Näe Heprea kuvina

Tulkitse oikein

Tervetuloa oppimaan muinaista Hepreaa! Tämä sivusto avaa sinulle uudella tavalla Raamatun Heprean kielen ja sen sanat, ja sisältää koneellisen aputyökalun sanojen oikeaan tulkintaan.Sanakirja

Kun olet käynyt lävitse kirjainten kuvat voit avata mitä eri sanat Raamatussa tarkoittavat. Tässä sanakirjassa sanoja selitetään usein perusmerkitystä pidemmälle. Esimerkiksi, häränpäässä (alef) on vahvuuden ajatus, minkä vuoksi tässä sanakirjassa sen nähdään usein viittaavan Jumalaan.

Jos olet teknisemmin ja akateemisemmin orientoitunut, löydät täältä taulukon, jossa vertaillaan tuhansia kaksi ja kolmikirjaimisia sanoja, joissa esiintyvät samat kirjaimet. Taulukosta on mahdollista havaita, että sanoilla on yhteyksiä toisiinsa kun niissä esiintyvät samat kirjaimet. Emme toki väitä, että yhteydet ovat asiaan perehtymättömälle päivänselviä. Väitämme kuitenkin, että yhteydet ovat olemassa. Toisinsanoen, kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Heprean sanoilla on vähintään kolmikirjaimiset juuret; jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Heprean sanoilla on vähintään kaksikirjaimiset juuret; mutta me esitämme, että Heprean sanoilla on kirjain juuret.

