young, childless, deprive, destroy, expect, lose, miscarry, rob, spoil, H7921
שכל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + discretion, knowledge, policy, prudence, understanding, wisdom, wise, H7922
3k
כש taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sorcerer, use, witch-craft, H3784
כש taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sorcery, witchcraft, H3785
כש taivuttava/päälle taivuttava + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sorcerer, H3786
BTk
כתב taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + describe, record, prescribe, subscribe, write, -ten, H3789
כתב taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + register, scripture, writing, H3791
LTk
כתל taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + wall, H3796
MTk
כתם taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + mark, H3799
כתם taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + most, fine, pure, gold-en, wedge, H3800
Tk
כת taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + arm, corner, shoulder-piece, side, undersetter, H3802
3Tk
כתש taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bray, H3806
TTk
כתת taivuttava/päälle taivuttava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + beat, pieces, break, crushed, destroy, discomfit, smite, stamp, l, H3807
BBL
לבב ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + cakes, ravish, wise, H3823
לבב ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + bethink, themselves, breast, comfortably, courage, faint, tender-, heart-ed, midst, mind, unawares, understanding, H3824
BLN
לבן ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + brick, made, white-r, H3835
לבן ohjaava/vievä/viety + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + white, H3836
Lhh
להה ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + faint, mad, H3856
LNh
להן ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + jatkaja/jatkaa/nousta + them, mistake, suffix, H3860
LVh
לוה ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + abide, borrow-er, cleave, join, lend-er, H3867
LLV
לול ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + winding, stair, H3883
LNV
לון ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + abide, all, night, continue, dwell, endure, grudge, left, lie, lodge, murmur, remain, tarry, H3885
LVa
לוע ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + swallow, up, H3886
עול nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + milch, ewe, great, young, H5763
עול nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + sucking, child, infant, H5764
עול nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + deal, unjustly, unrighteous, H5765
עול nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + iniquity, perverseness, unjust-ly, unrighteousness-ly, wicked, H5766
עול nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + unjust, unrighteous, wicked, H5767
2LV
לוץ ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + ambassador, derision, interpreter, mock, mocker, scorn-er, -ful, teacher, H3887
3LV
לוש ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + knead, H3888
שול kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + hem, skirt, train, H7757
שלו kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + quails, H7958
שלו kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + prosperity, H7959
שלו kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + being, ease, peaceable, prosper-ity, quiet, wealthy, H7961
HKL
לחך ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + taivuttava/päälle taivuttava + lick, up, H3897
3Lt
לטש ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + instructer, sharp-en, whet, H3913
שלט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + bear, rule, dominion, give, power, H7980
שלט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + shield, H7982
JLh
ליה ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + addition, H3914
3JL
ליש ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + old, lion, H3918
שלי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + quietly, H7987
DLk
לכד ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + all, catch, frozen, holden, stick, together, take, H3920
לכד ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + being, taken, H3921
DLm
למד ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + un-, accustomed, diligently, expert, instruct, learn, skilful, teach-er, H3925
LVm
למו ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + upon, H3926
מול sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + circumcise, selves, cut, pieces, destroy, must, needs, H4135
מול sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + against, before, fore-, front, god-, ward, toward, with, H4136
La
לע ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + throat, H3930
על nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + above, high, most, H5920
על nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + above, according, to-ly, after, against, among, because, beside, rest, between, beyond, time, both, reason, had, charge, concerning, forth, up-, than, through-out, touching, with, H5921
על nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + yoke, H5923
על nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + faint, overlaid, wrap, self, H5968
LZa
לעז ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + strange, language, H3937
עלז nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + terävä/terällä/leikattu/leikata + joyful, rejoice, triumph, H5937
עלז nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + terävä/terällä/leikattu/leikata + rejoiceth, H5938
Lat
לעט ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + feed, H3938
עטל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + bat, H5847
LPT
לפת ohjaava/vievä/viety + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + hold, turn, aside, self, H3943
פתל levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + shew, froward, unsavoury, wrestle, H6617
תפל solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + levittävä + ohjaava/vievä/viety + foolish, things, unsavoury, untempered, H8602
24L
לצץ ohjaava/vievä/viety + haluava + kiemurteleva/kiermurtelee + scorn, H3945
LQt
לקט ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + gather, glean, H3950
לקט ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + gleaning, H3951
קטל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + kill, slay, H6991
קטל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + slaughter, H6993
קלט ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + lacking, his, parts, H7038
LQQ
לקק ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + lap, lick, H3952
3LQ
לקש ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + gather, H3953
לקש ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + latter, growth, H3954
שקל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + pay, receive-r, spend, throughly, weigh, H8254
שקל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + shekel, H8255
3DL
לשד ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + fresh, moisture, H3955
3LM
לשם ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ligure, H3958
שלם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + amendsend, finish, full, give, again, good, re-, pay, peace-able, perfect, perform, prosper-ous, recompense, render, requite, restitution, restore, reward, surely, H7999
שלם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + peace, offering, H8002
שלם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + full, just, made, ready, peaceable, perfect-ed, quiet, shalem, mistake, name, whole, H8003
שלם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + recompense, H8005
3LN
לשן ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + accuse, slander, H3960
KLT
לתך ohjaava/vievä/viety + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + half, homer, H3963
ADm
מאד sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + diligently, exceeding-ly, far, fast, good, great-ly, louder, might-ily, so, much, quickly, sore, utterly, well, H3966
0Am
מאס sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + abhor, cast, away, contemn, despise, disdain, become, loathesome, melt, refuse, reject, reprobate, utterly, vile, person, H3988
Bmt
מבט sekava/sekavoittava/aaltoileva + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + expectation, H4007
3Bm
מבש sekava/sekavoittava/aaltoileva + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + secrets, H4016
GNm
מגן sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + deliver, H4042
מגן sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + armed, buckler, defence, ruler, scale, shield, H4043
Dm
מד sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + armour, clothes, garment, judgment, measure, raiment, stature, H4055
DDm
מדד sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + measure, mete, strh, self, H4058
מדד sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + gone, H4059
DVm
מדו sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + garment, H4063
מוד sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + measure, H4128
hm
מה sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + how, long, oft, -soever, no-, what, end, good, purpose, by-fore, -in, -to, -with, why, H4100
Lhm
מהל sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + mixed, H4107
מלה sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + answer, by-word, matter, any, what, say, speak, talking, word, H4405
Rhm
מהר sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + carried, headlong, fearful, haste-n, -ily, hasty, fh, ready, quickly, rash, shortly, so, soon, speed, speedily, straightway, suddenly, swt, H4116
מהר sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + endow, surely, H4117
מהר sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hasteth, hastily, once, quickly, soon, speedily, suddenly, H4118
מהר sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dowry, H4119
מרה sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bitter, change, disobedient, disobey, grievously, provocation, provoke, rebel, against, -lious, H4784
מרה sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + grief, H4786
מרה sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bitterness, H4787
רמה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + beguile, betray, bow-, man, carry, deceive, throw, H7411
רמה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + high, place, H7413
רמה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + worm, H7415
GVm
מוג sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + consume, dissolve, faint-hearted, melt, away, soft, H4127
Vmt
מוט sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + carried, cast, course, fallen, decay, exceedingly, fall, re-, moved, ready, shake, slide, slip, H4131
מוט sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + bar, moved, staff, yoke, H4132
KVm
מוך sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + taivuttava/päälle taivuttava + waxen, poor-er, H4134
Vam
מוע sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + dimness, H4155
מעו sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + dimness, H4588
2Vm
מוץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + extortioner, H4160
QVm
מוק sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + corrupt, H4167
RVm
מור sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + all, ex-, change, remove, H4171
3Vm
מוש sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + feel, handle, H4184
מוש sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + cease, depart, go, back, remove, away, H4185
TVm
מות sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + all, crying, dead, body, man, one, put, worthy, death, destroy-er, like, must, die, kill, necro-mancer, needs, slay, surely, suddenly, wise, H4191
מות sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + death, muthlabben, H4192
GZm
מזג sekava/sekavoittava/aaltoileva + terävä/terällä/leikattu/leikata + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liquor, H4197
VZm
מזו sekava/sekavoittava/aaltoileva + terävä/terällä/leikattu/leikata + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + garner, H4200
Hm
מח sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + fatling, one, H4220
מח sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + marrow, H4221
AHm
מחא sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + vahva/vahvasti/voimalla + clap, H4222
HJm
מחי sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + engines, H4239
Rmt
מטר sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + rain, upon, H4305
מטר sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + rain, H4306
מרט sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + bright, furbish, his, hair, fallen, peeled, pluck, H4803
Jm
מי sekava/sekavoittava/aaltoileva + tehnyt/tekee/toimii + any, man, he, him, o, what, who-m, -se, -soever, would, god, H4310
JMm
מים sekava/sekavoittava/aaltoileva + tehnyt/tekee/toimii + sekava/sekavoittava/aaltoileva + piss, wasting, water, -course, -flood, -spring, H4325
2Jm
מיץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + tehnyt/tekee/toimii + kiemurteleva/kiermurtelee + churning, forcing, wringing, H4330
Kkm
מכך sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + taivuttava/päälle taivuttava + brought, low, decay, H4355
Lmt
מלט sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + deliver, escape, lay, leap, let, alone, go, preserve, save, speedily, surely, H4422
מלט sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + sisällyttänyt/sisältää + clay, H4423
KLm
מלך sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + consult, indeed, set, king, queen, begin, reign, rule, surely, H4427
מלך sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + king, royal, H4428
LLm
מלל sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + say, speak, utter, H4448
2Lm
מלץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + kiemurteleva/kiermurtelee + sweet, H4452
LQm
מלק sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + wring, off, H4454
מקל sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + rod, hand-staff, H4731
קמל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + hew, wither, H7060
Dmm
ממד sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + measure, H4461
Rmm
ממר sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bitterness, H4470
Nm
מן sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + manna, H4478
מן sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + above, after, among, because, reason, neither, nor, since, then, through, with, H4480
מן sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + same, psalm, stringed, instrument, defective, H4482
hmn
מנה sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + appoint, count, number, prepare, set, tell, H4487
מנה sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + maneh, pound, H4488
מנה sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + time, H4489
מנה sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + such, things, belonged, part, portion, H4490
Jmn
מני sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + number, H4507
amn
מנע sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + deny, keep, back, refrain, restrain, withhold, H4513
Tmn
מנת sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + portion, H4521
0m
מס sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + discomfited, levy, task-master, tribute-tary, H4522
מס sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + afflicted, H4523
0Bm
מסב sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + compass, place, round, table, H4524
0Dm
מסד sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + foundation, H4527
0Km
מסך sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + mingle, H4537
מסך sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + mixture, H4538
מסך sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + covering, curtain, hanging, H4539
סמך varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + bear, establish, up-, hold, lay, lean, lie, hard, put, rest, set, stand, fast, stay, sustain, H5564
00m
מסס sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + discourage, faint, loosed, melt, away, refuse, utterly, H4549
0am
מסע sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + journey, H4550
מסע sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + before, was, brought, dart, H4551
עמס nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + borne, heavy, burden, lade, load, put, H6006
0Rm
מסר sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + commit, deliver, H4560
מסר sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + instruction, H4561
סמר varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + stand, tremble, H5568
סמר varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + rough, H5569
רמס päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + oppressor, stamp, upon, trample, under, feet, tread, H7429
ahm
מעה sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + belly, bowels, heart, womb, H4578
מעה sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + gravel, H4579
עמה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + against, beside, hard, points, H5980
amt
מעט sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + suffer, decrease, diminish, borrow, give, few, number, gather, least, little, seem, less, minished, bring, nothing, H4591
מעט sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + almost, some, few-er, -est, lightly, little, while, small, matter, soon, very, H4592
מעט sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + wrapped, up, H4593
Jam
מעי sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + heap, H4596
Kam
מעך sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + taivuttava/päälle taivuttava + bruised, stuck, pressed, H4600
Lam
מעל sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + transgress, commit, trespass, H4603
מעל sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + falsehood, grievously, sore, transgression, trespass, very, H4604
מעל sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + above, exceeding-ly, forward, high, up-on, very, H4605
מעל sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + lting, up, H4607