1 Isä on (אב) häränpää-teltta, eli vahvin-kodissa, toisinsanoen perheen pää, toisinsanoen kodin voima.
2 Jumala, El (אל) on häränpää-paimensauva, eli vahvin-johtaja, toisinsanoen Hyvä Paimen. Kuulostaako tutulta ”minä olen se Hyvä Paimen”?
3 Jumala, Elohim (אלהים)(Elohim) on häränpää-paimensauva-huomio-käsi-vesi, eli vahvinjohtaja-huomaa-käsi-massat, toisinsanoen Paras Paimen joka kädellään kaitsee laumaansa. Viimeinen kirjain on mem, sitä käytetään myös monikon kuvastamiseksi, mutta tässä se on kuin superlatiivi. Tässä sitä käytetään mittaamattomuuden korostamiseksi.
4 JHVH (יהוה) on käsi-huomio-naula-huomio, eli työ-merkittävä-liittää-merkittävä, toisinsanoen Käsi Mies kädet pystyssä (hei on kuva miehestä joka huitoo huomiota kädet pystyssä) Naula Mies kädet pystyssä, toisinsanoen Ristiinnaulittu.
5 Herra (אדני)(Adonai) on häränpää-ovi-itu-käsi, eli ensin-kulkee-polvenjatke-työhön, toisinsanoen Hän jota ennen menee perillinen töihin. ”Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?”
6 Kuningas (מלך)(Melek) on vesi-paimensauva-kämmen, eli massat-johtaa-taivuttaa, toisinsanoen ihmismassojen johtoonsa taivuttaja. Jumala on aina ollut Kuningas.
7 Kuningaskunta (ממלכה)(Mamlekah) on vesi-vesi-paimensauva-kämmen-huomio, eli suuret-massat-johtoon-taivutuksessa-merkittävästi, toisinsanoen monet ihmiset jotka johtajaa selkeästi seuraavat. Kuningaskunta ei siis ole paikka, vaan me ihmiset olemme Jumalan Kuningaskunta jos Hän on meidän johtajamme. Kuitenkin, Hän on meidän johtajamme vain jos me Häntä tottelemme (ks. Herra (Jumalasta)).
8 Laki (תורה)(Torah) on risti-naula-pää-huomio, eli Liiton merkki-liitetään-ensinmerkittävästi, toisinsanoen Liitto kiinnitetään mieleen (Opetus), toisinsanoen Ristiin naulitseminen ensisijaisesti on huomattava. ”Jos te Moosesta uskoisitte, te kuulisitte minun sanojani, sillä minusta hän on kirjoittanut”. Laki ei ole Ristiä vastaan, vaan Laki vahvistaa Ristin työn. Joka hylkää Lain, hylkää sen mikä saa meidät katsomaan Ristille; synnin voima on Laki.
9 Pitää [Laki] (שמר)(Shamar) on hampaat-vesi-pää, eli tuholla-aaltoilevaa-ensin, toisinsanoen varjella piikkilangalla ensimmäisenä. Lain pitäminen on sen vartioimista. Huomaa päinvastainen merkitys: tappaa lauman pää. ”Sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet”. Minä, kirjoittaja pidän Lain, ja minä tiedän mitä se tarkoittaa; vain tietämättömät siitä pahaa puhuvat.
10 Käsky (niin kuin Jumalan Käsky) (מצוה)(Mitsvah) on vesi-polku-naula-huomio, eli massat-polulle-kiinnittää-huomaa toisinsanoen ihmisjoukot tai aaltoilevan ihmisen Jumalan Polulle asettaminen selkeällä tavalla. Joka ei tottele Jumalan Käskyjä, ei vaella Jumalan Polkua. Hän itse on se polku. ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä”, joka ei vaella niinkuin Hän vaelsi, ei ole Hänen seuraajansa; niin Häntä kuin Polkuakin seurataan; Hän on itse Polku.
11 Elää (חיה)(Chajah) on seinä-käsi-huomio, eli jakaa-työ-huomio, toisinsanoen jakaa työ oikein. Sanan pohja ajatus on se, että on erotettu kohdusta. Mutta tämä osoittaa sen, että väärin työnteon jakaminen on kuolemaa, vain oikein työnteon jakaminen on elämää. Kun Hän sanoi olevansa Tie, Totuus ja Elämä, niin Elämä tarkoittaa sitä että vain Hänessä voi asiat jakaa oikein, rasittamatta itseään.
12 Synti (חטא)(Chata’) on seinä-kerä-häränpää, eli sivuun-ympyrän-voimaan, toisinsanoen ohi-maalitaulun-napakympistä. Jeshua on Lain maali. Synti on kulkea ohi maalin.
13 Vanhurskas (צדיק)(Tsaddik) on polku-ovi-käsi-auringonlasku, eli polkua-kulkeva-työtä-jatkava, toisinsanoen joka kulkee Jumalan Polkua ja Työtä jatkaa on Vanhurskas. Nykyään on vallalla sellainen opetus, jonka mukaan teot eivät tee Vanhurskaaksi, mutta tämä sana osoittaa sen hölynpölyksi; kunhan vain ne ovat Jumalan Tekoja, niin kyllä ne Vanhurskaaksi tekevät. Joka uskoo, luottaa (ks. seuraava kohta Usko) Jumalan Polkuun, ja kävelee sillä; joka ei kävele Jumalan Polulla, ei usko Jumalaan. On kirjoitettu, ”Vanhurskas on elävä uskosta”, joka tarkoittaa, ”Jumalan Polkua ja Työtä jatkava henkilö on elävä Jumalaan luottamisen kautta”. Näin siis usko on se, joka saa pysymään tiellä ”uskon että tämä tie on oikea”; mutta ”Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?”(Jaak. 2:14)
14 Usko (אמונה)(Emunah) on häränpää-vesi-naula-itu-huomio, eli Jumalaan-kaaoksessa-kiinnittää-jatkuvasti-huomattavasti, toisinsanoen usko on Jumalaan vaikeuksissa luottamista jatkuvasti ja selkeästi.
15 Viisaus (חכמה)(Chokmah) on seinä-kämmen-vesi-huomio, eli erottamalla-taivuttaa-lauma-huomattavasti, toisinsanoen Viisaus on jakaa ja kääntää lammaslaumaa, toisinsanoen Viisaus on hajottaa ja hallita massoja. Lammaslauman ohjaaminen on taitolaji, joka on opittava.
16 Ymmärrys (בינה)(Binah) on teltta-käsi-itu-huomio, eli perheelle-työn-jatkamista-huomattavasti, toisinsanoen Ymmärrys on perheen eteen työn tekemistä jatkuvasti.
17 Neuvo (עצה)(Etsah) on silmä-polku-huomio, eli nähdä-polku-huomattavasti, toisinsanoen Neuvo on nähdä millä polulla joku on.
18 Käskeä (צוה)(Tsavah) on polku-naula-huomio, eli polulle-kiinnittää-huomaa, toisinsanoen ohjata takaisin oikealle polulle selkeällä tavalla.
19 Oikeus (צדקה)(Tsedaqah) on polku-ovi-auringonlasku-huomio, eli polulla-kulkea-jatkaa-huomaa, toisinsanoen oikeus on Jumalan Polulla kulkemisen jatkamista. Vääryys on siltä poikkeamista.
20 Tuomio (משפט)(Mishpat) on vesi-hampaat-suu-kerä, eli kaaoksen-tuhoamista-puhaltamalla-kerää, toisinsanoen kuolettavan kaaoksen hävitys Sanalla joka on koottu. Huomaa Sana: ”..vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.” ja käärmeen surmaaminen: ” niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä”
21 Kadotettu (אבדה)(Abedah) on häränpää-teltta-ovi-huomio, eli Jumala-teltasta-ulos-huomaa, toisinsanoen joka lähtee pois Jumalan Kodista selkeällä tavalla.
22 Langeta (נפל)(Nafal) on itu-suu-paimensauva, eli jatkaa-hajotuksen-ohjausta, toisinsanoen jatkaa valheen opettamista. ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja” (käärmeet ja skorpionit ovat ne jotka Lain hajottamista opettavat)
23 Sapatti (שבת)(Shabat) on hampaat-teltta-liitto, eli tuhoava-kotona-merkki, toisinsanoen ruokailla kotona merkiksi, toisinsanoen Henki kotona merkiksi, toisinsanoen Hengessä kokoontua Liiton merkiksi. Tämä on yhteysateria.
24 Pääsiäinen (פסח)(Pesak) on suu-piikkipuska-seinä, eli puhaltaa-tuhota-jakaa, toisinsanoen henkäys joka tuhoaa menee ohi. Pääsiäinen on Juhla sen muistoksi ettet ole tuhon oma.
25 Malja / Kynnys (ס)(Saf) on piikkipuska-suu, eli varjella-suu, toisinsanoen säilytysastia tai se joka varjelee sanat. Jeshuan malja on Verinen kynnys. Vieraalle teurastetiin eläin oven ulkopuolella ja veri valui kynnykseen. Jos vieras astuu kynnyksen yli, hän vahvistaa liiton huoneenhaltijan kanssa, jos hän tallaa jalkoihinsa veren, hän pilkkaa liittoa ja on vihollinen. Kuulostaako tutulta? Lue Heb 10:29.
26 Sovitus (Kippur) (כפר)(Kippur) on kämmen-suu-pää, eli taivuttaa-levittää-päähän, toisinsanoen taivuttaa ja levittää päähän, toisinsanoen peittää pää.
27 Vikauhri (אשם)(Asham) on häränpää-hampaat-vesi, eli vahva-tuhoava-kaaos, toisinsanoen Vikauhri tehdään jotta voisi saada rauhan sydämeen, se on sellaisen synnin edestä mistä ei ihan tarkkaan tiedä mikä meni väärin.
28 Syntiuhri (חטאה)(Chatta’ah) on seinä-kerä-häränpää-huomio, eli sivuun-ympyränvoiman-huomaa. Syntiuhri tehdään sellaisen synnin edestä joka oli ”ohi maalin”.