עמל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + labour, in, H5998
עמל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + grievance-vousness, iniquity, labour, mischief, miserable-sery, pain-ful, perverseness, sorrow, toil, travail, trouble, wearisome, wickedness, H5999
עמל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + laboureth, misery, had, taken, labour, wicked, workman, H6001
Nam
מען sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + because, end, intent, s, sake, lest, to, H4616
HPm
מפח sekava/sekavoittava/aaltoileva + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + giving, up, H4646
מפח sekava/sekavoittava/aaltoileva + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + bellows, H4647
LPm
מפל sekava/sekavoittava/aaltoileva + levittävä + ohjaava/vievä/viety + flake, refuse, H4651
2Pm
מפץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + levittävä + kiemurteleva/kiermurtelee + slaughter, H4660
מפץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + levittävä + kiemurteleva/kiermurtelee + battle, ax, H4661
2m
מץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + chaff, H4671
4Am
מצא sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + vahva/vahvasti/voimalla + able, befall, being, catch, certainly, come, hand, deliver, enough, find, occasion, get, hold, upon, here, hit, left, light, up-, meet, serve, present, ready, speed, suffice, on, H4672
צמא haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + a-, suffer, thirst, H6770
צמא haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + thirst-eth, H6771
צמא haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + vahva/vahvasti/voimalla + thirst, H6772
4Bm
מצב sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + garrison, station, place, stood, H4673
מצב sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + mount, H4674
4Dm
מצד sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + castle, fort, strong, hold, munition, H4679
צמד haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + fasten, frame, join, self, H6775
צמד haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + acre, couple, together, two, donkeys, yoke, oxen, H6776
4hm
מצה sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + suck, wring, out, H4680
מצה sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + unleaved, bread, cake, without, leaven, H4682
מצה sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + contention, debate, stre, H4683
צמה haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + locks, H6777
4Hm
מצח sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + jakaa/jakava/jakanut + brow, forehead, impudent, H4696
צמח haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + bear, bring, forth, bud, grow, again, spring, up, H6779
צמח haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jakaa/jakava/jakanut + branch, bud, grew, upon, spring, H6780
4am
מצע sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + bed, H4702
24m
מצץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + kiemurteleva/kiermurtelee + milk, H4711
4Rm
מצר sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + distress, pain, strait, H4712
מצר sekava/sekavoittava/aaltoileva + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fining, pot, H4715
צמר haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + wool-len, H6785
Qm
מק sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + rottenness, stink, H4716
QQm
מקק sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + consume, away, corrupt, dissolve, pine, H4743
Rm
מר sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + angry, bitter-ly, chafed, discontented, great, heavy, H4751
מר sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + drop, H4752
מר sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + myrrh, H4753
DRm
מרד sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + rebel-lious, H4775
מרד sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + rebellion, H4777
מרד sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + persecuted, H4783
JRm
מרי sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + bitter, most, rebel-lion, -lious, H4805
KRm
מרך sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + faintness, H4816
רמך päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + dromedary, H7424
Ram
מרע sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + mischief, H4827
מרע sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + companion, friend, H4828
עמר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bind, sheaves, merchandise, of, H6014
עמר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + omer, sheaf, H6016
2Rm
מרץ sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + embolden, forcible, grievous, sore, H4834
QRm
מרק sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + bright, furbish, scour, H4838
מרק sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + broth, see, H4839
RRm
מרר sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + deal, bitter-ly, moved, choler, sorely, grieved-eth, provoke, vex, H4843
מרר sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bitter, H4844
3hm
משה sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + drawout, H4871
משה sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + creditor, H4874
שמה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + astonishment, desolate-ion, waste, wonderful, thing, H8047
3Km
משך sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + draw, along, continue, defer, extend, forbear, give, handle, pro-, sound, long, sow, scatter, strh, out, H4900
משך sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + precious, price, H4901
3Lm
משל sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + dominion, governor, indeed, reign, bear, rule, -r, power, H4910
משל sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + come, like, compare, use, pro, speak, pros, utter, H4911
משל sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + byword, like, parable, pro, H4912
משל sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + byword, H4914
משל sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + dominion, like, H4915
3Qm
משק sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + steward, H4943
משק sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + running, fro, H4944
33m
משש sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + feel, grope, search, H4959
שמש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + east, side, sun, rising, west, window, see, H8121
Tm
מת sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + few, friends, men, persons, small, H4962
GTm
מתג sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + bit, bridle, H4964
JTm
מתי sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + tehnyt/tekee/toimii + long, when, H4970
MTm
מתם sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + men, reading, soundness, H4974
תמם solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + accomplish, cease, clean, pass-, ed, consume, done, comeanend, fail, come, full, all, gone, here, perfect, spent, sum, shew, upright, wasted, whole, H8552
NTm
מתן sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + greyhound, loins, side, H4975
מתן sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + give, reward, H4976
QTm
מתק sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + made, sweet, H4985
מתק sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sweetness, H4986
מתק sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sweetness, H4987
מתק sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + feed, sweetly, H4988
TTm
מתת sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + gt, H4991
ADn
נאד jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bottle, H4997
AMn
נאם jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + say, H5001
נאם jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + hath, said, saith, H5002
2An
נאץ jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + kiemurteleva/kiermurtelee + abhor, give, occasion, blaspheme, contemn, despise, flourish, great, provoke, H5006
ARn
נאר jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + abhor, void, H5010
ABn
נבא jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + prophesy, prophet, H5012
BBn
נבב jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + hollow, vain, H5014
BHn
נבח jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jakaa/jakava/jakanut + bark, H5024
Bnt
נבט jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + hold, consider, look, regard, respect, see, H5027
BKn
נבך jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + spring, H5033
BLn
נבל jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + disgrace, dishounour, lightly, esteem, fade, away, fall, -ling, foolishly, come, nought, surely, vile, wither, H5034
נבל jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + bottle, pitcher, psaltery, vessel, viol, H5035
נבל jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + fool-ish, -ish, man, woman, vile, person, H5036
Ban
נבע jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + belch, flowing, pour, send, forth, utter, abundantly, H5042
ענב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ripe, grape, wine, H6025
DGn
נגד jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bewray, certainly, certy, declare, dece, expound, fully, messenger, plainly, profess, rehearse, report, shew, forth, speak, surely, tell, utter, H5046
נגד jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + against, aloof, far, presence, other, side, sight, view, H5048
GHn
נגח jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jakaa/jakava/jakanut + gore, push, H5055
נגח jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jakaa/jakava/jakanut + wont, push, H5056
Gan
נגע jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + beat, able, bring, cast, come, nigh, draw, near, get, happen, join, plague, reach, smite, strike, touch, H5060
נגע jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + plague, sore, stricken, stripe, stroke, wound, H5061
ענג nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + delicate, delight, sport, self, H6026
ענג nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + delight, pleasant, H6027
ענג nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + delicate, H6028
Gn
נג jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + beat, dash, hurt, plague, slay, smite, strike, stumble, surely, put, worse, H5062
נג jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + plague, stumbling, H5063
GRn
נגר jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fall, flow, away, pour, run, shed, spilt, trickle, down, H5064
3Gn
נגש jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + distress, driver, exact-or, oppress-or, raiser, taxes, taskmaster, H5065
נגש jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + approach, nigh, bring, forth, hither, near, come, give, place, go, hard, draw, offer, overtake, present, put, stand, H5066
נשג jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + ability, able, attain, un, can, get, lay, put, reach, remove, wax, rich, surely, over-, hold, upon, H5381
Dn
נד jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + heap, H5067
נד jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + drive, away, fro, thrust, shaken, tossed, H5086
BDn
נדב jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + offer, freely, give, willing-ly, H5068
DDn
נדד jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + chase, away, could, depart, flee, apace, re-, move, thrust, wander, abroad, -er, H5074
נדד jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tossing, fro, H5076
Dhn
נדה jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cast, drive, put, far, away, H5077
נדה jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + gts, H5078
נדה jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + far, filthiness, flowers, menstruous, woman, put, apart, removed, separation, set, unclean, H5079
DHn
נדח jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jakaa/jakava/jakanut + banish, bring, cast, chase, compel, draw, away, drive, quite, fh, stroke, force, go, outcast, thrust, withdraw, H5080
DNn
נדן jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jatkaja/jatkaa/nousta + gt, H5083
נדן jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jatkaja/jatkaa/nousta + sheath, H5084
DRn
נדר jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vow, H5087
נדר jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vow-ed, H5088
נרד jatkaja/jatkaa/nousta + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + spikenard, H5373
hn
נה jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + wailing, H5089
Lhn
נהל jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + carry, feed, guide, lead, gently, on, H5095
נלה jatkaja/jatkaa/nousta + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + end, H5239
Mhn
נהם jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + mourn, roar, H5098
נהם jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + roaring, H5099
Qhn
נהק jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + bray, H5101
נקה jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + acquit, all, altogether, blameless, cleanse, clear, cut, desolate, free, hold, guiltless, innocent, means, quit, leave, unpunished, utterly, wholly, H5352
קנה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + attain, buy-er, teach, keep, cattle, get, provoke, jealousy, possess-or, purchase, recover, redeem, surely, verily, H7069
קנה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + balance, bone, branch, calamus, cane, reed, spearman, stalk, H7070
Rhn
נהר jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + flow, together, lightened, H5102
נהר jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + flood, river, H5104
רנה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + rattle, H7439
רנה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cry, gladness, joy, proclamation, rejoicing, shouting, sing, triumph, H7440
BVn
נוב jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + bring, forth, fruit, cheerful, increase, H5107
נוב jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + fruit, H5108
DVn
נוד jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bemoan, flee, get, mourn, move, pity, remove, shake, skip, joy, sorry, vagabond, way, wandering, H5110
נוד jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + wandering, H5112
Vhn
נוה jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + keep, home, preparehabitation, H5115
נוה jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + comely, dwelling, place, fold, habitation, pleasant, sheepcote, stable, tarried, H5116
HVn
נוח jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + rest-ed, place, H5118
Vnt
נוט jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + moved, H5120
MVn
נום jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sleep, slumber, H5123
NVn
נון jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + continued, H5125
0Vn
נוס jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + varjeleva/varjeltu/varjeltava + abate, away, displayed, flee, put, flight, hide, lt, standard, H5127
Van
נוע jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + continually, fugitive, go, gone, away, move-able, -d, promoted, reel, remove, scatter, set, shake, st, stagger, fro, vagabond, wag, wander, down, H5128
ענו nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + humble, lowly, meek, poor, H6035
Vn
נו jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + lt, move, offer, perfume, send, shake, st, strike, wave, H5130
נו jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + situation, H5131
2Vn
נוץ jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + flee, away, bud, forth, H5132
QVn
נוק jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nurse, H5134
3Vn
נוש jatkaja/jatkaa/nousta + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + full, heaviness, H5136
LZn
נזל jatkaja/jatkaa/nousta + terävä/terällä/leikattu/leikata + ohjaava/vievä/viety + distil, drop, flood, flow, gush, melt, pour, running, water, stream, H5140
MZn
נזם jatkaja/jatkaa/nousta + terävä/terällä/leikattu/leikata + sekava/sekavoittava/aaltoileva + earring, jewel, H5141
RZn
נזר jatkaja/jatkaa/nousta + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + consecrate, separate, self, H5144
נזר jatkaja/jatkaa/nousta + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + consecration, crown, hair, separation, H5145
HLn
נחל jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + divide, inheritance, heritage, give, inherit, distribute, forby, leave, made, possess-ion, H5157
נחל jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + brook, flood, river, stream, valley, H5158
2Hn
נחץ jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + require, haste, H5169
HRn
נחר jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nostrils, snorting, H5170
3Hn
נחש jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + certainly, divine, enchanter, use, enchantment, learn, experience, indeed, diligently, observe, H5172
נחש jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + enchantment, H5173
נחש jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + serpent, H5175
HTn
נחת jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + broken, come, enter, go, press, sore, settle, stick, fast, H5181
נחת jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + lighting, quiet, rest, set, on, H5183
נחת jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + come, down, H5185
נתח jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + cut, pieces, divide, hew, H5408
נתח jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + part, piece, H5409
hnt
נטה jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + afternoon, apply, bow, carry, aside, decline, deliver, extend, go, gone, incline, intend, lay, let, offer, outstrhed, overthrown, pervert, pitch, prolong, put, away, shew, spread, strh, forth, turn, wrest, yield, H5186
Lnt
נטל jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + bear, offer, up, H5190
נטל jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + ohjaava/vievä/viety + weighty, H5192
ant
נטע jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + fastened, plant-er, H5193
נטע jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + plant, H5194
Rnt
נטר jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bear, grudge, keep-er, reserve, H5201
3nt
נטש jatkaja/jatkaa/nousta + sisällyttänyt/sisältää + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + cast, drawn, let, fall, forsake, join, battle, leave, lie, still, loose, spread, abroad, strh, suffer, H5203
Jn
ני jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + wailing, H5204
DJn
ניד jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + moving, H5205
JNn
נין jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + son, H5209
0Jn
ניס jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + varjeleva/varjeltu/varjeltava + fleeth, H5211
JRn
ניר jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + break, up, H5214
ניר jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fallow, ground, plowing, tillage, H5215
ניר jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + candle, lamp, light, H5216
Akn
נכא jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + vahva/vahvasti/voimalla + viler, H5217
נכא jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + vahva/vahvasti/voimalla + broken, stricken, wounded, H5218
Dkn
נכד jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nephew, sons, son, H5220
Hkn
נכח jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + before, against, H5226
נכח jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + against, before, direct-ly, right, on, H5227
נכח jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + jakaa/jakava/jakanut + plain, right, uprightness, H5228
Lkn
נכל jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + beguile, conspire, deceiver, deal, subtilly, H5230
נכל jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + wile, H5231
Rkn
נכר jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + acknowledge, could, deliver, discern, dissemble, estrange, feign, another, know, knowledge, notice, perceive, regard, respect, behave, strange-ly, H5234
נכר jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + strange, H5235
נכר jatkaja/jatkaa/nousta + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + alien, strange, -er, H5236
Lmn
נמל jatkaja/jatkaa/nousta + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + branch, cut, circumcise, H5243
Rmn
נמר jatkaja/jatkaa/nousta + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + leopard, H5246
0n
נס jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + banner, pole, sail, en-, sign, standard, H5251
0Gn
נסג jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + departing, away, remove, hold, turn, H5253
0hn
נסה jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + adventure, assay, prove, tempt, try, H5254
סנה varjeleva/varjeltu/varjeltava + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bush, H5572
0Hn
נסח jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + destroy, pluck, root, H5255
0Kn
נסך jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + cover, melt, offer, pour, set, up, H5258
נסך jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + spread, H5259
נסך jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + cover, drink, offering, molten, image, H5262
00n
נסס jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + faint, H5263
נסס jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + lt, asensign, H5264
0an
נסע jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + blow, bring, get, go, away, forth, forward, onward, journey, march, remove, set, aside, still, his, their, way, H5265
0Qn
נסק jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ascend, H5266
Lan
נעל jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + bolt, inclose, lock, shoe, shut, up, H5274
נעל jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + dryshod, pair, shoe-latchet, -s, H5275
Man
נעם jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + pass, beauty, delight, pleasant, sweet, H5276
נעם jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + beauty, pleasant, H5278
Ran
נער jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + yell, H5286
נער jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + shake, overthrow, toss, down, H5287
נער jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + babe, boy, child, damsel, margin, lad, servant, young, man, H5288
נער jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + young, one, H5289
נער jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + child, youth, H5290
Phn
נפה jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + border, coast, region, sieve, H5299
פנה levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + appear, even-, tide, behold, cast, come, corner, dawning, empty, go, away, lie, look, mark, pass, prepare, regard, respect, re-, turn, aside, back, face, right, early, H6437
פנה levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bulwark, chief, corner, stay, tower, H6438
HPn
נפח jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + blow, breath, give, lose, seething, snuff, H5301
KPn
נפך jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + taivuttava/päälle taivuttava + emerald, H5306
LPn
נפל jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + ohjaava/vievä/viety + accepted, cast, lots, cease, die, divide, lot, let, fail, ready, fall, away, -en, fell, fugitive, inheritance, inferior, judged, mistake, lay, along, lie, light, hast, lost, lying, overthrow, overwhelm, perish, present-ed, rot, slay, smite, surely, throw, down, H5307
נפל jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + ohjaava/vievä/viety + untimely, birth, H5309
2Pn
נפץ jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + kiemurteleva/kiermurtelee + beaten, sunder, break, pieces, broken, dash, discharged, dispersed, overspread, scatter, H5310
נפץ jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + kiemurteleva/kiermurtelee + scattering, H5311
3Pn
נפש jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + refresh, selves, -ed, H5314
נפש jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + any, appetite, beast, body, breath, creature, dead-ly, desire, dis-, contented, fish, ghost, greedy, he, heart, hath, jeopardy, lust, man, me, mind, mortally, one, own, person, pleasure, her-, him-, my-, thy-, them, your, -selves, slay, soul, tablet, they, she, will, would, it, H5315
PTn
נפת jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + country, H5316
נפת jatkaja/jatkaa/nousta + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + honeycomb, H5317
2n
נץ jatkaja/jatkaa/nousta + kiemurteleva/kiermurtelee + blossom, hawk, H5322
4An
נצא jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + vahva/vahvasti/voimalla + flee, H5323
צנא haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + vahva/vahvasti/voimalla + sheep, H6792
4Bn
נצב jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + appointed, deputy, erect, establish, huzzah, mistake, proper, name, lay, officer, pillar, present, rear, set, settle, sharpen, stand, still, upright, best, state, H5324
נצב jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + haft, H5325
4hn
נצה jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + laid, waste, runinous, strive, together, H5327
נצה jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + flower, H5328
צנה haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + buckler, cold, hook, shield, target, H6793
4Hn
נצח jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + jakaa/jakava/jakanut + excel, chief, musician, singer, oversee-r, set, forward, H5329
נצח jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + jakaa/jakava/jakanut + alway-s, constantly, end, n-, evermore, perpetual, strength, victory, H5331
נצח jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + jakaa/jakava/jakanut + blood, strength, H5332
צנח haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + jakaa/jakava/jakanut + fasten, light, off, H6795
4Ln
נצל jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + ohjaava/vievä/viety + all, defend, deliver, escape, without, fail, part, pluck, preserve, recover, rescue, rid, save, spoil, strip, surely, out, H5337
4Nn
נצן jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + flower, H5339
24n
נצץ jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + kiemurteleva/kiermurtelee + sparkle, H5340
4Rn
נצר jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + besieged, hidden, keep-er, monument, observe, preserve-r, subtil, watcher-man, H5341
נצר jatkaja/jatkaa/nousta + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + branch, H5342
BQn
נקב jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + appoint, blaspheme, bore, curse, express, holes, name, pierce, strike, through, H5344
נקב jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + pipe, H5345
DQn
נקד jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + speckled, H5348
נקד jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + herdman, sheepmaster, H5349
נקד jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + cracknel, mouldy, H5350
Qnt
נקט jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + weary, H5354
MQn
נקם jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + avenge-r, punish, revenge, surely, vengeance, H5358
נקם jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + avenged, quarrel, vengeance, H5359
Qan
נקע jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + alienated, H5361
ענק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + compass, chain, furnish, liberally, H6059
ענק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + chain, H6060
Qn
נק jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + compass, cut, destroy, go, round, inclose, H5362
נק jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + shaking, H5363
QRn
נקר jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dig, pick, pierce, put, thrust, out, H5365
3Qn
נקש jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + catch, lay, snare, H5367
נשק jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + burn, kindle, H5400
נשק jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + armed, men, rule, kiss, touched, H5401
נשק jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + armed, men, armour, battle, harness, weapon, H5402
3Bn
נשב jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + blow, drive, away, H5380
3hn
נשה jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + forget, deprive, exact, H5382
נשה jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + creditor, exact, extortioner, lend, usurer, taker, usury, H5383
נשה jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + shrank, H5384
שנה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + speak, strike, again, alter, double, given, change, disguise, diverse, pervert, prefer, repeat, return, second, time, H8138
שנה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + whole, age, long, old, year, -ly, H8141
שנה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sleep, H8142
3Jn
נשי jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + debt, H5386
שני kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + crimson, scarlet, thread, H8144
שני kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + again, either, them, an-, other, second, time, H8145
3Kn
נשך jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + bite, lend, upon, usury, H5391
נשך jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + usury, H5392
3Ln
נשל jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + cast, drive, loose, put, slip, H5394
3Mn
נשם jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + destroy, H5395
3n
נש jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + blow, H5398
נש jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + dark, dawning, day, morning, night, twilight, H5399
3Rn
נשר jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + eagle, H5404
3Tn
נשת jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + fail, H5405
נתש jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + destroy, forsake, pluck, roots, pull, root, utterly, s, H5428
שנת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sleep, H8153
KTn
נתך jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + drop, gather, together, melt, pour, forth, out, H5413
NTn
נתן jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + add, apply, appoint, ascribe, assign, avenge, healed, bestow, bring, forth, hither, cast, charge, come, commit, consider, count, cry, deliver, direct, distribute, doubtless, without, fail, fasten, frame, get, give, grant, hang, indeed, lay, unto, leave, lend, let, lie, lt, o, occupy, offer, ordain, pay, perform, place, pour, print, pull, put, recompense, render, requite, restore, send, set, shew, shoot, sing, slander, strike, sub-, mit, suffer, surely, thrust, trade, turn, utter, weep, willingly, withdraw, would, god, yield, H5414
0Tn
נתס jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + varjeleva/varjeltu/varjeltava + mar, H5420
Tan
נתע jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + break, H5421
2Tn
נתץ jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiemurteleva/kiermurtelee + beat, break, cast, destroy, overthrow, pull, throw, down, H5422
QTn
נתק jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + break, burst, draw, away, lt, pluck, pull, root, out, H5423
נתק jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + dry, scall, H5424
RTn
נתר jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + drive, asunder, leap, let, loose, move, undo, H5425
נתר jatkaja/jatkaa/nousta + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nitre, H5427
0Ah
סאה varjeleva/varjeltu/varjeltava + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + measure, H5429
0AN
סאן varjeleva/varjeltu/varjeltava + vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + warrior, H5431
0BB
סבב varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + bring, cast, fh, lead, walk, whirl, round, every, side, apply, avoid, beset, besiege, again, carry, change, come, circuit, compass, drive, environ, close, go, stand, inclose, remove, return, set, sit, turn, aside, away, back, H5437
0Bh
סבה varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cause, H5438
0BK
סבך varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + fold, together, wrap, H5440
סבך varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + thicket, H5441
סבך varjeleva/varjeltu/varjeltava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + thick-et, H5442
0DG
סגד varjeleva/varjeltu/varjeltava + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + fall, down, H5456
0GN
סגן varjeleva/varjeltu/varjeltava + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + prince, ruler, H5461
0D
סד varjeleva/varjeltu/varjeltava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + stocks, H5465
0DR
סדר varjeleva/varjeltu/varjeltava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + order, H5468
0GV
סוג varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + backslider, drive, go, back, turn, away, H5472
סוג varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + set, H5473
0DV
סוד varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + assembly, consel, inward, secret, counsel, H5475
0KV
סוך varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + taivuttava/päälle taivuttava + anoint, all, H5480
00V
סוס varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + varjeleva/varjeltu/varjeltava + crane, horse, -back, -hoof, H5483
0V
סו varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + consumeend, perish, utterly, H5486
סו varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + flag, red, sea, weed, H5488
סו varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + red, sea, H5489
סו varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + conclusion, end, hinder, participle, H5490
0RV
סור varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + head, bring, call, back, decline, depart, eschew, get, you, go, aside, grievous, lay, away, leave, undone, past, pluck, put, rebel, remove, fro, revolt, sour, turn, withdraw, without, H5493
סור varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + degenerate, H5494
0TV
סות varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + entice, move, persuade, provoke, remove, set, stir, away, H5496
סות varjeleva/varjeltu/varjeltava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + clothes, H5497
סתו varjeleva/varjeltu/varjeltava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + winter, H5638
0BH
סחב varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + draw, tear, H5498
0HJ
סחי varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + tehnyt/tekee/toimii + offscouring, H5501
0H
סח varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + sweep, away, H5502
0GJ
סיג varjeleva/varjeltu/varjeltava + tehnyt/tekee/toimii + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + dross, H5509
0K
סך varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + multitude, H5519
סך varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + covert, den, pavilion, tabernacle, H5520
0Kk
סכך varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + taivuttava/päälle taivuttava + cover, defence, defend, hedge, join, together, set, shut, up, H5526
0Nk
סכן varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + acquaint, advantage, ever, un-, profit-able, treasurer, wont, H5532
סכן varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + endanger, impoverish, H5533
0Rk
סכר varjeleva/varjeltu/varjeltava + taivuttava/päälle taivuttava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + stop, give, see, H5534
רכס päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + bind, H7405
רכס päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + rough, place, H7406
רכס päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + pride, H7407
0L
סל varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + basket, H5536
סל varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + overthrow, pervert, H5557
סל varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + perverseness, H5558
0AL
סלא varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + compare, H5537
0DL
סלד varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + harden, self, H5539
0Lh
סלה varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + tread, under, foot, value, H5541
סלה varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + selah, H5542
0LL