Kumpikaan näistä uhreista (vika ja syntiuhri), eikä mikään muukaan Temppelissä suoritettavista uhreista, ei poista langennutta (eli pois eksynyttä) luontoa, joka pitää ihmisen synnissä (eli ohi kulkemisessa). Niin kauan kun pois eksynyt luonto on ihmisessä, hän ei kestä Jumalan edessä.

29 Pelastaa (נצל)(Natsal) on nun-tsadi-lamed, eli jatkumaan-polulle-ohjata, toisinsanoen me olemme pelastuneet kadotuksesta, jos meidät on ohjattu oikealle polulle ja kuljemme sillä.
30 Kuolema (מות)(Mavet) on mem-vav-tav, eli erämaa-kiinni-merkiksi, toisinsanoen erämaahan kadonnut ja kuollut ruumis näkyy tai haudattu merkiksi.

Jaa sivu

 jaa
 jaa

Olet saanut paljon, jaa eteenpäin.

Heprean kirjaimet

Heprean kaikki kirjaimet ovat kuvia. Modernissa Hepreassa nämä kuvat ovat niin erilaisia kuin muinaisessa Hepreassa, ettei modernia Hepreaa osaava pysty ilman opiskelua sitä lukemaan.

Oikealla on kuva Hepreasta, millaista se oli yli kaksi tuhatta vuotta sitten, 630 eaa. Kuva on osa Mesad Hashavyahu Ostracon:in jäljennös. Kirjaimet ovat hyvin erilaisia, kuin nykyhebreassa käytetyt kirjaimet.