סלל varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + cast, exalt, extol, plain, raise, up, H5549
0LM
סלם varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ladder, H5551
0La
סלע varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ragged, rock, stone-ny, strong, hold, H5553
עלס nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + varjeleva/varjeltu/varjeltava + peacock, rejoice, solace, self, H5965
0LT
סלת varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + fine, flour, meal, H5560
0M
סם varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sweet, spice, H5561
0Lm
סמל varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ohjaava/vievä/viety + figure, idol, image, H5566
0Nm
סמן varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + appointed, H5567
00
סס varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + moth, H5580
0Da
סעד varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + comfort, establish, hold, refresh, strengthen, upholden, H5582
0ah
סעה varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + storm, H5584
0Ja
סעי varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + outmost, branch, clt, top, H5585
0a
סע varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + top, H5586
סע varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + opinion, H5587
סע varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + thought, H5588
0Ra
סער varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + toss, tempest-uous, sore, troubled, come, drive, scatter, whirlwind, H5590
סער varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + storm, tempest, whirlwind, H5591
0
ס varjeleva/varjeltu/varjeltava + bason, bowl, cup, door, post, gate, threshold, H5592
0DP
ספד varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + lament, mourn-er, wail, H5594
0Ph
ספה varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + add, augment, consume, destroy, heap, join, perish, put, H5595
פסה levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + handful, H6451
0HP
ספח varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + jakaa/jakava/jakanut + abiding, gather, together, cleave, smite, scab, H5596
פסח levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + halt, become, lame, leap, pass, over, H6452
פסח levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + passover, offering, H6453
פסח levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jakaa/jakava/jakanut + lame, H6455
0LP
ספל varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + ohjaava/vievä/viety + bowl, dish, H5602
פלס levittävä + ohjaava/vievä/viety + varjeleva/varjeltu/varjeltava + ponder, weigh, H6424
פלס levittävä + ohjaava/vievä/viety + varjeleva/varjeltu/varjeltava + scales, weight, H6425
פסל levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + grave, hew, H6458
פסל levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + ohjaava/vievä/viety + carved, graven, image, H6459
0NP
ספן varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + cieled, cover, seated, H5603
ספן varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + ceiling, H5604
0P
ספ varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + doorkeeper, H5605
פס levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + divers, colours, H6446
0PQ
ספק varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + clap, smite, strike, suffice, wallow, H5606
ספק varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + stroke, sufficiency, H5607
0PR
ספר varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + commune, ac-, count, declare, number, penkne, reckon, scribe, shew, forth, speak, talk, tell, writer, H5608
ספר varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + numbering, H5610
ספר varjeleva/varjeltu/varjeltava + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bill, book, evidence, learn-ed, letter, register, scroll, H5612
פרס levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + deal, divide, hoofs, part, tear, H6536
פרס levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + claw, ossrage, H6538
רפס päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + humble, submit, self, H7511
0LQ
סקל varjeleva/varjeltu/varjeltava + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + cast, gather, throw, stone-s, surely, H5619
קלס ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + varjeleva/varjeltu/varjeltava + mock, scoff, scorn, H7046
קלס ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + varjeleva/varjeltu/varjeltava + derision, H7047
0R
סר varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + heavy, sad, H5620
סר varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + burn, H5635
0NR
סרן varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + lord, plate, H5633
רסן päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + jatkaja/jatkaa/nousta + bridle, H7448
0RR
סרר varjeleva/varjeltu/varjeltava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + away, backsliding, rebellious, revolter, slide, back, stubborn, withdrew, H5637
0MT
סתם varjeleva/varjeltu/varjeltava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + closed, hidden, secret, shut, stop, H5640
0RT
סתר varjeleva/varjeltu/varjeltava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + absent, keep, close, conceal, hide, secret, surely, H5641
סתר varjeleva/varjeltu/varjeltava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + backbiting, covering, covert, disguise-th, hiding, place, privily, protection, secret-ly, H5643
Ba
עב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + clay, thick, cloud, thicket, H5645
עב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + thick, beam, plant, H5646
3Ba
עבש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + rotten, H5685
עשב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + grass, herb, H6212
שבע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + enough, fill, full, plenty, satiate, satisfy, suffice, weary, of, H7646
שבע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + abundance, plenteous, -ly, H7647
שבע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + fill, full, satisfying, satisfied, H7648
שבע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + full, satisfied, with, H7649
שבע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + adjure, chargeoathoath, feed, full, mistake, oath, straitly, swear, H7650
שבע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + seven-fold-s, -teen, -teenth, -th, times, H7651
BGa
עגב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + dote, lover, H5689
עגב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + much, love, lovely, H5690
GMa
עגם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + grieve, H5701
GNa
עגן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jatkaja/jatkaa/nousta + stay, H5702
DNa
עדן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jatkaja/jatkaa/nousta + delight, self, H5727
עדן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jatkaja/jatkaa/nousta + yet, H5728
עדן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + jatkaja/jatkaa/nousta + delicate, delight, pleasure, see, H5730
DRa
עדר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dig, fail, keep, rank, lack, H5737
עדר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + drove, flock, herd, H5739
רעד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + tremble, H7460
רעד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + trembling, H7461
3Da
עדש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + lentile, H5742
BVa
עוב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + cover, cloud, H5743
DVa
עוד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + admonish, charge, earnestly, lt, protest, call, record, relieve, rob, solemnly, stand, upright, testy, give, warning, bear, witness, H5749
עוד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + again, all, long, besides, else, further-more, henceforth, any, longer, more-over, once, since, still, when, good, while, having, being, because, yet, within, H5750
Vah
עוה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + amiss, bow, crooked, commit, iniquity, pervert, perverse-ly, trouble, turn, wickedly, wrong, H5753
עוה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + overturn, H5754
NVa
עון nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + eye, H5770
עון nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + fault, iniquity, mische, punishment, sin, H5771
Va
עו nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + brandish, wax, faint, flee, away, fly, set, shine, forth, weary, H5774
עו nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + bird, flieth, flying, fowl, H5775
2Va
עוץ nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + advice, counsel, together, H5779
QVa
עוק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + pressed, H5781
RVa
עור nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + a-, wake-n, lt, master, raise, stir, self, H5782
עור nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + made, naked, H5783
עור nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hide, leather, skin, H5785
עור nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + blind, put, see, H5786
עור nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + blind, men, people, H5787
רוע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + blowalarm, cry, alarm, aloud, destroy, joyful, noise, smart, shout, joy, soundalarm, triumph, H7321
3Va
עוש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + assemble, self, H5789
שוע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + cry, aloud, shout, H7768
שוע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + cry, riches, H7769
שוע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + bountul, crying, rich, H7771
שוע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + cry, H7773
TVa
עות nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + speak, season, H5790
עות nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + bow, crooked, falsying, overthrow, deal, perversely, pervert, subvert, turn, upside, down, H5791
תעו solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + toi, tou, H8583
BZa
עזב nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + commit, fail, forsake, forty, help, leave, destitute, refuse, surely, H5800
ZZa
עזז nähnyt/näkee/näkemys/katselee + terävä/terällä/leikattu/leikata + terävä/terällä/leikattu/leikata + harden, impudent, prevail, strengthen, strong, H5810
at
עט nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + pen, H5842
עט nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + cover, fail, faint, feebler, hide, overwhelmed, swoon, H5848
Rat
עטר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + compass, crown, H5849
JMa
עים nähnyt/näkee/näkemys/katselee + tehnyt/tekee/toimii + sekava/sekavoittava/aaltoileva + mighty, H5868
Lah
עלה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + arise, ascend, once, break, day, bring, burn, carry, cast, shew, climb, come, cut, dawn, depart, exalt, excel, fall, fh, get, go, away, grow, increase, lay, leap, levy, lt, light, mention, mount, offer, pay, perfect, prefer, put, raise, recover, restore, rise, scale, set, shoot, forth, begin, spring, stir, work, H5927
עלה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + branch, leaf, H5929
עלה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ascent, burnt, offering, sacrice, go, see, H5930
LLa
עלל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + abuse, affect, child, defile, glean, mock, practise, thoroughly, work, wonderfully, H5953
LMa
עלם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + any, ways, blind, dissembler, hide, secret, thing, H5956
עלם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + young, man, stripling, H5958
Laa
עלע nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + suck, up, H5966
2La
עלץ nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + kiemurteleva/kiermurtelee + joyful, rejoice, triumph, H5970
Ma
עם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + folk, men, nation, people, H5971
עם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + accompanying, against, long, before, beside, reason, all, among, between, like, more, than, un-, with-al, H5973
Mam
עמם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + become, dim, hide, H6004
Qam
עמק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + seek, deep-ly, depth, profound, H6009
עמק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + dale, vale, valley, often, part, proper, names, see, H6010
עמק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + depth, H6011
עמק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + deeper, depth, strange, H6012
עמק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + exceeding, deep, thing, H6013
Dan
ענד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bind, tie, H6029
ahn
ענה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + give, account, afflict, mistake, answer, bring, low, cry, hear, leannoth, lt, say, scholar, shout, sing, together, course, speak, testy, utter, bear, witness, see, H6030
ענה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + abase, afflict-ion, answer, mistake, chasten, deal, hardly, defile, exercise, force, gentleness, humble, hurt, ravish, sing, speak, submit, weaken, any, wise, H6031
Jan
עני nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + afflicted-ion, trouble, H6040
עני nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + afflicted, humble, lowly, needy, poor, H6041
Nan
ענן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + bring, enchanter, meonemin, observe-r, times, soothsayer, sorcerer, H6049
ענן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + cloud, H6051
an
ענ nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + bough, branch, H6057
ענ nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + full, branches, H6058
3an
ענש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + amerce, condemn, punish, surely, H6064
ענש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + punishment, tribute, H6066
00a
עסס nähnyt/näkee/näkemys/katselee + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + tread, down, H6072
LPa
עפל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + levittävä + ohjaava/vievä/viety + lted, presume, H6075
עפל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + levittävä + ohjaava/vievä/viety + emerod, fort, strong, hold, tower, H6076
פעל levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + commit, evil-, do-er, make-r, ordain, work-er, H6466
פעל levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + act, deed, getting, maker, work, H6467
Paa
עפע nähnyt/näkee/näkemys/katselee + levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + dawning, eye-lid, H6079
PRa
עפר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cast, dust, H6080
עפר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + young, roe, hart, H6082
עפר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ashes, dust, earth, ground, morter, powder, rubbish, H6083
פער levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + gape, open, wide, H6473
פרע levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + avenge, avoid, bare, go, back, let, naked, set, nought, perish, refuse, uncover, H6544
פרע levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + locks, H6545
2a
עץ nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiemurteleva/kiermurtelee + carpenter, gallows, helve, pine, plank, staff, stalk, stick, stock, timber, tree, wood, H6086
4ah
עצה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + shut, H6095
עצה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + backbone, H6096
עצה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + trees, H6097
עצה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + advice, advisement, counsel-lor, purpose, H6098
צעה haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + captive, exile, travelling, wander-er, H6808
4La
עצל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + ohjaava/vievä/viety + slothful, H6101
עצל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + ohjaava/vievä/viety + slothful, sluggard, H6102
צלע haluava + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + halt, H6760
צלע haluava + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + adversity, halt, H6761
צלע haluava + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + beam, board, chamber, corner, leaf, plank, rib, side, H6763
4Ma
עצם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + break, bones, close, great, increased, wax, mighty-ier, more, shut, come, strong-er, H6105
עצם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + body, bone, self-, same, strength, very, H6106
עצם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + might, strong, substance, H6108
4Na
עצן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + eznite, margin, H6112
צען haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + taken, down, H6813
4Ra
עצר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + able, close, detain, fast, keep, still, prevail, recover, refrain, reign, restrain, retain, shut, slack, stay, stop, withhold, self, H6113
עצר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + magistrate, H6114
עצר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + barren, oppression, prison, H6115
צער haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + brought, low, little, one, small, H6819
צרע haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + leper, leprous, H6879
רצע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + bore, H7527
DQa
עקד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bind, H6123
עקד nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ring, straked, H6124
Qah
עקה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + oppression, H6125
LQa
עקל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + wrong, H6127
קלע ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + carve, sling, out, H7049
קלע ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + hanging, leaf, sling, H7050
קלע ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + slinger, H7051
QRa
עקר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dig, hough, pluck, root, up, H6131
עקר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + stock, H6133
עקר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + male, female, barren, woman, H6135
ערק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + fleeing, sinew, H6207
קרע ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + cut, rend, surely, tear, H7167
קרע ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + piece, rag, H7168
רקע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + beat, broad, spread, abroad, forth, into, plates, stamp, strh, H7554
רקע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + broad, H7555
3Qa
עקש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + crooked, prove, perverse-rt, H6140
עקש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + crooked, froward, perverse, H6141
עשק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + strive, with, H6229
עשק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + esek, H6230
עשק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + get, deceitfully, deceive, defraud, drink, use, oppress-ion, -or, violence, wrong, H6231
עשק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + cruelly, extortion, oppression, deceitfully, gotten, H6233
שקע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + deep, let, drown, quench, sink, H8257
Ra
ער nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + enemy, H6145
ער nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + drop, down, H6201
ער nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beheaded, break, cut, strike, neck, H6202
ער nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + back, stf-, neck-ed, H6203
רע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + adversity, affliction, bad, calamity, displease-ure, distress, evil-favouredness, man, exceedingly, great, grief-vous, harm, heavy, hurt-ful, ill, favoured, mark, mischief-vous, misery, naught-ty, noisome, please, sad-ly, sore, sorrow, trouble, vex, wicked-ly, one, worse-st, wrhedness, wrong, incl, feminine, raaah, adjective, H7451
רע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + aloud, noise, shouted, H7452
רע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + brother, companion, fellow, friend, husband, lover, neighbour, an-, other, H7453
רע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + thought, H7454
רע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + so, bad, badness, evil, naughtiness, sadness, sorrow, wickedness, H7455
רע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + distil, drop, down, H7491
Rah
ערה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + leave, destitute, discover, empty, naked, pour, rase, spread, uncover, H6168
ערה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + paper, reed, H6169
רעה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + break, companion, keep, company, devour, eat, evil, entreat, feed, use, friend, friendship, herdman, sheep, -er, pastor, shearing, house, shepherd, wander, waste, H7462
רעה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + friend, H7463
רעה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + companion, fellow, H7464
רעה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + broken, utterly, H7465
KRa
ערך nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + put, set, battle, array, compare, direct, equal, esteem, estimate, expert, war, furnish, handle, join, ordain, lay, reckon, order, prepare, tax, value, H6186
ערך nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + equal, estimation, things, are, set, order, price, proportion, suit, taxation, valuest, H6187
LRa
ערל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ohjaava/vievä/viety + count, uncircumcised, foreskin, uncovered, H6188
ערל nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ohjaava/vievä/viety + uncircumcised, person, H6189
רעל päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + terribly, shake, H7477
רעל päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + trembling, H7478
MRa
ערם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + beware, crafty, counsel, prudent, deal, subtilly, H6191
ערם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + gather, together, H6192
ערם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + craftiness, H6193
ערם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + heap, corn, sheaf, H6194
רעם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + fret, roar, thunder, trouble, H7481
רעם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + thunder, H7482
2Ra
ערץ nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + affrighted, afraid, dread, feared, terried, break, fear, oppress, prevail, shake, terribly, H6206
רעץ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kiemurteleva/kiermurtelee + dash, pieces, vex, H7492
RRa
ערר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bare, break, raise, clerical, error, raze, utterly, H6209
3Ra
ערש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bed-stead, couch, H6210
עשר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ten, f-, seven-, teen, H6235
עשר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + surely, give, tenth, tithe, -s, truly, H6237
עשר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + come, en-, wax, rich, kings, marg, see, H6238
עשר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + far, richer, riches, H6239
עשר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + eigh-, f-, four-, nine-, seven-, six-, thir-, teen-th, eleven-th, sixscore, thousand, twelve-th, H6240
רעש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + afraid, re-, move, quake, shake, tremble, H7493
רעש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + commotion, confused, noise, earthquake, fierceness, quaking, rattling, rushing, shaking, H7494
רשע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + condemn, trouble, vex, commit, deal, depart, wicked-ly, H7561
רשע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + iniquity, wicked, H7562
רשע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + condemned, guilty, ungodly, wicked, man, did, wrong, H7563
שער kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + horribly, afraid, fear, hurl, storm, tempestuous, come, like, away, whirlwind, H8175
שער kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + think, H8176
שער kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + affrighted, horribly, sore, storm, see, H8178
שער kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + city, door, gate, port, -er, H8179
שער kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hundred-, fold, H8180
שער kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + hair, rough, H8181
שער kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vile, H8182
שרע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + strh, any, superfluous, thing, H8311
שרע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + thought, H8312
3a
עש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + moth, see, H6211
3ah
עשה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + accomplish, advance, appoint, apt, become, bear, bestow, bring, forth, bruise, busy, certainly, charge, commit, deal, deck, displease, ready, dress-ed, put, execute-ion, exercise, fashion, feast, fight-, ing, man, finish, fit, fly, follow, fulfill, furnish, gather, get, go, govern, grant, great, hinder, hold, indeed, industrious, journey, keep, labour, maintain, meet, observe, occupied, offer, officer, pare, come, pass, perform, pracise, prepare, procure, provide, requite, sacrice, serve, set, shew, sin, spend, surely, thoroughly, trim, vex, warr-, ior, work-man, yield, use, H6213
שעה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + depart, dim, dismayed, look, away, regard, respect, spare, turn, H8159
3Na
עשן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + angry, smoke, H6225
עשן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + smoking, H6226
עשן nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + smoke, H6227
שען kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + jatkaja/jatkaa/nousta + lean, lie, rely, rest, stay, H8172
33a
עשש nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + consumed, H6244
3Ta
עשת nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + shine, think, H6245
עשת nähnyt/näkee/näkemys/katselee + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + bright, H6247
תשע solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + nine, -teen, -teenth, -th, H8672
Ta
עת nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + after, al-, ways, certain, continually, evening, long, due, season, so, even-, evening-, noon-, tide, meal-, what, time, when, H6256
Tah
עתה nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + henceforth, now, straightway, time, as, H6258
תעה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + go, astray, deceive, dissemble, err, pant, seduce, stagger, wander, way, H8582
JTa
עתי nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + tehnyt/tekee/toimii + fit, H6261
MTa
עתם nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + darkened, H6272
QTa
עתק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + copy, leave, become, wax, old, remove, H6275
עתק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + durable, H6276
עתק nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + arrogancy, grievous, hard, things, stf, H6277
תקע solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + blow, trumpet, cast, clap, fasten, pitch, tent, smite, sound, strike, suretiship, thrust, H8628
תקע solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sound, H8629
RTa
עתר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + intreat, pray-er, H6279
עתר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + deceitful, multiply, H6280
עתר nähnyt/näkee/näkemys/katselee + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + suppliant, thick, H6282
תער solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + pen-, kne, razor, scabbard, shave, sheath, H8593
GP
פג levittävä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + green, H6291
GPa
פגע levittävä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + come, betwixt, entreat, fall, upon, intercession, intercessor, intreat, lay, light, meet, together, pray, reach, run, H6293
פגע levittävä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + chance, occurent, H6294
3GP
פגש levittävä + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + meet, together, H6298
DPh
פדה levittävä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + all, deliver, any, means, ransom, are, let, redeem-ed, rescue, surely, H6299
DPa
פדע levittävä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + deliver, H6308
DPR
פדר levittävä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fat, H6309
פרד levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + disperse, divide, joint, part, scatter, abroad, separate, sever, strh, sunder, H6504
פרד levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + mule, H6505
רפד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + comfort, bed, spread, H7502
Ph
פה levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + accord, after, appointment, assent, collar, command-ment, eat, edge, end, entry, file, hole, mind, mouth, part, portion, should, say, sentence, skirt, sound, speech, spoken, talk, tenor, two-edged, wish, word, H6310
GPV
פוג levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + cease, feeble, faint, slacked, H6313
HPV
פוח levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + blow, upon, break, puff, bring, into, snare, speak, utter, H6315
KPV
פוך levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + taivuttava/päälle taivuttava + fair, colours, glistering, paint-ed, H6320
LPV
פול levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + beans, H6321
NPV
פון levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + distracted, H6323
2PV
פוץ levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + break, dash, shake, pieces, cast, abroad, disperse, selves, drive, retire, scatter, spread, H6327
PQV
פוק levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + stumble, move, H6328
פוק levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + afford, draw, further, get, obtain, H6329
PRV
פור levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + break, bring, nought, utterly, take, H6331
פור levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + pur, purim, H6332
3PV
פוש levittävä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + grow, grown, fat, spread, selves, scattered, H6335
PZ
פז levittävä + terävä/terällä/leikattu/leikata + fine, pure, gold, H6337
PZZ
פזז levittävä + terävä/terällä/leikattu/leikata + terävä/terällä/leikattu/leikata + best, gold, H6338
פזז levittävä + terävä/terällä/leikattu/leikata + terävä/terällä/leikattu/leikata + leap, made, strong, H6339
PRZ
פזר levittävä + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + disperse, scatter, abroad, H6340
פרז levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + village, H6518
DHP
פחד levittävä + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + afraid, stand, awe, fear, shake, H6342
פחד levittävä + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + dread-ful, fear, great, -ly, feared, terror, H6343
פחד levittävä + jakaa/jakava/jakanut + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + stone, H6344
HHP
פחח levittävä + jakaa/jakava/jakanut + jakaa/jakava/jakanut + snared, H6351
HMP
פחם levittävä + jakaa/jakava/jakanut + sekava/sekavoittava/aaltoileva + coals, H6352
HPT
פחת levittävä + jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + hole, pit, snare, H6354
פתח levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + appear, break, forth, draw, let, go, free, en-, grave-n, loose, set, open, put, ungird, unstop, vent, H6605
פתח levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + door, entering, entrance, -ry, gate, opening, place, H6607
פתח levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + entrance, H6608
PRt
פטר levittävä + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dismiss, free, let, shoot, slip, away, H6362
פטר levittävä + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + firstling, openeth, such, open, H6363
פרט levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + chant, H6527
פרט levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + grape, H6528
JPQ
פיק levittävä + tehnyt/tekee/toimii + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + smite, together, H6375
KP
פך levittävä + taivuttava/päälle taivuttava + box, vial, H6378
GLP
פלג levittävä + ohjaava/vievä/viety + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + divide, H6385
פלג levittävä + ohjaava/vievä/viety + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + river, stream, H6388
LPh
פלה levittävä + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + put, dference, show, marvellous, separate, set, apart, sever, wonderfully, H6395
HLP
פלח levittävä + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + bring, forth, cleave, cut, shred, strike, through, H6398
פלח levittävä + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + piece, H6400
KLP
פלך levittävä + ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + di-, staff, participle, H6418
LLP
פלל levittävä + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + intreat, judge-ment, pray-er, supplication, H6419
2LP
פלץ levittävä + ohjaava/vievä/viety + kiemurteleva/kiermurtelee + tremble, H6426
3LP
פלש levittävä + ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + roll, wallow, self, H6428
שפל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + ohjaava/vievä/viety + abase, bring, cast, put, debase, humble, lay, low-er, H8213
שפל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + ohjaava/vievä/viety + low, estate, place, H8216
שפל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + ohjaava/vievä/viety + base-st, humble, low-er, -ly, H8217
NP
פן levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + corner, H6434
פן levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + lest, peradventure, not, H6435
GPn
פנג levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + pannag, H6436
PQn
פנק levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + bring, up, H6445
0GP
פסג levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + consider, H6448
00P
פסס levittävä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + cease, H6461
Pah
פעה levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cry, H6463
MPa
פעם levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + move, trouble, H6470
פעם levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + sekava/sekavoittava/aaltoileva + anvil, corner, foot-step, going, hundred-, fold, now, once, order, rank, step, thrice, often-, second, two, time-s, twice, wheel, H6471
4Ph
פצה levittävä + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + deliver, gape, open, rid, utter, H6475
צפה haluava + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + behold, espy, look, well, wait, keep, watch-man, H6822
צפה haluava + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cover, overlay, H6823
צפה haluava + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + swimmest, H6824
4HP
פצח levittävä + haluava + jakaa/jakava/jakanut + break, forth, into, joy, loud, noise, H6476
4LP
פצל levittävä + haluava + ohjaava/vievä/viety + pill, H6478
4MP
פצם levittävä + haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + break, H6480
4Pa
פצע levittävä + haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + wound, H6481
פצע levittävä + haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + wound, H6482
צפע haluava + levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + adder, cockatrice, H6848
4PR
פצר levittävä + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + press, urge, stubbornness, H6484
צפר haluava + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + depart, early, H6852
HPQ
פקח levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + open, H6491
פקח levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jakaa/jakava/jakanut + seeing, wise, H6493
PQa
פקע levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + knop, H6497
PR
פר levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + young, bull-ock, calf, ox, H6499
PRh
פרה levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bear, bring, forth, fruit, fruitful, grow, increase, H6509
פרה levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cow, heer, kine, H6510