Mesad Hashavyahu Ostraconin kirjaimet ovat ajatuksiltaan samat, kuin sitäkin vanhemmat Proto Sinaiittiset kirjaimet. Tällä sivustolla käytän Proto Sinaiittisia kirjainkuvia, sen vuoksi että niiden kuvat ovat selkeämpiä. Seuraavaksi käyn lyhyesti lävitse kaikki Heprean kirjainten kuvat. Netistä löytyy englanninkielisiä luetteloita, mutta tässä on varta vasten suomenkielinen versio.

 • Alef א on härän pää א. Sitä käytetään kuvaamaan voimaa, johtajaa ja ensimmäistä, koska se on ensimmäinen kirjain.
 • Bet ב on teltta ב. Sitä käytetään kuvaamaan perhettä, kotia, sisätilaa ja majaa.
 • Gimel ג on jalka ג. Sitä käytetään kuvaamaan keräämistä, nostamista ja kävelyä.
 • Dalet ד on teltan oviaukko ד. Sitä käytetään kuvaamaan liikettä, liikettä sisään ja ulos, ja riippumista.
 • Hei ה on huomiota huitova mies, ja myöhemmin ikkuna ה. Sitä käytetään kuvaamaan huomion hakua, ja merkittävän katselua.
 • Vav ו on telttanaula ו. Sitä käytetään kuvaamaan kiinnittämistä, turvaamista ja liittämistä.
 • Zajin ז on terävä kyntöaura ז. Sitä käytetään kuvaamaan maataloustöitä, kasvattamista ja aseenkäyttöä.
 • Het ח on seinä ח. Sitä käytetään kuvaamaan jakamista, puolittamista ja erottamista.
 • Tet ט on kerä ט. Sitä käytetään kuvaamaan ympyrää, koria, käärmettä ja säilytystä.
 • Jod י on käsi י. Sitä käytetään kuvaamaan työtä, voimaa ja heittämistä.
 • Kaf כ / ך on kämmen כ. Sitä käytetään kuvaamaan taivuttamista, kesyttämistä ja sallimista.
 • Lamed ל on paimensauva ל. Sitä käytetään kuvaamaan opetusta, ohjausta ja johtamista.
 • Mem מ / ם on aaltoileva vesi מ. Sitä käytetään kuvaamaan kaaosta, merta tai mitä tahansa suurta ja epämääräistä kokoelmaa, mukaanlukien ihmismassaa.
 • Nun נ / ן on itu נ. Sitä käytetään kuvaamaan kasvua, jatkuvuutta ja perillistä.
 • Samek ס on piikkipuska ס. Sitä käytetään kuvaamaan varjelua, suojelua ja vihaa.
 • Ain ע on silmä ע. Sitä käytetään kuvaamaan lähdettä, näkemistä ja ymmärrystä.
 • Pei פ on suu פ. Sitä käytetään kuvaamaan puhumista, puhaltamista ja levittämistä.
 • Tsadi צ / ץ on jokin kiemurteleva צ. Sitä käytetään kuvaamaan makaavaa ihmistä, haluamista, polkua ja ansalankaa.
 • Quf ק on auringonlasku ק. Sitä käytetään kuvaamaan ajan kulkua, ympyrää ja ympyräistä tai kiertävää liikettä.
 • Resh ר on pään takalaki ר. Sitä käytetään kuvaamaan johtajaa, näkyvää, ensimmäistä ja alkua.
 • Shin / Sin ש ovat hampaat ש. Sitä käytetään kuvaamaan syömistä, tuhoamista ja tuhoavaa voimaa, kuten tulta.
 • Tav ת on risti ת. Sitä käytetään kuvaamaan liiton tekemistä, viimeistä, merkkiä ja monumenttia.

Heprealainen ajattelu, luento slidet

Tekijä on luennoinnut Heprealaisesta ajattelusta ja kirjaimista. Tässä on luento slidet: Heprealainen ajattelu_heprea_com.pdf

Heprean taivutus

Lähes jokaista Heprean verbin taivutusmuotoa kal-perfektiä luukuunottamatta merkitään TAV, VAV, NUN ja JOD kirjaimilla, jotka ovat RISTINMERKKI, NAULA, ITU/LAPSI ja KÄSI. Näissä on evankeliumi, jos vain olisi työmiehiä..