פרה levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + mole, H6512
רפה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + abate, cease, consume, draw, toward, evening, fail, faint, wax, feeble, forsake, idle, leave, let, alone, go, slack, stay, still, slothful, weak-en, see, H7503
רפה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + weak, raphah, see, riphah, H7504
JPR
פרי levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + bough, first-fruit-ful, reward, H6529
KPR
פרך levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + cruelty, rigour, H6531
MPR
פרם levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + rend, H6533
2PR
פרץ levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + abroad, breach, break, away, -er, forth, burst, come, spread, compel, disperse, grow, increase, open, press, scatter, urge, H6555
פרץ levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + breach, breaking, forth, gap, H6556
PQR
פרק levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + break, deliver, redeem, rend, pieces, tear, H6561
פרק levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + crossway, robbery, H6563
פרק levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + broth, see, H6564
רפק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + lean, H7514
PRR
פרר levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + any, ways, break, asunder, cast, cease, clean, defeat, disannul, disappoint, dissolve, divide, none, effect, fail, frustrate, bring, come, nought, utterly, void, H6565
3PR
פרש levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + break, chop, pieces, lay, open, scatter, spread, abroad, forth, selves, strh, out, H6566
פרש levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + scatter, declare, distinctly, shew, sting, H6567
פרש levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + dung, H6569
פרש levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + horseman, H6571
פשר levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + interpretation, H6592
רפש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + foul, trouble, H7515
רפש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + mire, H7516
שפר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + goodly, H8231
שפר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + goodly, H8233
3P
פש levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + extremity, H6580
3Ph
פשה levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + spread, H6581
שפה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + high, stick, out, H8192
שפה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + band, bank, binding, border, brim, brink, edge, language, lip, prating, sea-shore, side, speech, talk, vain, words, H8193
שפה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cheese, H8194
3Pa
פשע levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + go, H6585
פשע levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + offend, rebel, revolt, transgress-ion, -or, H6586
פשע levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + step, H6587
פשע levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + rebellion, sin, transgression, trespass, H6588
שפע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + abundance, H8228
3PQ
פשק levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + open, wide, H6589
PT
פת levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + meat, morsel, piece, H6595
פת levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + hinge, secret, participle, H6596
תפ solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + levittävä + taber, play, timbrels, H8608
PTh
פתה levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + allure, deceive, enlarge, entice, flatter, persuade, silly, one, H6601
JPT
פתי levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + tehnyt/tekee/toimii + foolish, simple-icity, one, H6612
NPT
פתן levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + adder, H6620
PTa
פתע levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + instant, suddenly, very, H6621
PRT
פתר levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + interpret-ation, -er, H6622
רפת päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + stall, H7517
תפר solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + levittävä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + women, sew, together, H8609
PTT
פתת levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + participle, x, H6626
תפת solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + tabret, H8611
4Ah
צאה haluava + vahva/vahvasti/voimalla + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cometh, out, H6627
4AN
צאן haluava + vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + small, cattle, flock, -s, lamb, sheep-cote, -fold, -shearer, -herds, H6629
4B
צב haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + covered, litter, tortoise, H6632
4AB
צבא haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + assemble, fight, perform, muster, wait, upon, war, H6633
צבא haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + vahva/vahvasti/voimalla + appointed, time, army, battle, company, host, service, soldiers, waiting, upon, war-fare, H6635
4Bt
צבט haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + reach, H6642
4BJ
צבי haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + tehnyt/tekee/toimii + beautul-ty, glorious, -ry, goodly, pleasant, roe-buck, H6643
4BT
צבת haluava + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + handful, H6653
4D
צד haluava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + side, H6654
4Dh
צדה haluava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + destroy, hunt, lie, wait, H6658
4DQ
צדק haluava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + cleanse, clear, just-ice, turn, righteous, H6663
צדק haluava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + even, altogether, just-ice, un-right-eous, -ly, H6664
4Lh
צהל haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + bellow, cry, aloud, lt, neigh, rejoice, shine, shout, H6670
צלה haluava + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + roast, H6740
4Rh
צהר haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + oil, H6671
צהר haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + midday, noon-day, -tide, window, H6672
צרה haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + adversary, adversity, affliction, anguish, distress, tribulation, trouble, H6869
רצה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + accept-able, accomplish, set, affection, approve, consent, delight, enjoy, favour-able, like, observe, pardon, please-ure, reconcile, self, H7521
4V
צו haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + commandment, precept, H6673
צו haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + over-, flow, swim, H6687
צו haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + honeycomb, H6688
4AV
צוא haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + filthy, H6674
4DV
צוד haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + chase, hunt, sore, provision, H6679
4Vh
צוה haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + appoint, for-, bid, give, charge, send, command-er, -ment, messenger, put, set, order, H6680
4HV
צוח haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jakaa/jakava/jakanut + shout, H6681
4MV
צום haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + all, fast, H6684
צום haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + fast, H6685
24V
צוץ haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + bloom, blossom, flourish, shew, self, H6692
4QV
צוק haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + constrain, distress, lie, sore, op-, press-or, straiten, H6693
צוק haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + molten, pour, H6694
צוק haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + anguish, troublous, H6695
קצו ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + end, edge, uttermost, participle, H7099
4RV
צור haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + adversary, assault, beset, besiege, bind, cast, distress, fashion, forty, inclose, lay, siege, put, bags, H6696
צור haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + edge, mighty, god, one, rock, sharp, stone, strength, strong, see, H6697
4TV
צות haluava + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + burn, H6702
4H
צח haluava + jakaa/jakava/jakanut + clear, dry, plainly, white, H6703
4HH
צחח haluava + jakaa/jakava/jakanut + jakaa/jakava/jakanut + whiter, H6705
4HQ
צחק haluava + jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + laugh, mock, play, sport, H6711
צחק haluava + jakaa/jakava/jakanut + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + laugh-ed, scorn, H6712
קצח ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + jakaa/jakava/jakanut + fitches, H7100
4J
צי haluava + tehnyt/tekee/toimii + ship, H6716
4DJ
ציד haluava + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + catcheth, food, hunter, he, took, hunting, venison, victuals, H6718
ציד haluava + tehnyt/tekee/toimii + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + hunter, H6719
4Jh
ציה haluava + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + barren, drought, dry, land, place, solitary, wilderness, H6723
4JJ
ציי haluava + tehnyt/tekee/toimii + tehnyt/tekee/toimii + wild, beast, desert, dwell, inhabiting, wilderness, H6728
24J
ציץ haluava + tehnyt/tekee/toimii + kiemurteleva/kiermurtelee + blossom, flower, plate, wing, H6731
4L
צל haluava + ohjaava/vievä/viety + defence, shade-ow, H6738
4HL
צלח haluava + ohjaava/vievä/viety + jakaa/jakava/jakanut + break, come, mightily, go, good, meet, profitable, effect, send, prosper-ity, -ous, -ously, H6743
4JL
צלי haluava + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + roast, H6748
4LL
צלל haluava + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + sink, H6749
צלל haluava + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + quiver, tingle, H6750
צלל haluava + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + begin, dark, shadowing, H6751
צלל haluava + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + shadow, H6752
4LM
צלם haluava + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + image, vain, shew, H6754
4Qm
צמק haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + dry, H6784
4Tm
צמת haluava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + consume, cut, destroy, vanish, H6789
4N
צן haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + thorn, H6791
4Jn
צני haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + tehnyt/tekee/toimii + diadem, hood, mitre, H6797
4Mn
צנם haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + sekava/sekavoittava/aaltoileva + withered, H6798
4an
צנע haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + humbly, lowly, H6800
4n
צנ haluava + jatkaja/jatkaa/nousta + attired, surely, violently, turn, H6801
4Da
צעד haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bring, go, march, through, run, over, H6805
צעד haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + pace, step, H6806
4Qa
צעק haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + all, call, together, cry, gather, selves, H6817
קצע ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + scrape, corner, H7106
4DP
צפד haluava + levittävä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + cleave, H6821
4NP
צפן haluava + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + esteem, hide-den, one, lay, lurk, set, privily, keep, secret-ly, place, H6845
4P
צפ haluava + levittävä + chatter, peep, whisper, H6850
4PT
צפת haluava + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + chapiter, H6858
4R
צר haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + flint, sharp, stone, H6864
צר haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cast, re-, fine-er, founder, goldsmith, melt, pure, purge, away, try, H6884
רצ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + pave, H7528
רצ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + coal, H7529
4KR
צרך haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + need, H6878
4RR
צרר haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + adversary, afflict-ion, beseige, bind, bring, distress, enemy, narrower, oppress, pangs, shut, strait, trouble, vex, H6887
AQ
קא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + vahva/vahvasti/voimalla + vomit, H6892
AQT
קאת ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + cormorant, H6893
BQ
קב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + cab, H6894
BBQ
קבב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + all, curse, H6895
2BQ
קבץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiemurteleva/kiermurtelee + assemble, selves, gather, bring, together, heap, resort, surely, up, H6908
DDQ
קדד ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bow, head, stoop, H6915
DQh
קדה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cassia, H6916
DMQ
קדם ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + come, go, flee, before, disappoint, meet, prevent, H6923
3DQ
קדש ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + appoint, bid, consecrate, dedicate, defile, hallow, keep, holy-er, place, prepare, proclaim, pury, sancty-ied, one, wholly, H6942
קדש ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sodomite, unclean, H6945
שקד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + bind, H8244
שקד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + hasten, remain, wake, watch, for, H8245
שקד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + like, unto, after, fashion, almonds, H8246
שקד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + almond, tree, H8247
Qhh
קהה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + set, edge, blunt, H6949
LQh
קהל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + assemble, selves, together, gather, H6950
קהל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + ohjaava/vievä/viety + assembly, company, congregation, multitude, H6951
קלה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + dried, loathsome, parch, roast, H7033
קלה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + base, contemn, despise, lightly, esteem, set, light, seem, vile, H7034
קלה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + gather, together, H7035
QV
קו ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + line, H6957
קו ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ape, H6971
QVh
קוה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + gather, together, look, patiently, tarry, wait, upon, H6960
קוה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + line, H6961
QVt
קוט ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sisällyttänyt/sisältää + begrieved, loathe, self, H6962
LQV
קול ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ohjaava/vievä/viety + aloud, bleating, crackling, cry, fame, lightness, lowing, noise, hold, peace, pro-, claim, proclamation, sing, sound, spark, thunder, voice, yell, H6963
MQV
קום ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + abide, accomplish, clearer, confirm, continue, decree, dim, endure, enemy, enjoin, get, good, help, hold, lt, again, newly, ordain, perform, pitch, raise, rear, remain, a-, rise, against, rouse, set, e-, stablish, stand, stir, strengthen, succeed, as-, sure-ly, up-hold, -rising, H6965
NQV
קון ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + jatkaja/jatkaa/nousta + lament, mourning, woman, H6969
2QV
קוץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + summer, H6972
קוץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + abhor, distressed, grieved, loathe, vex, weary, H6973
קוץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + arise, a-, wake, watch, H6974
קוץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + thorn, H6975
QRV
קור ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + break, cast, destroy, dig, H6979
קור ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + web, H6980
רוק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + arm, cast, draw, empty, pour, forth, out, H7324
3QV
קוש ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + lay, snare, H6983
שוק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + overflow, water, H7783
שוק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + street, H7784
שוק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + hip, leg, shoulder, thigh, H7785
שקו kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + drink, H8249
Qt
קט ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + very, H6985
קט ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + crop, cut, pluck, H6998
BQt
קטב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + destroying, destruction, H6986
קטב ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + destruction, H6987
Qtt
קטט ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + sisällyttänyt/sisältää + cut, off, H6990
NQt
קטן ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + small, worthy, H6994
קטן ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + little, finger, H6995
קטן ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + least, less-er, little, one, small-est, quantity, young-er, -est, H6996
QRt
קטר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + burn, incense, sacrice, upon, altar, kindle, offer, H6999
קטר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + join, H7000
קטר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + incense, H7002
JQh
קיה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + spue, H7006
JMQ
קים ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + tehnyt/tekee/toimii + sekava/sekavoittava/aaltoileva + substance, H7009
JNQ
קין ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + tehnyt/tekee/toimii + jatkaja/jatkaa/nousta + spear, H7013
LQ
קל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + light, swt-ly, H7031
LLQ
קלל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + abate, bright, bring, into, contempt, ac-, curse, despise, ease, -ier, somewhat, move, seem, set, light-en, -er, -ly, afflict, esteem, slight-ly, swt-er, more, re-, vile, whet, H7043
קלל ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + burnished, polished, H7044
Qhm
קמה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + standing, corn, grown, stalk, H7054
Qmt
קמט ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + cut, fill, wrinkles, H7059
2Qm
קמץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + handful, H7061
קמץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + handful, H7062
NQ
קן ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + nest, room, H7064
NQn
קנן ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + makenest, H7077
2Qn
קנץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + kiemurteleva/kiermurtelee + end, H7078
0MQ
קסם ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + divine-r, -ation, prudent, soothsayer, use, divination, H7080
קסם ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + varjeleva/varjeltu/varjeltava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + reward, divination, divine, sentence, witchcraft, H7081
00Q
קסס ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + cut, off, H7082
0QT
קסת ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + varjeleva/varjeltu/varjeltava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + inkhorn, H7083
2PQ
קפץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + levittävä + kiemurteleva/kiermurtelee + shut, skip, stop, way, H7092
2Q
קץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiemurteleva/kiermurtelee + after, utmost, border, end, in-, finite, process, H7093
4Qh
קצה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cut, short, scrape, off, H7096
קצה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + after, border, brim, brink, edge, end, in-, finite, frontier, outmost, coast, quarter, shore, out-, side, some, ut-ter-, most, part, H7097
קצה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + coast, corner, selv-, edge, lowest, uttermost, participle, H7098
4Q
קצ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + anger-ry, displease, fret, provoke, wrath, come, wroth, H7107
קצ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + foam, indignation, sore, wrath, H7110
24Q
קצץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + kiemurteleva/kiermurtelee + cut, asunder, pieces, sunder, utmost, H7112
4QR
קצר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + all, cut, much, discouraged, grieve, harvestman, lothe, mourn, reap-er, wax, short-en, -er, straiten, trouble, vex, H7114
קצר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + anguish, H7115
קצר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + few, hasty, small, soon, H7116
4QT
קצת ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + haluava + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + end, part, some, H7117
QR
קר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cold, excellent, margin, H7119
קר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cold, H7120
רק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + lean-fleshed, thin, H7534
רק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + even, except, howbeit, howsoever, least, nevertheless, nothing, notwithstanding, save, so, surely, yet, any, wise, H7535
רק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + spit-ting, -tle, H7536
AQR
קרא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + bewray, are, bidden, call, forth, upon, cry, un, famous, guest, invite, mention, give, name, preach, proclaim-ation, proce, publish, read, renowned, say, H7121
קרא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + befall, chance, come, upon, fall, happen, meet, H7122
קרא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + partridge, see, H7124
QRh
קרה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cold, H7135
קרה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + appoint, lay, beams, befall, bring, come, pass, unto, floor, hap, was, happen, meet, send, good, speed, H7136
קרה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + uncleanness, chanceth, H7137
רקה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + temple, H7541
MQR
קרם ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + cover, H7159
רקם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sekava/sekavoittava/aaltoileva + embroiderer, needlework, curiously, work, H7551
NQR
קרן ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + horns, shine, H7160
קרן ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + hill, horn, H7161
0QR
קרס ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + stoop, H7164
קרס ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + tache, H7165
2QR
קרץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + form, move, wink, H7169
קרץ ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + destruction, H7171
3QR
קרש ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bench, board, H7175
קשר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bind, conspire-acy, -ator, join, together, knit, stronger, work, treason, H7194
קשר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + confederacy, conspiracy, treason, H7195
קשר ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + attire, headband, H7196
שקר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + wanton, H8265
שקר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fail, deal, falsely, lie, H8266
שקר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + without, deceit-ful, false-hood, -ly, feignedly, liar, lie, lying, vain, wrongfully, H8267
שרק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + hiss, H8319
שרק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + speckled, see, H8320
שרק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + choice-st, noble, wine, H8321
QRT
קרת ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + city, H7176
רתק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + bind, H7576
3Q
קש ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + stubble, H7179
שק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sack-cloth, -clothes, H8242
שק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + appear, look, forth, out, H8259
שק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + window, H8260
שק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + light, window, H8261
3AQ
קשא ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + cucumber, H7180
3Qh
קשה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cover, cup, H7184
קשה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + cruel, fiercer, grievous, ask, seem, would, hard-en, labour, -ly, sore, stf-en, -necked, H7185
קשה ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + churlish, cruel, grievous, hard-hearted, heavy, impudent, obstinate, prevailed, rough-ly, sore, sorrowful, stfnecked, stubborn, trouble, H7186
שקה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + give, let, drink, drown, moisten, water, see, H8248
3Qt
קשט ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + truth, H7189
שקט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + appease, idleness, give, quiet, rest, settle, still, H8252
שקט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + sisällyttänyt/sisältää + quietness, H8253
33Q
קשש ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + gather, selves, together, H7197
3QT
קשת ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + arch-er, arrow, bow-man, -shot, H7198
קשת ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + archer, H7199
שקת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + trough, H8268
שתק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + calm, cease, quiet, H8367
AMR
ראם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + lted, up, H7213
ראם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + unicorn, H7214
BBR
רבב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + increase, many-old, more, multiply, ten, thousands, H7231
רבב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + shoot, H7232
2BR
רבץ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiemurteleva/kiermurtelee + crouch, fall, fold, lay, lie, rest, sit, H7257
DDR
רדד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + spend, spread, subdue, H7286
DMR
רדם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + sekava/sekavoittava/aaltoileva + fast, a-, deep, cast, into, dead, sleep-er, -eth, H7290
RVh
רוה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bathe, drunk, fill, satiate, abundantly, satisfy, soak, water, H7301
רוה päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + drunkenness, watered, H7302
MRV
רום päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + bring, exalt, extol, give, go, haughty, heave, lt, set, too, high-er, one, hold, levy, lt-er, lofty, a-, loud, mount, offer, presumptuously, promote-ion, proud, tall-er, away, breed, worms, H7311
רום päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + haughtiness, height, high, H7312
רום päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + high, H7315
RV
רו päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + tremble, H7322
2RV
רוץ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kiemurteleva/kiermurtelee + break, divide, speedily, footman, guard, bring, hastily, run, away, through, post, H7323
RRV
רור päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + run, H7325
3RV
רוש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + lack, needy, poor, man, H7326
שור kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + princes, power, reign, see, H7786
שור kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + cut, H7787
שור kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + go, singular, see, H7788
שור kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + behold, lay, wait, look, observe, perceive, regard, see, H7789
שור kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + enemy, H7790
שור kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + wall, H7791
שור kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + bull-ock, cow, ox, wall, mistake, H7794
JRZ
רזי päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + tehnyt/tekee/toimii + leanness, H7334
NRZ
רזן päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + terävä/terällä/leikattu/leikata + jatkaja/jatkaa/nousta + prince, ruler, H7336
HLR
רחל päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jakaa/jakava/jakanut + ohjaava/vievä/viety + ewe, sheep, H7353
BRt
רטב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + wet, H7372
רטב päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + green, H7373
Rtt
רטט päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + sisällyttänyt/sisältää + fear, H7374
3Rt
רטש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + dash, pieces, H7376
שטר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + officer, overseer, ruler, H7860
שרט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + cut, pieces, cuttings, H8295
שרט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sisällyttänyt/sisältää + cutting, H8296
JR
רי päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + watering, H7377
JRR
ריר päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + tehnyt/tekee/toimii + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + spittle, whiteegg, H7388
KR
רך päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + faint-hearted, soft, tender, -hearted, one, weak, H7390
רך päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + tenderness, H7391
KRk
רכך päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + taivuttava/päälle taivuttava + faint-hearted, molly, soft-er, tender, H7401
LRk
רכל päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + ohjaava/vievä/viety + spice, merchant, H7402
MRm
רמם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + exalt, get, oneself, lt, mount, up, H7426
3Rm
רמש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + creep, move, H7430
רמש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + creepeth, creeping, moving, thing, H7431
שמר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beward, circumspect, heed, keep-er, mark, look, narrowly, observe, preserve, regard, reserve, save, sure, lay, wait, watch-man, H8104
שמר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + dregs, wines, lees, H8105
שמר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + much, observed, H8107
NR
רן päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + song, H7438
NRn
רנן päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + aloud, joy, cry, joyful, greatly, rejoice, shout, sing, triumph, H7442
רנן päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + goodly, H7443
רנן päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + singing, H7444
00R
רסס päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + temper, H7450
Raa
רעע päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + afflict, associate, selves, mistake, break, pieces, displease, bring, evil, doer, entreat, man, show, friendly, harm, hurt, behave, deal, ill, indeed, mischief, punish, still, vex, wicked, -ly, worse, H7489
2R
רץ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + piece, H7518
4DR
רצד päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + leap, H7520
24R
רצץ päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + haluava + kiemurteleva/kiermurtelee + break, bruise, crush, discourage, oppress, struggle, together, H7533
QQR
רקק päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + spit, H7556
3MR
רשם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + note, H7559
3R
רש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + arrow, burning, coal, heat, spark, hot, thunderbolt, H7565
שר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + captain, had, rule, chief, general, governor, keeper, lord-task-master, prince-ipal, ruler, steward, H8269
שר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + navel, H8270
שר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + burn, kindle, utterly, H8313
שר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + fiery, serpent, seraph, H8314
33R
רשש päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + impoverish, H7567
שרש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + root, out, H8327
שרש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + bottom, deep, heel, root, H8328
ששר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + vermillion, H8350
3RT
רשת päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + net-work, H7568
שרת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + minister, unto, serve-ant, -ice, -itor, wait, on, H8334
שרת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + minister-ry, H8335
שתר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + ones, secret, parts, H8368
MRT
רתם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + bind, H7573
רתם päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + juniper, tree, H7574
RTT
רתת päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + trembling, H7578
3AG
שאג kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + mightily, roar, H7580
שגא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + vahva/vahvasti/voimalla + increase, magny, H7679
3At
שאט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + despite-ful, H7589
שאט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + sisällyttänyt/sisältää + despise-d, H7590
3AN
שאן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + ease, quiet, rest, see, H7599
03A
שאס kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + varjeleva/varjeltu/varjeltava + spoil, H7601
3AT
שאת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + desolation, H7612
שאת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + accepted, dignity, excellency, highness, raise, rising, H7613
3BB
שבב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + broken, pieces, H7616
3Bh
שבה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bring, away, carry, lead, captive-s, drive, H7617
3Bt
שבט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + sisällyttänyt/sisältää + correction, dart, rod, sceptre, staff, tribe, H7626
3BK
שבך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + taivuttava/päälle taivuttava + net, H7638
23B
שבץ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiemurteleva/kiermurtelee + embroider, set, H7660
שבץ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + kiemurteleva/kiermurtelee + anguish, H7661
3BG
שגב kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + defend, exalt, excellent, set, high, lofty, safe, too, strong, H7682
3GG
שגג kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + deceived, err, go, astray, sin, ignorantly, H7683
3Gh
שגה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + grow, increase, H7685
שגה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + go, astray, deceive, err, ravished, sin, through, ignorance, let, wander, H7686
3GH
שגח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuljettaa/kuljettava/kantaa/kannettu + jakaa/jakava/jakanut + look, narrowly, H7688
3D
שד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + breast, pap, teat, H7699
שד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + devil, H7700
שד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + desolation, destruction, oppression, robbery, spoil-ed, -er, wasting, H7701
שד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + blast, H7710
3DD
שדד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + break, clods, harrow, H7702
שדד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + dead, destroy-er, oppress, robber, spoil-er, utterly, lay, waste, H7703
3Dh
שדה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + country, field, ground, land, soil, wild, H7704
שדה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + all, sorts, musical, instrument, H7705
שהד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + record, H7717
3h
שה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lesser, small, cattle, ewe, goat, lamb, sheep, H7716
3Mh
שהם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sekava/sekavoittava/aaltoileva + onyx, H7718
3AV
שוא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + arise, H7721
שוא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + desolate-ion, destroy, destruction, storm, wasteness, H7722
שוא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + vahva/vahvasti/voimalla + false-ly, lie, lying, vain, vanity, H7723
3Vh
שוה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + substance, margin, H7738
3KV
שוך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + taivuttava/päälle taivuttava + fencehedge, up, H7753