 • Maskuliiniset yksiköt
 • 1. Amar-ti אמרתי אמרתי "minä sanoin". "-ti" : Ristin työ.
 • 2. Amar-ta אמרת אמרת "sinä sanoit". "-ta" : Risti.
 • 3. Amar אמר אמר "hän sanoi".
 • 4. O-mer אומר אומר "se sanoo". "O-" : Naulattu.
 • 5. O-mar אמר אמר "minä sanon".
 • 6. To-mar תאמר תאמר "sinä sanot". "To-" : Ristillä.
 • 7. Jo-mar יאמר יאמר "hän sanoo". "Jo-" : Kädellä.
 • Maskuliiniset monikot
 • 1. Amar-nu אמרנו אמרנו "me sanoimme". "-nu" : Jatkuu naulaus.
 • 2. Amar-tem אמרתם אמרתם "te sanoitte". "-tem" : Ristillä joukko/messias(mem) .
 • 3. Amr-u אמרו אמרו "he sanoivat". "-u" : Naulattu.
 • 4. O-mr-im אומרים אומרים "he sanovat". "O-" + "-im" : Naulaus Työ monille(mem myös Messias)
 • 5. N-omar נאמר נאמר "me sanomme". "N-" : Jatkuu/Kasvulle.
 • 6. T-omr-u תאמרו תאמרו "te sanotte". "T-" + "-u" : Ristiin Naulitaan.
 • 7. J-omr-u יאמרו יאמרו "he tulevat sanomaan". "J-" + "-u" : Käsi Ristiin.
 • Feminiiniset yksiköt
 • 1. Amar-ti אמרתי אמרתי "minä sanoin". "-ti" : Ristin työ.
 • 2. Amar-t אמרת אמרת "sinä sanoit". "-t" : Risti.
 • 3. Amra אמרה אמרה "hän sanoi".
 • 4. O-mere-t אומרת אומרת "hän sanoo". "O-" + "-t" : Naulittu Ristiin.
 • 5. O-mar אמר אמר "minä sanon".
 • 6. T-omr-i תאמרי תאמרי "sinä sanot". "T-" + "-i" : Ristiin Käsi.
 • 7. To-mar תאמר תאמר "hän tulee sanomaan". "To-" : Ristillä.
 • Feminiiniset monikot
 • 1. Amar-nu אמרנו אמרנו "me sanoimme". "-nu" : Jatkuu naulaus.
 • 2. Amar-ten אמרתן אמרתן "te sanoitte". "-ten" : Risti jatkuu.
 • 3. Amr-u אמרו אמרו "he sanoivat". "-u" : Naulattu.
 • 4. O-mr-ot אומרות אומרות "he sanovat". "O-" + "-ot" : Nauloin Naulitaan Ristiin.
 • 5. N-omar נאמר נאמר "me sanomme". "N-" : Jatkuu/Kasvulle.
 • 6. To-mar-na תאמרנה תאמרנה "te sanotte". "To-" + "-na" : Ristille Kasvu huomaa.
 • 7. To-mar-na תאמרנה תאמרנה "he tulevat sanomaan". "To-" + "-na" : Ristille Kasvu huomaa.

(Taivutustaulukkoja löytyy em. http://www.pealim.com/dict/55-lomar/)

Esimerkki: jos sanot Hepreaksi "te[miehet] ristiinnaulitsitte", kuten Apt 2:36:ssä sanotaan, niin se lukee tselove-tem (צלבתם). Eli: vääntelehtimään-ohjataan-kodista +liite: Ristillä-joukko.

Nyt siis varmaan käsität miksi he reagoivat näin:
Apt 2:37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"

Heprea todistaa jokaisessa verbin maskuliinessä monikon 2. persoonassa että Ristillä on joukko tai Messias, riippuen siitä lukeeko mem-kirjaimen aaltoilevankaltaisena vai sanan Messias ensimmäisenä kirjaimena. Näin siis Messias on ensin Ristillä, ja sitten siellä ovat ihmismassat.

Taivutuksen tarkempi selitys ja muut liitteet

Hepreassa on hieman samankaltainen systeemi kuin suomen kielessä, mitä tulee sijamuotoihin. Molemmissa kielissä sanoihin lisätään jälkiliitteitä (koira-n, koir-ien, koira-ni). Mutta, ellen erehdy niin vain hepreassa lisätään myös etuliitteitä. Huomaa etten käsittele muita kuin varsinaisia kirjaimia tässä, ja että myös vokaaleilla on merkitystä. Mikäli huomaat täällä jonkun selkeän virheen, voit laittaa siitä sähköpostia admin(a-t)heprea(piste)com.