שוך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + taivuttava/päälle taivuttava + bough, H7754
3MV
שום kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + any, wise, appoint, bring, call, name, care, cast, change, charge, commit, consider, convey, determine, disguise, dispose, get, give, heap, hold, impute, lay, leave, look, mark, ordain, order, paint, place, preserve, purpose, put, regard, rehearse, reward, set, shew, stedfastly, tell, tread, over-turn, wholly, work, H7760
שום kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + sekava/sekavoittava/aaltoileva + garlic, H7762
3V
שו kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + break, bruise, cover, H7779
33V
שוש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + glad, greatly, joy, mirth, rejoice, H7797
3Z
שז kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + terävä/terällä/leikattu/leikata + look, see, H7805
3RZ
שזר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + terävä/terällä/leikattu/leikata + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + twine, H7806
3HH
שחח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + jakaa/jakava/jakanut + bend, bow, bring, cast, couch, humble, low, stoop, H7817
3Ht
שחט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + press, H7818
שחט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + kill, offer, shoot, slay, slaughter, H7819
שחט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + sisällyttänyt/sisältää + beat, H7820
שטח kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + jakaa/jakava/jakanut + all, abroad, enlarge, spread, strh, out, H7849
23H
שחץ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + kiemurteleva/kiermurtelee + lion, pride, H7830
3HT
שחת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + batter, cast, corrupt-er, destroy-er, -uction, lose, mar, perish, spill, spoiler, utterly, waste-r, H7843
שחת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jakaa/jakava/jakanut + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + corruption, destruction, ditch, grave, pit, H7845
תחש solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jakaa/jakava/jakanut + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + badger, H8476
3t
שט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + revolter, turn, aside, H7846
שט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + drown, over-, flow-whelm, rinse, run, rush, throughly, wash, away, H7857
שט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + flood, outrageous, overflowing, H7858
3ht
שטה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + decline, go, aside, turn, H7847
שטה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + shittah, shittim, see, H7848
3tt
שטט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + sisällyttänyt/sisältää + scourge, H7850
3Mt
שטם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + sekava/sekavoittava/aaltoileva + hate, oppose, against, H7852
3Nt
שטן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + adversary, resist, H7853
שטן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sisällyttänyt/sisältää + jatkaja/jatkaa/nousta + adversary, satan, withstand, H7854
3Jh
שיה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + unmindful, render, deuteronomy, rock, bore, thee, thou, must, recollect, yet, hast, forgotten, H7876
3JT
שית kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + attire, H7897
שית kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + tehnyt/tekee/toimii + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + thorns, H7898
שתי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + tehnyt/tekee/toimii + drunkenness, H8358
שתי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + tehnyt/tekee/toimii + warp, H8359
תיש solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + tehnyt/tekee/toimii + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + he, goat, H8495
3K
שך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + prick, H7899
שך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + tabernacle, H7900
3Kk
שכך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + taivuttava/päälle taivuttava + appease, assuage, cease, pacy, set, H7918
3Mk
שכם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + sekava/sekavoittava/aaltoileva + arise, get, oneself, rise, early, betimes, morning, H7925
3Nk
שכן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + abide, continue, dwell-er, habitation, inhabit, lay, place, remain, rest, set, up, H7931
שכן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + habitation, H7933
שכן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + inhabitant, neighbour, nigh, H7934
3L
של kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + error, H7944
של kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + sake, H7945
של kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + draw, grow, pluck, off, H8025
3Lh
שלה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + happy, prosper, safety, H7951
שלה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + deceive, negligent, H7952
שלה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + away, H7953
3KL
שלך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + adventure, cast, away, forth, hurl, pluck, throw, H7993
שלך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + taivuttava/päälle taivuttava + cormorant, H7994
3LL
שלל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + let, fall, prey, purpose, spoil, H7997
שלל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + prey, spoil, H7998
33L
שלש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + third, time, divide, into, stay, three, days, -fold, parts, years, old, H8027
שלש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ohjaava/vievä/viety + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + third, generation, H8029
3M
שם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + thence, there, -in, thither, whither, H8033
שם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + base, in-, fame-ous, named-d, renown, report, H8034
3Dm
שמד kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + liikkuu/liikkunut/ulos/roikkuu + destory-uction, bring, nought, overthrow, perish, pluck, utterly, H8045
3mt
שמט kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sisällyttänyt/sisältää + discontinue, overthrow, release, let, rest, shake, stumble, throw, down, H8058
3Mm
שמם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + amazed, astoniedastonish-ment, bring, into, unto, lay, lie, desolate-ion, places, destitute, destroy, waste, wonder, H8074
שמם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + sekava/sekavoittava/aaltoileva + desolate, H8076
3Nm
שמן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + become, wax, fat, H8080
שמן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + anointing, fat, things, fruitful, oil-ed, ointment, olive, pine, H8081
שמן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + jatkaja/jatkaa/nousta + fat, lusty, plenteous, H8082
3am
שמע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + attentively, call, gather, together, carefully, certainly, consent, consider, content, declare, diligently, discern, give, ear, let, hear-ken, tell, indeed, listen, noise, obedient, obey, perceive, proclaim-ation, publish, regard, report, shew, forth, sound, surely, understand, whosoever, heareth, witness, H8085
שמע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + bruit, fame, hear, loud, report, speech, tidings, H8088
שמע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + fame, H8089
23m
שמץ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + kiemurteleva/kiermurtelee + little, H8102
3N
שן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + crag, forefront, ivory, sharp, tooth, H8127
3Nn
שנן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + jatkaja/jatkaa/nousta + prick, sharp-en, teach, diligently, whet, H8150
03n
שנס kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + jatkaja/jatkaa/nousta + varjeleva/varjeltu/varjeltava + gird, up, H8151
03h
שסה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + varjeleva/varjeltu/varjeltava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + destroyer, rob, spoil-er, H8154
003
שסס kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + varjeleva/varjeltu/varjeltava + varjeleva/varjeltu/varjeltava + rle, spoil, H8155
03a
שסע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + cleave, cloven, footed, rend, stay, H8156
שסע kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + varjeleva/varjeltu/varjeltava + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + cleft, clovenfooted, H8157
03
שס kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + varjeleva/varjeltu/varjeltava + hew, pieces, H8158
3La
שעל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + ohjaava/vievä/viety + handful, hollow, hand, H8168
3JP
שפי kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + tehnyt/tekee/toimii + high, place, stick, out, H8205
3KP
שפך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + taivuttava/päälle taivuttava + cast, gush, pour, shed-der, slip, H8210
3MP
שפם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + sekava/sekavoittava/aaltoileva + beard, upper, lip, H8222
3NP
שפן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + treasure, H8226
שפן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + jatkaja/jatkaa/nousta + coney, H8227
3PT
שפת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + bring, ordain, set, on, H8239
שפת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + levittävä + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + hook, pot, H8240
תפש solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + levittävä + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + catch, handle, lay, hold, stop, surely, surprise, take, H8610
34
שצ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + haluava + little, H8241
23Q
שקץ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiemurteleva/kiermurtelee + abhor, abominable, abomination, detest, utterly, H8262
שקץ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + kiemurteleva/kiermurtelee + abominable-tion, H8263
3QQ
שקק kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + appetite, justle, one, against, another, long, range, run, fro, H8264
3Rh
שרה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + power, prince, H8280
שרה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + direct, H8281
שרה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lady, princess, queen, H8282
שרה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sing, mistake, wall, H8284
שרה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + bracelet, H8285
3KR
שרך kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + taivuttava/päälle taivuttava + traverse, H8308
23R
שרץ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + breed, bring, forth, increase, abundantly, abundance, creep, move, H8317
שרץ kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + kiemurteleva/kiermurtelee + creep, move, creature, H8318
3RR
שרר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + altogether, prince, bear, rule, H8323
שרר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + enemy, H8324
שרר kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + navel, H8326
33
שש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + blue, fine, twined, linen, marble, silk, H8336
שש kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + six-teen, -teenth, sixth, H8337
33A
ששא kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + vahva/vahvasti/voimalla + leave, sixth, part, confusion, H8338
33h
ששה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + give, sixth, participle, H8341
3T
שת kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sheth, H8351
3Th
שתה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + assuredly, banquet, certainly, drink-er, drunk, -ard, surely, prop, intensive, H8354
שתה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + foundation, purpose, H8356
שתה kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + buttock, H8357
3LT
שתל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + plant, H8362
שתל kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + plant, H8363
3MT
שתם kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + open, H8365
3NT
שתן kuluttava/kuluttanut/kulutettu/syövä/syödä/syöty + solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + piss, H8366
ABT
תאב solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + long, H8373
תאב solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + abhor, H8374
AMT
תאם solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + sekava/sekavoittava/aaltoileva + coupled, together, bear, twins, H8382
ANT
תאן solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + lie, H8383
תאן solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + jatkaja/jatkaa/nousta + fig, tree, H8384
ART
תאר solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + drawn, mark, rimmon-, methoar, union, H8388
תאר solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + vahva/vahvasti/voimalla + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + beautul, comely, countenance, fair, favoured, form, goodly, resemble, visage, H8389
BLT
תבל solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + confusion, H8397
תבל solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + ohjaava/vievä/viety + habitable, part, world, H8398
BNT
תבן solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + paikassa/paikkaan/paikasta/paikan + jatkaja/jatkaa/nousta + chaff, straw, stubble, H8401
TVh
תהו solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + confusion, empty, place, without, form, nothing, nought, vain, vanity, waste, wilderness, H8414
תוה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + scrabble, set, mark, H8427
תוה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + limit, confusion, H8428
TV
תו solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + desire, mark, H8420
KTV
תוך solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + taivuttava/päälle taivuttava + among-st, between, half, there-, -, in-to, middle, mid-night, midst, among, through, with-in, H8432
RTV
תור solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + chap-man, sent, descry, excellent, merchant-man, search, seek, e-, spy, out, H8446
תור solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + border, row, turn, H8447
תור solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + estate, H8448
תור solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + kiinnittää/kiinnittävä/kiinnittänyt + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + turtle, dove, H8449
TZZ
תזז solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + terävä/terällä/leikattu/leikata + terävä/terällä/leikattu/leikata + cut, down, H8456
KT
תך solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + deceit, fraud, H8496
Thk
תכה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + sit, down, H8497
JTk
תכי solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + tehnyt/tekee/toimii + peacock, H8500
KTk
תכך solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + taivuttava/päälle taivuttava + deceitful, H8501
NTk
תכן solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + bear, direct, un-equal, mete, ponder, tell, weigh, H8505
תכן solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + taivuttava/päälle taivuttava + jatkaja/jatkaa/nousta + measure, tale, H8506
LT
תל solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + heap, strength, H8510
ALT
תלא solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + vahva/vahvasti/voimalla + bent, hang, doubt, H8511
JLT
תלי solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + tehnyt/tekee/toimii + quiver, H8522
LLT
תלל solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + ohjaava/vievä/viety + eminent, H8524
LMT
תלם solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + sekava/sekavoittava/aaltoileva + furrow, ridge, H8525
LTa
תלע solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ohjaava/vievä/viety + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + scarlet, H8529
MT
תם solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + coupled, together, perfect, plain, undefiled, upright, H8535
תם solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + full, integrity, perfect-ion, simplicity, upright-ly, venture, see, H8537
Thm
תמה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + integrity, H8538
תמה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + amazed, astonished, marvel-lously, wonder, H8539
KTm
תמך solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + taivuttava/päälle taivuttava + up-, hold, maintain, retain, stay, up, H8551
0Tm
תמס solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + varjeleva/varjeltu/varjeltava + melt, H8557
RTm
תמר solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + palm, tree, H8558
תמר solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + palm, tree, H8560
תמר solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + sekava/sekavoittava/aaltoileva + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + palm, tree, H8561
NT
תן solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + dragon, whale, H8565
Thn
תנה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + hire, H8566
תנה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + lament, rehearse, H8567
תנה solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + jatkaja/jatkaa/nousta + huomiota herättävä/esillä/kiinnittyy huomio + dragon, H8568
Taa
תעע solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + nähnyt/näkee/näkemys/katselee + deceive, misuse, H8591
T
ת solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + tabret, timbrel, H8596
JQT
תקי solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + tehnyt/tekee/toimii + mightier, H8623
NQT
תקן solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + jatkaja/jatkaa/nousta + set, order, straight, H8626
QT
תק solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + prevail, against, H8630
תק solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + ympäröivä/ympäröidä/mennä ympäri + authority, power, strength, H8633
NRT
תרן solminut liiton/merkinnyt/merkitsevä/merkitty + päällimmäinen/päämiehenä/henkilönä + jatkaja/jatkaa/nousta + beacon, mast, H8650