Etuliitteet Raamatussa

 • --Hei ה on huomiota huitova mies, ja myöhemmin ikkuna ה. Etuliitteenä se on huomion määrittelevä "tietty koira" / "se koira".
 • --Vav ו on telttanaula ו. Etuliitteenä se on liittävä "ja" niinkuin "ja koira".
 • --Lamed ל on paimensauva ל. Etuliitteenä se on ohjaava "koiralle" / "koiraan"
 • --Bet ב on teltta ב. Etuliitteenä se on asuva "koirassa" / "koiran kanssa"
 • --Mem מ / ם on aaltoileva vesi מ. Etuliitteenä se on esiin tuleva "koirasta".
 • --Kaf כ / ך on kämmen כ. Etuliitteenä se on avaava "kuin koira". Melko harvinainen.
 • --Shin / Sin ש ovat hampaat ש. Etuliitteenä se on selittävä "joka on koira". Erittäin harvinainen.
Huomaa että etuliitteitä voidaan käyttää myös yhdessä, näin, sana "ja siinä maassa": והארץ / והארץ

Yleisimmät jälkiliitteet Raamatussa

Monikot
 • Jod+Mem-- Maskuliininen monikko. ים on käsi ja vesi ים, "teki monia". Se on "puita" / "puut".
 • Tav+Vav-- Feminiininen monikko. וֹת on naula ja risti ות, "liitti merkkiin". Se on "tuulia" / "tuulet".
Yksikön omistusmuodot
 • 1p. Jod--. י on käsi י, "työni". Jälkiliitteenä se merkitsee "minun", niinkuin, "koirani".
 • 2p. Fem./Mas. Kaf--. ך on kämmen כ, "sallimasi". Jälkiliitteenä se merkitsee "sinun", niinkuin, "koirasi".
 • 3p. Mas. Vav--. ו on naula ו, "kiinni". Jälkiliitteenä se merkitsee "hänen [miehen]", niinkuin, "koiransa".
 • 3p. Fem. Hei--. ה on käsillään huitova mies ה, "huomioi". Jälkiliitteenä se merkitsee "hänen [naisen]", niinkuin, "koiransa".
Esimerkki, "poikansa" בניו / בניו

Monikon omistusmuodot
 • 1p. yleinen Vav+Nun--. נוּ on itu ja naula נו, "jatkuu kiinni". Jälkiliitteenä se merkitsee "meidän", niinkuin, "koiramme".
 • 2p. Mas. Mem+Kaf--. כם on kämmen ja vesi כם, "sallia joukolle". Jälkiliitteenä se merkitsee "teidän [miesten]", niinkuin, "koiranne".
 • 2p. Fem. Nun+Kaf--. כן on kämmen ja itu כן, "sallia jatkaa". Jälkiliitteenä se merkitsee "teidän [naisten]", niinkuin, "koiranne".
 • 3p. Mas. Mem--. ם on vesi מ, "joukkoa". Jälkiliitteenä se merkitsee "heidän [miesten]", niinkuin, "koiransa".
 • 3p. Fem. Nun--. ן on itu נ, "jatkaa". Jälkiliitteenä se merkitsee "heidän [naisten]", niinkuin, "koiransa".

Verbien perfekti muodot, jälkiliitteet
 • 1p. Perf. Jod+Tav--. תי on risti ja käsi תי, "merkkityöni". Jälkiliitteenä se merkitsee "tein".
 • 2p. Perf. Monikko Vav+Nun--. נוּ on itu ja naula נו, "jatkuu kiinni". Jälkiliitteenä se merkitsee "teimme".
 • 2p. Tav--. ת on risti ת, "merkki". Jälkiliitteenä se merkitsee "teit".
 • 2p. Mas. Monikko Mem+Tav--. תם on risti ja vesi תם, "merkiksi suuri". Jälkiliitteenä se merkitsee "teitte [miehet]".
 • 2p. Fem. Monikko Nun+Tav--. תן on risti ja itu תנ, "merkiksi kasvu". Jälkiliitteenä se merkitsee "teitte [naiset]".
 • 3p. Monikko Vav--. ו on naula ו, "kiinni". Jälkiliitteenä se merkitsee "tekivät".
 • 3p. Fem. Hei--. ה on käsillään huitova mies ה, "huomioi". Jälkiliitteenä se merkitsee "teki [nainen]".

Verbien imperfekti muodot, etuliitteet ja molemmat liitteet
 • 1p. --Alef א on häränpää, א "vahva". Etuliitteenä se on "teen".
 • 1p. Monikko --Nun נ on itu, נ "jatkaa". Etuliitteenä se on "me teemme".
 • 2p. Mas. --Tav ת on risti, ת "merkki". Etuliitteenä se on "hän tekee [mies]".
 • 2p. Mas. Monikko Vav---Tav ת---ו on risti --- naula, ת---ו "merkki---kiinni". Liitteinä ne merkitsevät "he tekevät [miehet]".
 • 2p. Fem. Jod---Tav ת---י on risti --- käsi, ת---י "merkki---työ". Liitteinä ne merkitsevät "hän tekee [nainen]".
 • 2p. ja 3p. Fem. Monikko Hei+Nun---Tav ת---נה on risti --- itu+huitova mies, ת---נה "merkki---jatkaa huomattavasti". Liitteinä ne merkitsevät "he tekevät [naiset]" tai "tekevät [naiset]".
 • 3p. Mas. --Jod י on käsi, י "työ". Etuliitteenä se on "tekee [mies]".
 • 3p. Mas. Monikko Vav---Jod י---ו on käsi --- naula, י---ו "työ---kiinni". Liitteinä ne merkitsevät "tekevät [miehet]".
 • 3p. Fem. --Tav ת on risti, ת "merkki". Etuliitteenä se on "tekee [nainen]".

Kirjainten tulkinnan ohjenuora

1. Aloita tutkimalla kirjaimia lyhyessä sanassa (2-3 kirjainta), joka on perusmuodossa. Eihän suomen kieltäkään opetella aloittamalla sanasta "koiristammekohan".

2. Mieti aina ensin käytännön tekemistä tai tapahtuvaa asiaa jota tarkastelemasi kirjain edustaa. Älä koskaan aloita tulkintaa lopullisesta asiasta. Jos esimerkiksi kirjain on Het, niin älä mieti ensin että se on seinä, vaan että se on abstraktimpi "jakamista".
3. Sen jälkeen mieti mikä tekee niin, siinä kontekstissa jossa kirjain esiintyy.
4. Valitse ensimmäiseksi kaikkein yksinkertaisin merkitys. Toiseksi vasta merkitys joka ei avaudu ilman erillistä ymmärrystä.
Esimerkki ohjeesta. Sana mut, מות, joka käännetään "kuolema", sisältää kohdan 2. mukaan merkityksen "epämääräiseen liitetään merkitään". Kohdan 3. mukaan merkitys avautuu "erämaahan laitetaan merkki". Kohdan 4. mukaisesti annetaan merkitys, joka ei toimi kaikkialla missä on sana kuolema, mutta joka voi toimia jossain paikoissa: "muodoton naulitaan Ristiin". Tuohon merkitykseen ei voi päästä ilman että jo tuntee Ristintyön, ja Jesajan paikan joka sanoo "niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo"(Jesaja 52:14b). Kuitenkin tämä salattu tulkinta on mahdollinen.

Akateemisille ja teknisesti orientoituneille

Jos olet teknisesti ja akateemisesti orientoitunut, löydät täältä taulukon, jossa vertaillaan tuhansia kaksi ja kolmikirjaimisia sanoja, joissa esiintyvät samat kirjaimet. Taulukosta on mahdollista havaita, että sanoilla on yhteyksiä toisiinsa kun niissä esiintyvät samat kirjaimet. Emme toki väitä, että yhteydet ovat asiaan perehtymättömälle päivänselviä. Väitämme kuitenkin, että yhteydet ovat olemassa. Toisinsanoen, kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Heprean sanoilla on vähintään kolmikirjaimiset juuret; jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Heprean sanoilla on vähintään kaksikirjaimiset juuret; mutta me esitämme, että Heprean sanoilla on kirjain juuret.

Luvut Raamatussa

Hepreassa lukuja voidaan merkitä yksittäisillä kirjaimilla, jolloin niiden merkitykset ovat samat kuin kirjainten merkitykset yllä. Mutta Raamatussa kun mainitaan lukuja, niin ne mainitaan yleensä nimeltä. Vielä on huomattava, että Hepreassa luvuilla on sukupuoli. Kun sanotaan "kaksi poikaa" se on shnei jeladim, mutta kun sanotaan "kaksi tyttöä" se on shtei jeladot.

Maskuliiniset muodot

 • 1 Echad, maskuliininen muoto אחד on häränpää-seinä-ovi אחד, eli ensin jaettu ulos, myös Pyhä.
 • 2 Shnajim, maskuliininen muoto שנים on hampaat-itu-käsi-vesi שנים, eli hampaat jatkavat työtä joukolla, ehkä myös hakataan perillinen käsin joukolla.
 • 3 Shlosha, maskuliininen muoto שלושה on hampaat-paimensauva-naula-hampaat-huomiota huitova mies שלושה, eli hampaat ohjataan kiinni syötävään huomattavasti, myös tuhoase viedään syvälle surmattavaan.
 • 4 Arba'a, maskuliininen muoto ארבעה on häränpää-pää-teltta-silmä-käsillään huitova mies ארבעה, eli vahva ensin teltassa nähdään huomattavasti, myös Jumalan ensimmäinen Temppelissä huomattavasti.
 • 5 Hamisha, maskuliininen muoto חמשה on seinä-vesi-hampaat-käsillään huitova mies חמשה, eli erotetaan joukosta aterialle huomattavasti.
 • 6 Shisha, maskuliininen muoto ששה on hampaat-hampaat-käsillään huitova mies ששה, eli palava pätsi huomattava.
 • 7 Shiv'a, maskuliininen muoto שבעה on hampaat-teltta-silmä-käsillään huitova mies שבעה, eli liekki kodin valaisee huomattavasti, myös Temppelin 7 lamppuinen Menora.
 • 8 Shmona, maskuliininen muoto שמונה on hampaat-vesi-naula-itu-käsillään huitova mies שמונה, eli palava joukko liittyy perijään huomattavasti.
 • 9 Tish'a, maskuliininen muoto תשעה on risti-hampaat-silmä-käsillään huitova mies תשעה, eli Liitossa syötävää etsitään merkittävästi, myös Liitossa Pyhyyttä todistetaan merkittävästi.
 • 10 Assara', maskuliininen muoto עשרה on silmä-hampaat-pää-käsillään huitova mies עשרה, eli etsitään syötävää ensin merkittävästi, myös etsitään täydellisyyttä ensin merkittävästi.

Feminiiniset muodot

 • 1 Achat, feminiininen muoto אחת on häränpää-seinä-risti אחת, eli ensin erotettu Liitoksi, myös Pyhä.
 • 2 Shtajim, feminiininen muoto שתים on hampaat-risti-käsi-vesi שתים, eli syödään Liiton teoksi joukolla, ehkä myös tuhotaan Liiton tekijä joukolla.
 • 3 Shalosh, feminiininen muoto שלוש on hampaat-paimensauva-naula-hampaat שלוש, eli hampaat ohjataan kiinni syötävään, myös tuhoase viedään syvälle surmattavaan.
 • 4 Arba', feminiininen muoto ארבע on häränpää-pää-teltta-silmä-käsillään huitova mies ארבע, eli vahva ensin teltassa nähdään, myös Jumalan ensimmäinen Temppelissä.
 • 5 Hamesh, feminiininen muoto חמש on seinä-vesi-hampaat-käsillään huitova mies חמש, eli erotetaan joukosta aterialle.
 • 6 Shesh, feminiininen muoto שש on hampaat-hampaat שש, eli palava pätsi.
 • 7 Sheva', feminiininen muoto שבע on hampaat-teltta-silmä-käsillään huitova mies שבע, eli liekki kodin valaisee, myös Temppelin 7 lamppuinen Menora.
 • 8 Shmone, feminiininen muoto שמונה on hampaat-vesi-naula-itu-käsillään huitova mies שמונה, eli palava joukko liittyy perijään huomattavasti.
 • 9 Tesha', feminiininen muoto תשע on risti-hampaat-silmä תשע, eli Liitossa syötävää etsitään, myös Liitossa Pyhyyttä todistetaan.
 • 10 'Eser, feminiininen muoto עשר on silmä-hampaat-pää עשר, eli etsitään syötävää ensin, myös etsitään täydellisyyttä ensin.

Copyright © 2016
Heprea.com

Kävijäseuranta 1 kk: sessioita 872, katselukertoja 174.

העברי הקדום